Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2009

Jaarverslag Stichting Westfriese Families 2009

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 77e jaarboek, pagina 211-212.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2010.

Stichting Westfriese Families nam in 2009 afscheid van twee bestuursleden: penningmeester Wil Smit en waarnemend-voorzitter Klaas Bant. Wil kwam in 1996 in het bestuur, nadat zij al twee jaar volledig had meegedraaid met toenmalig penningmeester Maarten Haas.
Klaas is liefst veertig jaar actief geweest binnen Westfriese Families, met een onderbreking van drieëneenhalf jaar. Op 34-jarige leeftijd versterkte Klaas het bestuur, in 1969.
Als redacteur heeft hij zich jaren gericht op de familieboekjes. Deze boeken geeft Westfriese Families uit in de serie Westfriese Geslachten. Als waarnemer nam hij in 2004 het voorzitterschap op zich. Deze functie heeft hij bijna vijf jaar vervuld.
Stichting Westfriese Familie is Wil en Klaas veel dank verschuldigd. Hun opvolgers zijn Cor Langedijk (penningmeester) en Harold Bos (voorzitter). Harold is de vijfde voorzitter van Westfriese Families. Zijn voorgangers zijn: Klaas Bant, Piet Boon, Bert Wit en Piet Avis.
Een deel van de genereuze schenking van de Stichting Creatief Westfries – 1000 euro voor elke commissie en stichting onder de paraplu van het Westfries Genootschap vanwege het succes van het Westfrieslandspel – is besteed aan het afscheid binnen onze stichting van Wil en Klaas. Het restant van het mooie bedrag geeft voorlopig extra glans aan onze financiële positie, met de viering van ons 60-jarig bestaan in 2014 in het vooruitzicht.

>De komende en gaande man. >Afscheid van penningmeester Wil Smit.
De komende en gaande man. Harold Bos (rechts) volgt Klaas Bant op als voorzitter van Stichting Westriese Families. Afscheid van penningmeester Wil Smit.
(Foto's Ed Dekker)

Onze bibliotheek, gratis toegankelijk voor donateurs, is uitgebreid met diverse schenkingen. Het bezit aan genealogische uitgaven is verrijkt met de titels ‘Drie eeuwen De Boer in West-Friesland’, ‘Jacob Wajer en Zonen, van metselaar tot bouwer, geschiedenis van een familiebedrijf’, ‘Ridderinckhoff (Ridderikhoff). Een Hasselter familie 1600-1800’, ‘Geslachtslijn familie Van Balen Blanken’, ‘Familie Duyves’ en ‘Genealogie van het Beemster geslacht Klerk en De Klerk’.

Onze uitgebreide website is na een verjongingskuur nóg aantrekkelijker geworden. Ga eens kijken op www.westfriesefamilies. Pas op voor verslaving! Onze site dong mee, als een van de 133 inzendingen, naar de landelijke Archieven.nl Prijs 2008. Deze prijs wordt toegekend door het Historisch Nieuwsblad en het bedrijf De Ree Archiefsystemen.
Eén van de extraatjes op onze website is de fotorubriek ‘Wie zijn deze West-Friezen?’ Met zekere regelmaat leveren de portretten een naam op. Groeiend is het digitale overzicht van wie welke familie uitzoekt. Ook deze service draagt bij aan onze doelstelling, namelijk het bevorderen van de ‘West-Friese genealogie’.

Stichting Westfriese Families heeft geruime tijd gewerkt aan een cd met daarop veel genealogische informatie over de West-Friese families Ruiter/Ruijter/Ruyter, maar tot uitgave is het uiteindelijk niet gekomen. Het project is niet voortgezet na overleg met nabestaanden van de persoon die een belangrijk deel van de gegevens had geleverd.

DNA-onderzoek
Een nieuw fenomeen diende zich ook bij Westfriese Families aan: DNA-onderzoek. Een van onze donateurs wil via DNA-onderzoek aan de weet komen of haar familie Dekker kan worden gekoppeld aan de familie Dekker die is beschreven in deel 19 van onze serie Westfriese Geslachten. Een boeiende ontwikkeling!

Het aantal donateurs in 2009 daalde van 649 naar 625. Op 1 januari 2000 telde Westfriese Families 825 donateurs. In tien jaar tijd dus een achteruitgang van tweehonderd donateurs.

De vier afleveringen van ons kwartaaltijdschrift Westfriese Families (totaal weer 144 pagina's) bevatten (fragment)genealogieën van de families Hoogcarspel, Jonker, Vorst, Mulder en Putting. Ook een groot aantal andere familienamen kwam aan bod.
Speciaal voor Westfriese Families schreef genootschapvoorzitter Ina Broekhuizen-Slot een mooi, genealogisch getint verhaal over haar overgrootmoeder Marigje Slot-de Rapper. Ina voert deze vrouw ook op in haar boek ‘Een oigen geluid’. Het is gepubliceerd in het voorjaarsnummer.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap