Westfriese families
Westfriese Families

Opmerkingen / suggesties doorgeven

Indien u opmerkingen of suggesties wilt doorgeven kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Adreswijzigingen kunnen via de secretaris worden doorgegeven.

Voor zaken aangaande de vormgeving van de website kunt u contact opnemen met de website-beheerder: website AT westfriesefamilies.nl

Voor vragen over genealogische zaken kunt u contact opnemen met de secretaris: secretaris AT westfriesefamilies.nl


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap