Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1994

Jaarverslag 1994

De Stichting "Westfriese Families" beleefde in 1994 een bijzonder jaar. Veertig jaar geleden namelijk werd de stichting als genealogische werkgroep van het Historisch Genootschap opgericht. De vier in 1994 uitgegeven kwartaalbladen werden in verband daarmee extra verzorgd met meer pagina's dan gebruikelijk. Dat kon dankzij bijdragen van zowel abonnees als geinteresseerden. De familie Prins in Scheveningen spande wat dit betreft de kroon. Dit echtpaar vroeg ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksjubileum geld, dat ter beschikking van de Stichting werd gesteld.

Uit de vele reakties bij het jubileum is duidelijk gebleken dat het werk van "Westfriese Families" hoog wordt gewaardeerd. Het aantal deelnemers overschreed het aantal van 900! Alles bijelkaar een reden om het bestuur een diner aan te bieden in 'Het Roode Hert' in Bovenkarspel. Hierbij werden tevens uitgenodigd mevrouw M. Avis-Wit en de heer en mevrouw Nobel-Zilver.

In de serie "Westfriese Geslachten" verscheen nummer 31, gewijd aan het geslacht Grooteman, samengesteld door E.A. Grooteman. Het eerste exemplaar werd in het gemeentehuis van Wervershoof door de samensteller en de secretaris overhandigd aan wethouder Grooteman. Het is een goede gewoonte aan het worden om nieuwe uitgaven te presenteren in de gemeente van waaruit de beschreven familie afkomstig is. Er worden van deze serie "Westfriese Geslachten" 225 exemplaren verkocht.

Radio Noord-Holland vestigde wederom aandacht op de aktiviteiten van de Stichting. De voorzitter werd - voor de derde keer - uitgenodigd om over het werk van de Stichting te vertellen. Een dergelijk praatje levert altijd wel enkele nieuwe deelnemers op.

Op de najaarsstreekmiddag, gehouden in "De Oude Beurs" werd voorzitter A.J. (Bert) Wit tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap benoemd. Genootschap-voorzitter Klaas Bant (rechts) reikte hem de daarbij behorende oorkonde uit. (Eigen foto)

Op de najaarsstreekmiddag...

Op de najaarsstreekmiddag van het Westfries Genootschap, gehouden in Middenmeer, werd de voorzitter in het kader van het veertig jarig jubileum benoemd tot lid van verdienste van het Genootschap. Een onderscheiding, die hij dankbaar aanvaardde, "maar het werk is alleen maar mogelijk door het fantastische bestuur dat achter mij staat".

Het bestuurslid drs. Klaas Bant werd op de Westfriezendag benoemd tot voorzitter van het Genootschap. Voor hem gelukkig geen reden om het bestuur van de Stichting te verlaten.

De Stichting, door het bestuur altijd aangeduid als een dochter van het Genootschap, is inmiddels volwassen geworden; hopelijk een parel in de kroon van het Westfries Genootschap.

A.J. Wit, voorzitter/secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap