Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1983

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1983

In 1983 heeft de Stichting "Westfriese Families" opnieuw haar bestaansrecht bewezen. Het ledental steeg van 600 naar 650. Er verlieten in dit jaar door velerlei omstandigheden evenwel 26 leden onze stichting, zodat wij op de grens met '84 een winst konden noteren van 24 leden.
Dit jaar verschenen in de serie "Westfriese Geslachten" de genealogie Kleijmeer en De Greeuw. Beide beantwoorden volkomen aan wat van een goede genealogie mag worden verwacht; een flink historisch overzicht van de families en van de streek waar zij woonden. Vooral Kleijmeer is daardoor een uitgave geworden die niet alleen voor de betrokken familie van belang is. Ook voor de lezer met interesse voor het oude land is deze uitgave zéér de moeite waard.
Verkocht werden 492 familieboekjes en ongeveer 260 jubileumboekjes. Het aantal gevraagde informaties over Westfriese families stijgt nog steeds; de belangstelling voor het maken van een eigen stamboom is zeer groot. Voor velen een welkome bron van afleiding en relatief zeer goedkoop. Onze contributie bleef voor het tiende achtereenvolgende jaar hetzelfde: f 12,50, waarvoor men ons steeds fraaier gïllustreerd blad viermaal per jaar ontvangt.
Ons eigen archief, bevattende duizende kaarten van Westfriese families, is gratis te raadplegen voor onze leden in het streekarchief te Hoorn.
In de originele uitgave, dus niet als copie, zijn nog te koop de genealogieën Saal, Kollis, Haas, Jongejeugd, Noordeloos, Mol, Kleijmeer, De Beurs en De Greeuw.
Vol vertrouwen beginnen wij aan het dertigste jaar van de Stichting "Westfriese Families".

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap