Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2018

Jaarverslag 2018 van Stichting Westfriese Families

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 86e jaarboek, pagina 210-212.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2019.

Als voorzitter van Stichting Westfriese Families verzorgde Harold Bos een lezing voor De Cromme Leeck, de historische stichting van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Dat deed hij kort daarvoor ook voor Historische Vereniging Alkmaar. Op beide bijeenkomsten belichtte Harold tal van genealogische aspecten. Bij De Cromme Leeck deelde hij kwartierstaten uit waarmee de – vele – bezoekers thuis aan de slag konden gaan.
Het bestuur is versterkt met Jan Peereboom uit Berkhout. Hij is 57 jaar en bloembollenkweker. Een van zijn hobby's is archiefonderzoek. Hij richt zich hierbij vooral op genealogie. Eerder pluisde hij de historie van alle 130 huizen in Bobeldijk uit, vanaf 1832.

Dorcas-fotoalbums
Diverse edities van het Noordhollands Dagblad besteedden uitgebreid aandacht aan de ‘Dorcas-fotoalbums’. Medewerkers van hulporganisatie Dorcas waren op twee albums vol oude portretten gestuit. De bijzondere vondst werd aan ons overgedragen. Dankbaar ontfermden wij ons over de boeken.
Alle foto's hebben wij gescand. Van veel afgebeelde personen zijn aanvullende genealogische gegevens verzameld. Het gaat onder onder meer de families Van der Stok, Scheltinga Winterberg, Fijnheer, Heinstman, Schreuder, Floor, Faus, Druif, Strijbis en Van Herwerden. In ons tijdschrift is veel aandacht besteed aan de vondst.
In een brief aan het Westfries Archief hebben wij gepleit voor uitstel en heroverweging van een aantal voorgenomen maatregelen op de studiezaal in het archiefgebouw te Hoorn. De directie kondigde aan dat de eenvoudig te raadplegen microfiches van bevolkingsregisters en registers van burgerlijke stand verdwijnen. In onze ogen is het op dit moment te vroeg om volledig te zijn aangewezen op computers.

Najaarsfamiliemiddag
Robert Volkers uit De Meern verzorgde onze negende Najaasfamiliemiddag, zondag 23 september in dorpshuis De Brink te Obdam. Voor de pauze weidde hij uit over de familie Volkers/Volkerts. Na de koffie en thee stond de familie Mourits/Maurits centraal. Over beide families heeft hij een boek gemaakt, bij Volkers/Volkerts als medeauteur. De bijeenkomst leverde ook nieuwe donateurs op én onverwachte kopij voor ons tijdschrift.
De tiende Najaarsfamiliemiddag wordt gehouden op zondag 29 september, opnieuw in De Brink. De toegang blijft gratis.
Oud-bestuurslid Jan Gutker de Geus uit Velserbroek is overleden. Vijftien jaar was hij bestuurslid van Westfriese Families, van 1985 tot 2000.
Wij eindigden 2018 met 322 donateurs, zestien minder dan een jaar eerder. De daling zet zich gestaag door. Reactie van voorzitter Harold in een van onze drie bestuursvergaderingen in 2018: „Een flinke groep mensen blijft geïnteresseerd in onze activiteiten. Voor hen blijven wij ons enthousiast inzetten.” Financieel is Stichting Westfriese Families kerngezond.

Tijdschrift
Ook in 2018 is royaal kopij aangeboden voor ons tijdschrift. Redacteur Klaas Roos stak werderom menig uurtje in redigeren, controleren, aanvullen en overleg met auteurs.
Ons tijdschrift Westfriese Families telde ook in 2018 drie nummers, met totaal 120 pagina's. Eén aflevering stond vrijwel geheel in het teken van families uit de ‘Dorcas-vondst’. Het uitgebreide artikel was prachtig geïllustreerd.
Onder de titel ‘Stamreeks van een muzikale familie’ publiceerde voorzitter Harold Bos een artikel over de rooms-katholieke familie Koning die in de achttiende en negentiende eeuw woonde in Haringhuizen, Berkhout en Avenhorn. Van deze familie stamt zijn partner Mark Koning af. In 1973 publiceerden wij een genealogie van de familie Wink. Het overzicht kon in 2018 aanzienlijk worden aangevuld, en nu ook met illustraties.
Lammert Huijsman trouwde in 1737 in Nieuwe Niedorp met Catharina Germents. Van hem is een parenteel in ons blad opgenomen. In zo'n overzicht worden van een stamouderpaar of stamvader alle afstammelingen gevolgd, in de mannelijke én vrouwelijke lijn. Behalve Huijsman/Huisman worden hierin onder meer genoemd families Koeleman, Kooij, Verlaat en Wolbers.

Bibliotheek
Onze bibliotheek blijft groeien. Dankzij schenkingen kon het bestand worden uitgebreid met boeken over de families Mourits/Maurits, Schuitemaker, Heijblok, Van Wel, Schilder, Jonker en Van Lierop. Voorts kregen wij een biografische uitgave over Stien Spier-Pullen (1918-2011) uit Heerhugowaard. Zij vertelde jarenlang scholieren over haar ervaringen in concentratiekamp Ravensbrück. Donateurs kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheek.

In 2019 staan wij stil bij het 65-jarig bestaan van Westfriese Families.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap