Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2001

Jaarverslag 2001

Het paradepaardje van de Stichting Westfriese Families - het tijdschrift - verscheen ook in 2001 viermaal en bood met totaal 144 pagina's een schat aan genealogische informatie over West-Friese families.
De vele artikelen beperkten zich niet tot stamboomgegevens. Dikwijls werden genealogische zijpaden bewandeld. Twee voorbeelden daarvan zijn een uitgebreid artikel over - opnieuw geïnventariseerde - West-Friese doop-, trouw- en begraafboeken, en een terugblik op de bijzondere reis door West-Friesland van tien pastoorsstoelen uit De Weere.
Aandacht werd geschonken aan een groot aantal families, waaronder Appel, Bankert, Best, Poland, Pool, Rijpland, Slijksteeg en Watertor. Onze bibliotheek - voor donateurs gratis te raadplegen - is uitgebreid met een flink aantal boeken. Tot de aanwinsten behoren uitgaven over de geslachten Brouwer, Burger, Dekker, Herlaar/Harlaar, Louter, Nes, Rustenburg, Scholten en Zijp.

Onze site wordt steeds vaker geraadpleegd. De nieuwe domeinnaam - www.westfriesefamilies.nl - bevordert de toegankelijkheid. Webmaster Jan Ott heeft de site verder uitgebreid. Voorop staat het bieden van service. Het bestuur van Westfriese Families vindt het belangrijk in te spelen op de groeiende belangstelling van genealogisch-geïnteresseerden om internet te gebruiken voor gegevens. De ervaring leert dat vooral jongeren zich eerder richten op de digitale snelweg dan op papieren bronnen.
Van zo'n vijftig West-Friese families zijn op onze site genealogische gegevens te vinden. Ook wordt verwezen naar andere sites over West-Friese genealogie. Opvallend is dat steeds meer vragenstellers onze site weten te vinden. Een flink aantal nieuwe donateurs heeft zich digitaal aangemeld. De groeiende bekendheid van de site is mede te danken aan verwijzingen op andere sites met genealogische informatie.

Westfriese Families heeft in nauwe samenwerking met de samensteller, Maas Tol uit Venhuizen, 'Het Westfriese Tollenboek, 1600-2000' uitgebracht. Het geslacht Tol wordt uitvoerig belicht in 196 pagina's. Het boek, waarvan inmiddels een tweede druk is vervaardigd, valt buiten de serie Westfriese Geslachten. Dit blijkt onder meer uit het afwijkende formaat: A4. Voorbereidingen zijn getroffen voor de uitgave van deel 34 in de succesvolle reeks Westfriese Geslachten.
Met het verschijnen van het decembernummer van ons tijdschrift legde Jan Joosten zijn taak als hoofdredacteur neer. Hij heeft deze functie liefst twintig jaar vervuld. In die periode heeft Jan tachtig nummers van Westfriese Families samengesteld. Jan Joosten blijft bestuurslid en beheert de bibliotheek. Het hoofdredacteurschap is per 1 januari 2002 overgenomen door Jaap van Beek uit Nieuwe Niedorp.
Met het zelf verzorgen van de lay-out is tevens een einde gekomen aan de samenwerking met de heer P. Schrickx te Hoorn, mede op verzoek van de heer Schrickx zelf. Gedurende meer dan dertig jaar heeft de heer Schrickx steeds op plezierige wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan het verschijnen van ons tijdschrift.
Het aantal abonnees op het blad heeft zich gehandhaafd op iets boven de 800. Het abonnementsgeld per 1 januari 2002 is in verband met de voortdurend stijgende kosten gesteld op tien euro.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap