Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1975

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1975

De Commissie voor Westfriese Genealogie kon in 1975 een groeiend aantal abonnees noteren op het orgaan 'Westfriese Families'. Per 1 januari 1976 was dat aantal gegroeid tot 320. Er verschenen in 1975 wederom vier nummers van 'Westfriese Families'. De redactiecommissie werkte goed samen en verzette veel werk. Van enkele buitenstaanders mochten bijdragen worden ontvangen.
In de reeks 'Westfriese Geslachten' werd een boekje over de familie Appelman uitgegeven: samengesteld door de uit Spierdijk afkomstige en thans in Canada woonachtige pater J. Appelman. De oplage is inmiddels uitverkocht. Het boekje verscheen in drie deeltjes, tegen de prijs van ƒ 20,- in totaal. Verder kwam de familiebeschrijving 'Mantel' gereed in een geheel gebonden band tegen de prijs van ƒ 17,50. Op grond van het grote aantal vóórinschrijvingen riskeerden wij een oplage van 750 stuks. Zo'n 700 zijn er inmiddels verkocht. De samenstellers van dit werkstuk, de heren P. Boon te Wijdenes en P. Kistemaker te Andijk, kunnen met voldoening terugzien op het vele speurwerk dat zij hiervoor hebben moeten verrichten.

K. A. Visser-Molenaar


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap