Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1988

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1988

Voor de Stichting 'Westftiese Families' was 1988 een goed jaar. Vooral wat betreft het uitgeven van de serie 'Westfriese Geslachten'. In januari verscheen als nummer 25 het geslacht Rood, gepresenteerd in café 'De Vriendschap' in Wadway, in het bijzijn van vele genodigden. In december volgde de genealogie Haringhuizen, samengesteld door dr. H.J. v.d. Grient, die helaas een week vóór het verschijnen van deze uitgave overleed.
Het ledental van de Stichting vertoonde weer een lichte stijging. De belangstelling voor onze uitgaven is dienovereenkomstig. Diverse hulpmiddelen, die aan vervanging toe waren, konden worden vervangen. Een copieer- en een bindapparaat, alsmede een adresseermachine werden gekocht, waarmee onze verzendafdeling weer naar behoren kan werken.
Ons bestuurslid, mevr. S. Messchaert-Heering, heeft haar onderzoek naar de familie Speets voortgezet en afgerond. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat een flink aantal schilderstukken van deze kunstzinnige familie is teruggevonden. Een bespreking van onze bestuursleden mevr. Messchaert en de heer Boon met medewerkers van het Westfries Museum heeft er toe geleid, dat in april 1989 van deze schilderstukken in het museum een tentoonstelling wordt ingericht. Diezelfde maand wordt in Hoorn een familiereünie gehouden. Voorts is besloten de genealogie Speets in de loop van 1989 als nummer 27 in de serie 'Westfriese Geslachten' uit te brengen.
Het onderzoek onder de aangeslotenen bij de Stichting met de vraag 'waar bent u mee bezig?' is volkomen geslaagd. Velen hebben profijt gehad van de op deze wijze verzamelde kennis.
Voor onze Stichting is 1989, evenals voor het Genootschap, een jubileumjaar. Vol vertrouwen in de toekomst stapt de Stichting 'Westfriese Families', welke zo graag in het verleden werkt, haar 36e levensjaar binnen.

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap