Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2007

Jaarverslag Stichting Westfriese Families 2007

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 75e jaarboek, pagina 227-229.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2008.

Dirk Winkel (1851-1921) en zijn vrouw Niesje Houter (1851-1925), beiden afkomstig uit Wognum, kwamen tot leven in de 48e jaargang van het kwartaaltijdschrift van de Stichting Westfriese Families. Samen met hun ruim 700 nakomelingen.
Verdeeld over vier afleveringen is de complete parenteel van Dirk en Niesje gepubliceerd. In een parenteel worden alle afstammelingen van een echtpaar genoemd, in de mannelijke én in de vrouwelijke lijn. Het Wognumse stel kreeg tien kinderen. En die ook weer, en zo verder.
De bijzondere publicatie, geïllustreerd met foto's, had als aanleiding de 47e familiedag van de nakomelingen van Dirk Winkel en Niesje Houter. Zij houden elk jaar deze bijeenkomst. De ontmoeting in 2006 was in Berkhout.
De nakomelingen vinden we terug in vele bekende West-Friese families. Een van hen is Gerianne Helder-Dekker, vice-voorzitter van het Westfries Genootschap. Andere namen zijn Koster, Pool, Vis, Tensen, Nobel, Peetoom, Bierman, Govers, Koomen, Jonker, Clay, Rooker, Nierop, Pluister, Wijdenes, Posch, Veer en Kollis.

De voornaamste activiteit van Westfriese Families was in 2007 de uitgave van het tijdschrift. Met in totaal 144 pagina's is een enorme rijkdom aan genealogische informatie geboden. Enkele nieuwe rubrieken in ons blad gingen van start.
In de serie 'Wie zijn deze West-Friezen' worden portretten afgedrukt van onbekende West-Friezen, onder het motto: 'West-Friezen van wie de naam niet bekend is, erger is er bijna niet'. De portretten zijn afkomstig uit de collecties van Theo Spil uit Medemblik, Meindert Groot uit Grootebroek, Ton de Groot uit Castricum en Wil Hoekstra-Gutter uit Rotterdam.

Aaltje Morsch (1875-1929)

Aaltje Morsch (1875-1929). Deze vrouw uit de collectie 'portretten van onbekende West-Friezen' van Theo Spil uit Medemblik is na publicatie op de website van Westfriese Families herkend.

Antonius Ferdinandus Ranshuijsen (1824-1893)

Dit portret is een van de onbekende West-Friezen uit de collectie foto's van Ton de Groot uit Castricum die op onze site zijn geplaatst. De persoon is inmiddels herkend als Antonius Ferdinandus Ranshuijsen (1824-1893), pastoor van Wervershoof van 1880 tot zijn overlijden.

Deze collecties zijn volledig te zien op onze website, (www.westfriesefamilies.nl).
In een andere nieuwe rubriek vertellen donateurs over hun genealogische hobby. Linda Groot-Oud uit Avenhorn was de eerste. Zij bekroonde in 2002 twaalf jaar van speuren met de uitgave van een boek van ruim 500 pagina's over de familie Oud.
Fragmentgenealogieën zijn in ons blad afgedrukt van de families Van der Klooster, Hulleman en Schaper. Tot de andere families die aan bod kwamen, behoorden Vis (in de parenteel van Pieter Arisz. Vis te Venhuizen) en Koemeester.
Traditiegetrouw bevatte het eerste nummer van 2007 een overzicht van alle personen die in de vorige jaargang zijn genoemd.

De bibliotheek is uitgebreid met de familieboeken 'Cees de Boer, wie kent hem niet' (over de man die bekend stond als de 'President van de republiek Wadway'), 'Jong van jong tot oud en van oud tot jong'(over de rooms-katholieke West-Friese familie Jong), 'Postma-Plukkel' en 'Huisman'. Onze bibliotheek is voor donateurs gratis te raadplegen.
Westfriese Families heeft afscheid genomen van Suus Messchaert-Heering uit Enkhuizen als bestuurslid. Suus heeft niet minder dan 23 jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. In al die jaren heeft zij zich intensief beziggehouden met genealogie. Zes uitgaven in de reeks Westfriese Geslachten van onze stichting heeft Suus verzorgd: Dekker, Sietses/de Vries, Mazereeuw, Speets, Botman en Schenk. Ook buiten Westfriese Families is Suus op genealogisch terrein zeer actief geweest.

We begonnen het jaar met 668 donateurs. Dit aantal is licht gedaald. Sterk gestegen daarentegen is het aantal verzoeken per e-mail om genealogische informatie. Steeds wordt geprobeerd de vragenstellers zo goed mogelijk te helpen.
Onze website wint steeds meer aan populariteit. In 2007 is de site verder uitgebreid, onder meer met links naar families met een eigen website. Ook digitaal beschikbaar zijn de registers van personen die per jaargang in ons tijdschrift zijn genoemd. 
Met een infostand waren wij in oktober vertegenwoordigd in het Westfries Archief te Hoorn op Landelijke Archievendag en in Zaandam op een genealogische markt ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Waarnemend-voorzitter Klaas Bant verzorgde in oktober op de kennismakingsmiddag van het Westfries Genootschap voor nieuwe leden een presentatie over Westfriese Families.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap