Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1998

Jaarverslag 1998

Hoogtepunt in 1998 voor de stichting 'Westfriese Families' was, naast het verschijnen van vier afleveringen van ons tijdschrift, de uitgave van een nieuw deel in de serie Westfriese Geslachten. Vier jaar na het verschijnen van deel 31 (gewijd aan de familie Grooteman) kwam nummer 32 uit. In 172 pagina's belicht Joop Ludeke uit Oudorp hierin het geslacht Schermerhorn. Voorzien van de treffende spreuk 'Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd' verscheen voor het eerst in de serie de omslag in een harde kaft. Een groot aantal foto's en andere illustraties is een van de vele andere verschillen met de eerste uitgave van Westfriese Geslachten in 1962, de stamreeks van Pieter Jansz. Donker.
Er bleek veel belangstelling te bestaan voor het boek 'Schermerhorn'. Ook verkochten we het afgelopen jaar weer exemplaren van verschenen familieboeken, zoals over de familie Appelman, Grooteman, Dekker, Winkel en Mantel. Mogelijk nieuwe uitgaven van Westfriese Geslachten zijn in voorbereiding.
We sloten het jaar af met 841 abonnees op ons kwartaaltijdschrift. Het aantal leden liep in 1998 wederom terug, met 38 personen. Tegen 26 inschrijvingen van nieuwe leden stonden 64 uitschrijvingen. Overlijden was daarbij twintig jaar maal de reden.

Ook dit jaar besloegen de vier afleveringen van ons blad 144 pagina's. Belicht werden onder meer de families Dudink, Pronk, Overpost, Schermer, (Van) Keppel, Havik, Broers, Bakker en Kaagman. Het eerste nummer van 1998 bevatte als bijlage een index van alle persoonsnamen die in de jaargang 1997 zijn genoemd in de artikelen.

We zijn verblijd met de schenking van een zilveren eierstelletje. Het voorwerp dateert uit 1867 en is ons geschonken door de toen 83-jarige mevrouw M. Janssen uit Sittard. Het zilveren eierstelletje is afkomstig uit haar familie van moeders kant. De laatste tientallen jaren was het in bezit van mevrouw Janssen. De ingegraveerde tekst in de voetplaat geeft aan dat het eierstelletje in 1867 Piet Tensen en zijn vrouw Trijntje Boeder is geschonken door de directie van de naai- en breischool in Schellinkhout ter gelegenheid van hun 25-jarige 'echtvereeniging'. Met instemming van de later in het jaar overleden mevrouw Janssen hebben we het voorwerp in bruikleen afgestaan aan het Westfries Museum. Behalve in ons eigen blad is in het Noordhollands Dagblad en het jaarboek 1998 van de historische vereniging Suyder Cogge aandacht besteed aan de terugkeer van het zilveren eierstelletje in West-Friesland.

Een flink aantal bestuursleden heeft genealogische informatie verzameld over de negen oprichters van het Westfries Genootschap. De negen initiatiefnemers zijn: G.C. van Balen Blanken uit Spanbroek, K. Ruyterman uit Hauwert, D. Brouwer uit Enkhuizen, Jb. de Jong uit Hoogkarspel, J. Portegijs uit Benningbroek, C.J. Wardenaar uit Kolhorn, M. Buishand-Molen uit Benningbroek, J.C. Kerkmeijer uit Hoorn en P. Schuurman uit Graft. De gegevens worden gebundeld in een speciaal themanummer van 'Westfriese Families', dat najaar 1999 zal verschijnen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ons genootschap.

Ed Dekker, secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap