Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1992

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1992

De Stichting 'Westfriese families' heeft in 1992 in totaal 71 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dank zij die groei zijn we in staat om de lidmaatschapskosten nog steeds te handhaven op ƒ 15,- per jaar. En dat, terwijl de kwaliteit van onze uitgaven is verbeterd. Het blad 'Westfriese Families' heeft meer pagina's gekregen en er worden meer foto's en reproducties in opgenomen.
In 1992 zijn we begonnen met de verkoop van verzamelbanden: een bronskleurige band met fraaie opdruk, waarin vijf jaargangen van ons blad kunnen worden opgeborgen. Wij denken onze lezers hiermee een plezier te hebben gedaan, hetgeen aan de verkoop is te merken.
In de serie 'Westfriese Geslachten' zijn in 1992 geen nieuwe uitgaven verschenen. Van de tot dusver uitgebrachte uitgaven werden flinke aantallen verkocht. Waarbij één toevalligheid: de genealogieën van de families Rood en Wit scoorden het hoogst. Er wordt overigens vlijtig gewerkt. Hopelijk rolt in 1993 nummer 31 in deze serie van de pers.
De Stichting nam deel aan een genealogische dag in Wervershoof, die werd georganiseerd door de afdeling Koggeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Een flink aantal nieuwe leden was het resultaat.
Ons streven is er op gericht het ledenbestand op 1000 te brengen. Gezien de grote belangstelling voor genealogie geen onoverkomelijke opgave. Om op de grotere omvang van onze ledenadrninistratie te kunnen inspelen is in 1992 overgegaan tot de aanschaf van een computer met alle daarbij behorende apparatuur. Het invoeren van de door ons verzamelde gegevens over Westfriese families is een volgende stap, die t.z.t. zeker zal worden genomen. Resumerend: 1992 was voor onze Stichting een goed jaar.

A.J. Wit


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap