Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1990

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1990

Voor de Stichting "Westfriese Families' was 1990 wederom een goed jaar. Er werd door het bestuur driemaal vergaderd in het Timmermansgildehuis. Het ledental bleef rond de 800: een nog steeds tot tevredenheid stemmend aantal. Het maakt het ons in ieder geval mogelijk om jaar in, jaar uit onze uitgaven te verzorgen en daaraan hoge kwaliteitseisen te stellen zonder dat wij de contributie behoeven te verhogen.

Een contributie, die nog altijd slechts ƒ 15,- per jaar bedraagt, waarvoor onze donateurs dan vier keer per jaar ons blad "Westfriese Families" ontvangen. Voorts kunnen zij gratis gebruik maken van ons zo langzamerhand uitgebreide infosysteem van genealogische gegevens.
Wij kijken natuurlijk soms bezorgd naar de stijgende papierprijzen en loonkosten, waardoor wij scherp moeten letten op de uitgaven in onze serie "Westfriese Geslachten", omdat in deze serie veel geld om gaat. Toch hebben wij in 1990 weer een uitgave laten verschijnen. Namelijk de familie Botman. Als nummer 29 in deze succesvolle reeks. Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst in "Het Roode Hert" in Bovenkarspel mochten wij de eerste exemplaren uitreiken aan de samensteller, Piet Botman en ons bestuurslid Suus Messchaert-Heering, die - onver moeibaar als altijd - het genealogisch gedeelte bijwerkte tot 1990. Hoewel wij er financieel nog niet uit zijn is het bestuur blij dit boek te hebben uitgegeven. Het is immers wederom een belangrijke bijdrage aan de kennis over Westfriese families.

A.J. Wit


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap