Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2017

Jaarverslag 2017 van Stichting Westfriese Families

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 85e jaarboek, pagina 213-214.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2018.

Stichting Westfriese Families heeft in haar laatste bestuursvergadering van 2017 afscheid genomen van Jaap Raat als bestuurslid. Liefst veertig jaar heeft Jaap (81) zich ingezet voor Westfriese Families. In 1977 nam hij in ons bestuur de plaats in van Aaf Klaver, als afgevaardigde van het hoofdbestuur van het Westfries Genootschap.
In 2012 stopte Jaap als bestuurslid van het genootschap. Toenmalig voorzitter Piet Boon van Westfriese Families vroeg hem aan te blijven als ‘gewoon’ bestuurslid. Na vier decennia vond Jaap tijd worden om ruimte te maken voor een jonger iemand.
Westfriese Families heeft Jaap benoemd tot erelid, het eerste in haar bestaan. Voorzitter Harold Bos dankte Jaap hartelijk, roemde zijn verdiensten voor de bevordering van de genealogie in en buiten Westfriesland en overhandigde hem bloemen en een oorkonde.

Tendens
Het aantal donateurs daalde in 2017 van 386 naar 338. Deze ontwikkeling baart ons zorgen. Eenzelfde tendens zien we bij andere genealogische en historische verenigingen. Ouderen haken af, veelal door overlijden; aanwas van jongeren is er nauwelijks. Ook in 2017 hebben wij ons extra ingezet als poging om het tij te keren. Daarbij is onze jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag een schot in de roos.
Deze bijeenkomst blijkt een prima initiatief te zijn om de binding met genealogisch geïnteresseerden te versterken. Andere ‘wapens’ tegen verdere vergrijzing van ons bestand aan donateurs zijn vooral de website www.westfriesefamilies.nl en het extra aantrekkelijk maken van ons tijdschrift Westfriese Families.
De drie nummers in 2017 van ons blad telden totaal 120 pagina's. Redacteur Klaas Roos presenteerde onder meer een overzicht van de familie Verwer-Houter (waarin ook de vrouwelijke lijn is gevolgd), vijf generaties Schouten, twee uitgebreide aanvullingen op een eerdere publicatie over de familie Bijl, zes generaties Verlaat, kwartierstaten van Annie Marie van Zandwijk, Aafje Anna Manneveld en Hendrika Grietje Bakker, en stamreeks Willem Singer. Een kwartierstaat is een genealogisch overzicht van de ouders van de ouders van de ouders.

Veelomvattend
Onverminderd populair is onze rubriek ‘Foto's van onbekende Westfriezen’. Nieuwe foto's blijven komen. Gelukkig volgen er ook reacties. Een uitvoerig artikel in ons blad over de families Eriks en De Heer bevat een curieus document. Aris de Heer (1817-1869), onderwijzer te Dirkshorn, wilde een vervanger kopen als hij werd ingeloot voor militaire dienst. Om aan voldoende geld te komen, liet hij een intekenlijst rondgaan in het dorp. Dat werkte: 65 personen waren goed voor 979 gulden. Hun namen worden genoemd. U ziet, genealogie is veelomvattend.
Het donateursbestand krimpt, maar de belangstelling daarentegen voor genealogie en familiegeschiedenis groeit. Dat merken wij onder meer aan vragen en reacties per mail. Ook blijft het aanbod van kopij voor ons tijdschrift groot.
Natuurlijk was Westfriese Families ook present op de eerste Westfrieslanddag van het Westfries Genootschap, 8 april 2017 in Hotel Van der Valk te Hoorn. Voor onze stand bestond veel belangstelling. Als extraatje verzorgde bestuurslid Klaas Roos die dag vier keer de workshop ‘Hoe maak ik een kwartierstaat van mijn familie?’. Ook gaf hij andere nuttige genealogische tips en beantwoordde vragen.

Chirurgijns
Onze achtste Najaarsfamiliemiddag, op zondag 24 september in dorpshuis De Brink te Obdam, stond in het teken van chirurgijns in Westfriesland en de familie Zwaan. Naar beide onderwerpen heeft spreker Ferdinand Zwaan uit Heerhugowaard uitvoerig onderzoek gedaan en over gepubliceerd. Een van zijn voorvaderen was chirurgijn te Bovenkarspel. Ferdinand Zwaan is 28 jaar huisarts geweest in Heerhugowaard. Zijn presentatie trok een goed gevulde zaal van De Brink. Als tweede spreker op deze middag gaf onze voorzitter Harold Bos tips over het verantwoord bewaren van oude foto's, familiegeschriften en andere waardvolle documenten.
Een van onze trouwste donateurs is 17 november 2017 overleden: Dick Commandeur uit Purmerend, op 92-jarige leeftijd. In 2015 was hij een van de sprekers op onze zesde Najaarsfamiliemiddag in Obdam. Dick is de samensteller van het familieboek ‘De naam is … Commandeur’. Dat verscheen in 1990 en telt 656 pagina's. Een exemplaar schonk hij destijds aan de bibliotheek van Westfriese Families.

Aanwinsten
De bibliotheek van Westfriese Families is uitgebreid met een flink aantal aanwinsten. Dat ging om boeken over onder meer 100 jaar bedrijf GP Groot, familie Plak, familie Stoop, vijf generaties Jonker in Noord-Holland, veehoudersfamilie Nobel (aanvulling), Volker(t)s, familie Wagemaker-Klaver, priesterzonen van Dionysiusparochie te Heerhugowaard en kroniek van de familie Caarls.
Donateurs kunnen boeken gratis lenen.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap