Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1979

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1979

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 47e bundel, pagina 231-232.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1980.

In 1979 heeft de groei van de Stichting 'Westfriese Families' zich voortgezet. Er meldden zich 43 nieuwe leden; 15 moesten er wegens wanbetaling worden geroyeerd, 2 bedankten er, 1 verloren wij er door overlijden, zodat het ledenbestand per 31 december '79 op 480 kwam.
De stichting heeft een eigen copieermachine gekocht, waarmee in '79 4000 lichtdrukken werden gemaakt. Een duidelijk bewijs, dat deze aankoop niet overbodig was.
Van ons jubileumboekje, 'Nò já mekind, zo wazze ze nou, die Westfriezen' door Maria Lucieer-Frankenhout Wit, zijn 545 exemplaren gratis verstrekt. De rest van de oplage werd vlot verkocht, wat het bestuur heeft doen besluiten een tweede druk van 500 exemplaren te laten vervaardigen. Er mag nog wel op worden gewezen dat deze uitgave niet genealogisch is, maar een historisch verhaal over een Westfriese familie.
In 1980 zal in de serie 'Westfriese Geslachten' een drietal boekjes verschijnen: over de families Jongejeugd, Noordeloos en Mol. Uitgaven, die op dezelfde wijze zullen worden vervaardigd als ons jubileumboekje: d.w.z. op mooier papier en met dezelfde goede fotoreproducties. Waarmee deze reeks nog waardevoller wordt dan zij reeds was. De beschrijving van de fam. Pool is als gevolg van de omvangrijkheid nog niet gereed, maar nadert haar voltooiing. Aanvullingen op onze uitgaven worden zeer op prijs gesteld. Ook inzage in oude familiepapieren is voor ons werk vaak zeer waardevol.

A. J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap