Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2006

Jaarverslag Stichting Westfriese Families 2006

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 74e jaarboek, pagina 224-225.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2007.

Ook de Stichting Westfriese Families ging niet voorbij aan Rooms Koning Willem II. Zijn dood van 750 jaar geleden bij Hoogwoud leidde in het maartnummer van ons tijdschrift tot een uitgebreid genealogisch overzicht van deze graaf van Holland, inclusief een kwartierstaat.

Ons blad 'Westfriese Families' bood ook in 2006 met 144 pagina's in de 47e jaargang - verdeeld over vier nummers - een schat aan genealogische informatie. Diverse families werden belicht: Leijen (als aanvulling op de eerder verschenen genealogie 'Het Westfriese geslacht Burger begint in Andijk'), Edelenbosch (veel vissers te Enkhuizen), Muus (een familie uit Westerblokker, met veel interessante gegevens uit oude notariële akten), Bakker-Borst (uit Oudkarspel), nakomelingen van Pieter Arisz. Vis uit Venhuizen, Jan Fransz van Oosterblokker en zijn nageslacht Blokker (met uitgebreide informatie uit transportakten) en Duijves (met een overlijden in Binnenwijzend als begin).
Ook is met tekst en foto's aandacht besteed aan 'de kap van tante Hil' (over hoe een kostbaar familiesieraad na jaren terugkeert op de boerderij 'Zonnehoek' in Noorbeemster).
Dankbaar werd gebruik gemaakt van de vragenrubriek in ons tijdschrift. Soms levert de rubriek lang gezochte puzzelstukjes op.

Met een flink aantal schenkingen is onze bibliotheek verder uitgebreid. De aanwinsten betreffen de families Posch/Pos, Dekkers, Jimmink, Smak, Roosendaal, Vriend, Waiboer en Dijkman-Schouten.
Donateurs kunnen de bibliotheek gratis raadplegen.

Goed vertegenwoordigd waren wij op Landelijke Archievendag, 14 oktober.
Westfriese Families presenteerde zich op drie plaatsen: in Hoorn in het nieuwe onderkomen van het Westfries Archief, in Alkmaar bij het Regionaal Archief en in Haarlem bij het Noord-Hollands Archief. Bestuursleden Suus Messchaert-Heering en Klaas Bant waren in Haarlem gekleed in de traditionele West-Friese dracht.

Bestuursleden Suus Messchaert-Heering en Klaas Bant op Landelijke Archievendag, 14 oktober 2006.
Bestuursleden Suus Messchaert-Heering en Klaas Bant op Landelijke Archievendag, 14 oktober 2006. Zij presenteerden in het Noord-Hollands Archief te Haarlem Stichting Westfriese Families. (Foto Gré Bakker-Bruijn)

Internet vergemakkelijkt communiceren, dat ondervindt ook onze stichting. Per e-mail bereiken ons steeds meer vragen op genealogisch gebied. In een enkel geval worden vragenstellers op hun zoektocht naar informatie doorverwezen naar een andere organisatie.

Voor steeds meer mensen is onze website (www.westfriesefamilies.nl) een dankbare informatiebron. De site is verder uitgebreid, onder meer met uiteenlopende genealogisch getinte artikelen die eerder elders zijn gepubliceerd, zoals in het jaarboek van ons genootschap.

Deze digitale service vergroot de toegankelijkheid van veel waardevolle artikelen. Ook de eerste zeven jaargangen van ons tijdschrift zijn digitaal volledig beschikbaar, alsmede inhoudsopgaven van ons blad.
Tegenover de toenemende belangstelling voor onze website staat een zich gestaag voortzettende daling van het aantal donateurs. Het eerste nummer van 2007 is toegezonden aan 668 personen, zo'n twintig minder dan een jaar eerder. Ondanks deze ontwikkeling blijven we overtuigd van het bestaanrecht van ons tijdschrift. We doen er nog steeds veel mensen een groot plezier mee!
Ons blad blijft een waardevolle bron van informatie. Dat merken we ook aan het enthousiasme waarmee de redactie van diverse zijden kopij krijgt aangeboden. We overwegen zelfs het aantal pagina's van ons tijdschrift uit te breiden. Financieel blijven we goed draaien, mede dank zij de aanhoudende verkoop van exemplaren uit onze boekenserie 'Westfriese Geslachten'.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap