Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2012

Jaarverslag Stichting Westfriese Families 2012

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 80e jaarboek, pagina 201-203.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2013.

Een van de activiteiten van Stichting Westfriese Families – de uitgave van het gelijknamige kwartaaltijdschrift – onderging een glanzende metamorfose. De vier nummers van 2012 zijn uitgebracht in een ander papiersoort. Door deze verbetering komen de foto's en andere illustraties bijzonder goed tot hun recht. Met het aanbreken van de 53e jaargang van ons blad worden de meeste foto's – zoals aandoenlijke portretten en statig poserende gezinnen – in sepia afdrukt. Mooi! We gaan er mee door.
De keuze voor een aantrekkelijkere presentatie was niet de enige verandering die ons tijdschrift onderging. Vanaf 2012 verschijnen jaarlijks twaalf pagina’s extra. Het aanbod van kopij is groot. Genealogie – zeg maar familiegeschiedenis – leeft!
Vele families kwamen aan bod in de 156 pagina's van ons tijdschrift. Uitvoerig belicht werden vooral de families De Smeth, Lake(n)man, Pik en (Van) Dam.

Telefoonnummer 2
Een schitterende foto toont Dirk de Smeth (1883-1964) als brandweercommandant bij zijn korps Bovenkarspel. Hij was 44 jaar ‘vuurbestrijder’. Geertruida Petronella Lakenman (1885-1973) is omringd door bloemen op een groepsfoto bij het 25-jarig bestaan van de N.V. Wed. S. Lakenman en Zoon's Bank te Enkhuizen (de bank had telefoonnummer 2). De familie Pik was in de 19de eeuw vooral in Andijk goed vertegenwoordigd. De – verbasterde – naam verwijst naar het beroep van piekenier (wapensmid). Sommige takken veranderden hun achternaam, zoals in Piké en Pith.
Tot leven komt een drama in Bobeldijk in 1815, met daarbij betrokken de families Beemster, Winder, De Reus, Langenberg en Klopper. Een artikel over een West-Friese boerenfamilie dat 55 jaar geleden verscheen in Westfriese Families is opnieuw afgedrukt – ditmaal met foto's. Te zien zijn onder anderen familieleden Druif, Koster, Kamp, Nobel, Loots, Koomen, Slagter, Dikstaal, Benit en Peetoom.

Onze website www.westfriesefamilies.nl breidt steeds verder uit. Zo zijn alle namenregisters van personen die in ons blad zijn vermeld digitaal beschikbaar, vanaf de eerste uitgave van Westfriese Families in 1954. Ook zijn er artikelen te vinden uit het jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw van het Westfries Genootschap.

Anneke Helder uit Benningbroek heeft ons bestuur versterkt. Zij vertegenwoordigt het bestuur van het Westfries Genootschap en vervangt in deze hoedanigheid onze voorzitter Harold Bos. Harold heeft afscheid genomen van het genootschapsbestuur.

‘Wie is met wie bezig’
De rubriek ‘Wie is met wie bezig’ voorziet in een groeiende behoefte. Het overzicht in ons blad en op onze website laat zien wie welke families uitzoekt. Het aantal toevoegingen blijft groeien! De opsomming past prachtig in onze doelstelling om de genealogie in West-Friesland te bevorderen.
In de rubriek ‘Genealogen over hun hobby’ wijst Monique Philipse-Bosman (Zeeuwse, geboren in Petten) op een waardevolle bron op internet, www.vpnd.nl (‘van papier naar digitaal’).

Onze bibliotheek (voor donateurs gratis te raadplegen) breidde uit met de volgende schenkingen: ‘400 jaar Jan Kramer’, ‘Genealogie familie Band, Bandt, Bant’, ‘Jacob Wajer & Co, aannemers in Medemblik en Amsterdam’, ‘Van Oostwoud naar Hem, Govert Maartensz. Oostwoud en zijn nakomelingen’, ‘Van belegen naar beleggen, de geschiedenis van De Jong-Hoorn’ en ‘Drie eeuwen Zomerdijk’.
Ook is de bibliotheek verrijkt met gegevens over leden van de familie Zijpe in de Beemster. Een aanwinst van formaat is een kolossaal overzicht van de familie Van Slooten. Het geschenk toont ingelijst veertien volbeschreven takken van een stevige familieboom.
Oud-bestuurslid Jan Joosten heeft de bibliotheek overgedragen. De collectie is verhuisd naar het adres van de secretaris.

Najaarsfamiliemiddag
We begonnen het jaar met 575 donateurs. Dat is gedaald naar 547 donateurs. Het aantal opzeggingen baart ons zorgen. Hoofdoorzaak van deze neergaande lijn is vergrijzing van het bestand aan donateurs. Met kwaliteitsverbetering en extra activiteiten proberen wij aan te haken bij aan jongere generatie genealogen. Twee van deze activiteiten zijn de uitgave van een jubileumnummer in 2014 vanwege ons 60-jarig bestaan en het opzetten van een Najaarsfamiliemiddag.

Adjunct-directeur Jan de Bruin van het Westfries Archief te Hoorn hield op 23 september een boeiende lezing op onze derde Najaarsfamiliemiddag. Aan de hand van onderzoek naar de familie Valentijn gaf hij tips over verrassende informatiebronnen en hoe die te gebruiken. Een leerzame en genoeglijk middag in dorpshuis De Brink te Obdam.
De Najaarsfamiliedag 2013 is op zondag 22 september.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap