Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1996

Jaarverslag 1996

Voor de Stichting Westfriese Families was het een droevig jaar. Binnen negen maanden verloren we onze voorzitter/secretaris en penningmeester. Bert Wit en Maarten Haas waren beiden lid van verdienste van het genootschap.

Albertus Jacob Wit ontviel ons plotseling in de oudejaarsnacht.Voor wat betreft zijn verdiensten voor onze Stichting verwijs ik gaarne naar het hieronder afgedrukte In Memoriam, dat onze huidige voorzitter aan hem wijdt.

Eveneens overwacht overleed Maarten Anne Haas, op 26 april op 90-jarige leeftijd. Begin 1977 nam hij het penningmeesterschap op zich. Ook beheerde hij het materiaal. Feitelijk runde hij in zijn flatappartement in Egmond aan Zee namens onze stichting een kleine uitgeverij. Op 86-jarige leeftijd schakelde hij voor de administratie over op de computer. Bert en Maarten, we zullen in jullie geest verdergaan.

Het ledental vertoonde in 1996 een lichte teruggang. Een daling van 909 naar 899 leden. Er verscheen geen nieuw deel in de serie Westfriese Geslachten. Er zijn 63 familieboekjes verkocht (tegen 100 stuks in 1995). De verkoop van de boekjes leverde een positief saldo op, evenals de uitgave van ons kwartaalblad. Ook dit jaar telden de vier nummers totaal 144 pagina's. Hoofdredacteur Jan Joosten schonk ruim aandacht aan dertien generaties Vlam, met veel foto's. Voorts onder meer de familie Van den Bos/Bos, de kwartierstaat Groot, de afstamming van het echtpaar Jan Korver en Guurtje Jansen, de vragenrubriek en het overzicht van nieuwe genealogische uitgaven.

Om onze bekendheid te vergroten lieten we ons opnemen in veel gemeentegidsen. Met een stand stonden we op een genealogische markt in Wijdenes.

Nieuw tot het bestuur traden toe Evert Grooteman (materiaalbeheerder) en Ed Dekker.

Ed Dekker, secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap