Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1965

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1965

In het afgelopen jaar kon de complete vijfde jaargang van 'Westfriese Families' verschijnen. Het samenvallen van deze uitgave met het kalenderjaar vergemakkelijkte de contributiebetaling.
De belangstelling voor het blad was ook dit jaar groeiende; niettemin zullen wij er naar moeten streven meer abonné's te krijgen. Hoewel de drukkosten, porto's enz. zijn gestegen, hebben wij het abonnementsgeld van ƒ 4,- tot nog toe kunnen handhaven. Dit mede dank zijn de verkoop van de eerder verschenen uitgaven van 'Westfriese Geslachten'.
In deze serie zijn wij dit jaar minder voorspoedig geweest; wij konden geen nieuwe uitgaven verzorgd krijgen. In de loop van 1966 zullen echter verschijnen een bewerking van de familie Wonder en de familie Kollis.
Op de jaarlijkse commissievergadering werd overeengekomen dat de inhoud van het blaadje voor een gedeelte ook zal worden gevuld met regionale geschiedkundige- of familiebeschrijvingen, dit om het blad levendiger te houden. Drs. K. Bant te Schellinkhout verstrekte reeds een interessante bijdrage, terwijl wij van andere belangstellende lezers op genealogisch gebied artikelen konden plaatsen (de heren J. P. Geus en M. Stam).
Aan de ingekomen vragen en mededelingen van lezers, waarbij zelfs een fotocopie op ware grootte van een stamboom, met foto van familiewapen, mogen wij opmaken dat niet alleen het familieonderzoek door velen wordt beoefend, doch daarnaast de belangstelling voor het werk van de commissie groeiende is.
Het ogenschijnlijk simpele tijdschrift 'Westfriese Families' heeft de redacteur wederom veel uren, wij mogen wel spreken van dagen arbeid gekost, werk dat door hem met grote interesse en serieus werd verricht. De commissieleden hebben bijzonder prettig met hem en, zover dat voorkwam, ook onderling samen kunnen werken. Graag zien wij wederom copie van lezers tegemoet, eveneens opmerkingen en wensen. Wij kunnen zeggen dat het werk in onze commissie 'loopt' - en dat geeft ons vertrouwen om met onverminderde toewijding door te gaan.
De samenstelling van de commissie bleef ongewijzigd.

Hem, 12 februari 1966

K. A. Visser-Molenaar


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap