Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2000

Jaarverslag 2000

Stichting Westfriese Families gaat met de tijd mee. Dat betekent onder meer dat we ons richten op de moderne communicatiemiddelen. Met enige trots konden we op de voorpagina van ons eerste nummer in 2000, waarmee ons tijdschrift zijn 41e jaargang opende, melden dat Westfriese Families zich heeft begeven op de elektronische snelweg. Op internet hebben we een eigen website geopend. De homepage is in bekwame handen van Jan Ott, die als nieuwbakken lid in het bestuur vooral de functie vervult van webmaster. Behalve dat Westfriese Families zich presenteert biedt de website gegevens over onder meer diverse West-Friese families en de gemeentelijke indeling van West-Friesland in vroeger jaren. Uitleg wordt gegeven over mogelijkheden tot genealogisch onderzoek in Noord-Holland en er is een vragenrubriek. Een groeiend aantal mensen raadpleegt onze homepagina, die te vinden is onder www.westfriesefamilies.nl.

Ook in 2000 verscheen ons tijdschrift vier keer, en wel aan het einde van elk kwartaal. Het bood wederom een keur aan genealogische informatie over West-Friese families. Een flink aantal artikelen werd ook dit jaar ter publicatie aangeboden. Onder meer werd in een serie de aandacht gevestigd op een aantal landverhuizers: families uit Warmenhuizen en Schoorl, die gezamenlijk halverwege de negentiende eeuw hun heil zochten in Noord-Amerika. Het eerste nummer van ons tijdschrift in de nieuwe jaargang bevatte traditiegetrouw een overzicht van alle artikelen die in de voorgaande jaargang zijn gepubliceerd. Plus daarbij een index van alle genoemde familienamen. Ons lid C. Paarlberg uit Den Helder heeft op cd-rom een index gemaakt van veertig jaargangen Westfriese Families (1954-1999). Het overzicht bevat circa 60.000 namen en kent meerdere zoekingangen. Deze cd-rom is verkrijgbaar bij de heer Paarlberg.

De bibliotheek kon worden verrijkt met een flink aantal boeken, waarin steeds een familie uitgebreid aan bod komt. Tot de aanwinsten behoren boeken over de geslachten Davidson, Bosstad(t), Kofman, Van Stra(a)ten, Louw en Le Coultre. Jan Gutker de Geus heeft na vijftien jaar ons bestuur verlaten. Sinds 1985 heeft hij zich met uiteenlopende activiteiten ingezet voor Westfriese Families. Zijn plaats in het bestuur is ingenomen door Gré Bakker-Bruijn uit Venhuizen. Behalve met de genoemde Jan Ott is ons bestuur uitgebreid met Jaap van Beek uit Nieuwe Niedorp. Hij zal zich op redactionele bezigheden richten om te zijner tijd de huidige hoofdredacteur te kunnen vervangen. Met een stand waren we aanwezig op de jaarlijkse stamboomdag in Wijdenes van de historische vereniging Suyder Cogge.
In de serie Westfriese Geslachten verscheen in november deel 33. Ons medebestuurslid Evert Grooteman wijdt hierin in 208 pagina's uit over het rooms-katholieke, geslacht Bui(j)sman uit De Streek en Enkhuizen. Van de vijfhonderd exemplaren is er inmiddels een flink aantal verkocht. Nieuwe uitgaven in de serie Westfriese Geslachten zijn in voorbereiding genomen.
Westfriese Families is het jaar geëindigd met 809 abonnees op ons tijdschrift. De al enige jaren aan de gang zijnde terugloop van het aantal abonnees baart ons enige zorg. De contributie is gehandhaafd op ƒ 17,50. Om financiële tekorten en diverse algemene verhogingen te kunnen opvangen, wordt de contributie per 1 januari 2002 verhoogd naar twee tien Euro.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap