Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1991

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1991

De Stichting "Westfriese Families" boerde in 1991 niet slecht. In de serie "Westfriese Geslachten" verscheen nummer 30: de genealogie van de familie Houter. Het eerste exemplaar werd - in het gemeentehuis - overhandigd aan burgemeester H.J. de Nijs van Wognum. Deze plaats was door de auteur van het boek, Piet Houter, uitgekozen. Hij wilde daarmee aandacht schenken aan de vele Houters, die ooit in Wognum woonden. Wognurn was ook zijn geboorteplaats. Voor het eerst in het bestaan van de Stichting werden wij bedacht met een legaat. Het bestuur zal voor het bedrag (f. 2000,-) een passende bestemming zoeken.
De Stichting nam - éénmaal samen met het genootschap - deel aan de manifestatie "Haarlem Boekenstad" en aan de historische markt, die de pas opgerichte Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland medio december in schouwburg "Het Park" in Hoorn organiseerde.
Door ons bestuurslid K. Bant werden wederom enige lezingen over genealogie verzorgd, die een goede belangstelling genoten. Door het gebruik van een speciale projector kregen de bezoekers een goede indruk van de mooie oude acten, die elke genealoog in de archieven kan vinden. De "dienstverlening" door de Stichting is nog steeds groeiende. Wij zijn er trots op dat "Westfriese Families" - òòk internationaal - steeds méér bekendheid en het respect krijgt dat de handwerkende bestuursleden verdienen. De laatste cijfers tonen aan dat het aantal donateurs nog altijd groeiende is.
Ons driemaandelijks tijdschrift "Westfriese Families" geniet grote belangstelling. Het aantal abonnees groeit, maar ook het aantal nabestellingen neemt toe. Het bestuur heeft daarom besloten de oplage te verhogen naar 900 stuks. Ook onze serie "Westfriese Geslachten" is in opmars. In 1990 verkochten wij hiervan 303 exemplaren, in 1991 470. De genealogieën Botman en Houter zijn nog steeds leverbaar.
Wij hopen de afstammelingen van Westfriese geslachten nog veel over hun historie te kunnen laten lezen in onze toekomstige uitgaven. Want die zijn voorgeslacht niet eert is zijn eigen naam niet weerd.

A.J. Wit


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap