Westfriese families
Westfriese Families

Abonnee aanmelden

U kunt zich aanmelden als abonnee op ons tijdschrift Westfriese Families door 12,50 euro (jaarlijkse bijdrage) over te maken op rekening NL35 INGB 0001 9758 62 t.n.v. St. Westfriese Families te Hoogkarspel.

U ontvangt dan de reeds verschenen afleveringen van de lopende jaargang.

Uiteraard kunnen leden kosteloos publiceren in het blad.

N.B. indien u de overschrijving via internet doet, vermeldt dan a.u.b. uw naam en adres.

Tijdschrift Westfriese Families verschijnt drie keer per jaar. Tot en met de 55e jaargang (2014) verscheen het tijdschrift elk kwartaal.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap