Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1972

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1972

In de Commissie voor Westfriese Genealogie verliep het werk vlot en 'geruisloos'. De correspondentie met abonnees en buitenstaanders breidde zich uit. Ondanks een verhoging van het abonnementsgeld van ƒ 4,- tot ƒ 6,- steeg het aantal abonnees tot 265. In de loop van 1973 kwamen, via enkele 'herinneringen', ook de laatste contributies over 1972 binnen. Vooral door de wijze waarop de redactiecommissie, bestaande uit de heren ir. C. Koeman, drs. K. Bant en ir. C. Stapel het werk verrichtte, kon een verantwoorde uitgave van het blad plaats vinden. In de reeks 'Westfriese Geslachten' kwam de bewerking van de familie 'Singer' wel gereed, doch wegens moeilijkheden bij de drukker helaas nog niet van de pers.

K. A. Visser-Molenaar.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap