Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1981

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1981

Dat genealogie voor zeer velen een onuitputtelijke bron van genoegen is wordt wel bewezen door de werkzaamheden bij de Stichting "Westfriese Families". In 1981 werden de resterende 200 exemplaren van de tweede oplage van onze jubileumuitgave verkocht, alsmede 187 originele familieboekjes, de resterende herdrukken van de eerste zeven jaargangen en nog een groot aantal kwartaalbladen. Van de uitverkochte familieboekjes en kwartaalbladen werden maar liefst ruim 4000 copieën gemaakt.
De door het overlijden van de heer Blauw open gevallen plaats in het bestuur is nog niet opgevuld. Binnen het bestuur zijn wel enkele mutaties opgetreden. De heer Boon heeft door tijdgebrek zijn functie als hoofdredacteur moeten opgeven en gaat als redacteur verder. Als hoofdredacteur is hij opgevolgd door de heer Joosten. Een woord van dank aan de heer Boon, wiens werk als hoofdredacteur door bestuur én leden hoog wordt gewaardeerd, is ook in dit verslag op zijn plaats. De heer Bant heeft de verzorging van de uitgave van de familieboekjes op zich genomen. De eerste proeve van zijn bekwaamheid zal eind 1982 verschijnen bij de uitgifte van de genealogie van de familie Dekker, geschreven door mevr. Messchaert-Heering.
Voor het eerst was onze Stichting ook aanwezig in de stand van het genootschap op de Westfriese Flora, hetgeen een groot succes werd. Het uitgegeven boekje over de familie Mol mag zeker een goede bijdrage in de serie "Westfriese Geslachten" worden genoemd.
Het ledental blijft toenemen en bedroeg op 31 december 537. Een duidelijk bewijs dat de Stichting zich een blijvende plaats in de wereld van de Westfriese genealogen heeft weten te veroveren.

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap