Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2008

Jaarverslag Stichting Westfriese Families 2008

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 76e jaarboek, pagina 223-224.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2009.

‘Een boerenfamilie uit Avenhorn’. Met dit artikel opende de Stichting Westfriese Families de 49e jaargang van haar tijdschrift. Ook in 2008 verschenen er vier nummers van ons blad. De vervaardigde 144 pagina's bieden een schat aan genealogische informatie.
Het verhaal over de boerenfamilie uit Avenhorn is daarvan een prachtig voorbeeld. Het artikel is verrijkt met een foto uit 1915 van het gezin van Outjert Baas en Neeltje Purmer.
Een tweede foto bij dit verhaal toont Outjert (een mooie naam van toen!) en Neeltje in de boomgaard van hun boerderij. Bij een artikel over de nakomelingen van Cornelis Bruijn en Aaltje Vader uit Zwaag staan zelfs drie foto's.
Al deze illustraties benadrukken het belang dat de redactie van ons tijdschrift steeds meer hecht aan foto's bij de artikelen. Beeld wordt ook voor Stichting Westfriese Families belangrijker.
Een flink aantal families is belicht in ons kwartaaltijdschrift, zoals de familie Roozendaal/Roosendaal. Acht generaties worden met naam en toenaam genoemd in de kwartierstaat van Eva Catharina (Linda) Oud uit Avenhorn. Een andere kwartierstaat betreft die van Reinder Tijmen Bruin, in 1935 geboren te Venhuizen.
Wel en wee van drie broers - Jan, Pieter en Klaas Veldboer - worden in grote lijnen gevolgd, mede aan de hand van notariële aktes.

Outjert Baas en Neeltje Purmer en het gezin in 1915, bij hun 50-jarig huwelijk.
Outjert Baas en Neeltje Purmer en het gezin in 1915, bij hun 50-jarig huwelijk. Een prachtige foto van een boerenfamilie uit Avenhorn, gepubliceerd in het kwartaaltijdschrift van Westfriese Families. (Foto van Klaas Bant)

Vier malcontente mannen
Het oud-katholiek doop-, trouw- en begraafboek van Westeinde-Enkhuizen leidde tot vier opmerkelijke Enkhuizers die in 1711 besloten om hun pastoor af te zetten. Ze worden de ‘vier malcontente mannen’ genoemd. Malcontent is Frans voor ontevreden. Het viertal was Hartje/Herritje Freeksz Bocht, Wouter Broersen Tulp, Harmen Pouwelsz Deen en Volkert Heertjesz Oudts.
In de rubriek ‘Genealogen over hun hobby’ kwamen aan het woord Thijs Postma uit Grootebroek en Hans Avis uit Eindhoven.
Foto's van West-Friezen van wie de naam niet bekend is: erger is er bijna niet. Als poging om de onbekenden bekend te maken, zijn portretten in ons blad en op onze website gepubliceerd. Op diverse foto's kwamen reacties. Een donateur van 19 jaar uit Heenvliet herkende in een van de foto's zijn betovergrootvader, Willem Schaper. Prachtig!
Van de vragenrubriek in ons blad is gretig gebruik gemaakt. Ook via e-mail zijn ons allerlei vragen op genealogisch terrein gesteld. Die proberen wij zo goed mogelijk te beantwoorden.

Digitaal aanbod
Onze website wordt steeds vaker geraadpleegd. Het digitale aanbod van genealogische informatie is verder uitgebreid. Het aantal gescande artikelen die eerder zijn gepubliceerd in ons blad is sterk toegenomen. Van alle kwartaalbladen staan inmiddels de namenregisters online. Hierin kan worden gezocht via een zoekmachine. Ook vermeld wordt de inhoudsopgave van alle verschenen kwartaalbladen.
Westfriese Families was met een stand aanwezig in Heerhugowaard (op historisch getinte markt), Hoorn en Alkmaar (beide tijdens Landelijke Archievendag).
Harold Bos konden we verwelkomen als bestuurslid. Met zijn komst is de bestuurlijke relatie tussen Westfriese Families en Westfries Genootschap hersteld.
Westfriese Families beëindigde het jaar met 649 donateurs, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap