Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1985

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1985

Een groot verlies leed het bestuur van de Stichting 'Westfriese Families' in 1985 door het overlijden van mevr. F.G. Schneiders-Swart. Wij blijven haar in dankbaarheid gedenken voor het vele werk dat zij voor de Westfriese genealogie heeft gedaan.
Ons werk blijft zich in een toenemende belangstelling verheugen. Langzaam maar zeker groeit het aantal leden naar de zevenhonderd. Velen dragen bij om in goed geschreven artikelen hun vorderingen van familieonderzoek in ons blad 'Westfriese Families' te publiceren.
In de serie 'Westfriese Geslachten' verscheen vorig jaar de genealogie Mazereeuw, samengesteld door mevr. S. Messchaert-Heering, welke door de goed geschreven informatie over deze familie direct in de belangstelling kwam en inmiddels al door ongeveer 200 Mazereeuwen is gekocht.
Onze prijsmaatregel op de uitgaven Jongejeugd, Mol en Noordeloos hebben wij uitgebreid met De Greeuw en Kleijrneer. Het gevolg hiervan is geweest, dat genoemde genealogieën weer in de belangstelling zijn gekomen. Wij hopen in de nabije toekomst weer met nieuwe uitgaven te komen in de serie 'Westfriese Geslachten'. Als eerste het geslacht Blaauboer. Alle tot dusver uitgegeven stambomen-in-boekvorm zijn nog leverbaar: enkele alleen in copie. Onze penningmeester zendt op aanvraag een lijst van deze uitgaven aan geinteresseerden toe.
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat ook 1985 een goed jaar is geweest voor de Stichting 'Westfriese Families': een gezonde loot aan de stam van ons genootschap.

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap