Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2015

Jaarverslag 2015 van Stichting Westfriese Families

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 83e jaarboek, pagina 212-213.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2016.

Een groot succes voor Stichting Westfriese Families in 2015 was de zesde Najaarsfamiliemiddag, zondag 4 oktober in Obdam. Liefst 110 bezoekers kwamen naar dorpshuis De Brink voor een presentatie over de familie Commandeur. Monica Commandeur uit Utrecht verzorgde een boeiende lezing. De 92-jarige Dick Commandeur uit Purmerend vertelde over zijn in 1999 verschenen boek ‘De naam is … Commandeur’.
De Najaarsfamiliemiddag 2016 is op zondag 11 september, opnieuw in De Brink te Obdam. Toegang gratis.
Ook dit jaar verschenen er drie nummers van ons tijdschrift Westfriese Families, samen goed voor 120 gevarieerde en rijk geïllustreerde pagina's. Het Enkhuizer vissersgeslacht Van der Heide is uitgebreid belicht. De fragmentgenealogie opent begin achttiende eeuw met Poulus Janszn, gedoopt in De Knipe. Hij is afkomstig ‘van de Heij’, dus uit het nabijgelegen Drenths-Friese Wold of de Friese Wouden.

Gasboot
Keinzoon Paulus van der Heide woont in Enkhuizen aan de Wiedesteiger en bezit een visschuit van twintig ton. In Den Helder wonen gezinnen Van der Heide in de – hoe kan het bijna anders – Visbuurt. Een andere Paulus van der Heide (in 1895 geboren in Den Helder, overleden in Enkhuizen in 1963) voer ruim dertig jaar op de zogeheten gasboot: een betonningsvaartuig van de toenmalige Rijksdienst Betonning & Verlichting.
Ook aandacht voor Marijtje Hovenier (1763-1824). Zij was winkelierster in Hoorn, getrouwd met Jacob Schaaf. Van haar verscheen een parenteel (opeenvolgende generaties na een bepaalde stamhouder). Met familieleden Selie, Pauw en Koorn.
Een andere parenteel is die van Dirk Dirksz Broer. Vissers Broers waren jaren actief in de ansjovisvisserij op de Zuiderzee. In Andijk waren tien vissers met de naam Broer. De publicatie ‘De familie Nan in Wervershoof’ is aangevuld met interessante informatie uit diverse notariële akten.
Het eerste nummer van 2015 bevat een index van alle persoonsnamen die in de jaargang 2014 zijn genoemd.

Bibliotheek
Met diverse schenkingen is onze bibliotheek uitgebreid. In ‘Kaaskoppen uit de Langedijk’ belichten Dick Kaas uit Odijk en Reinie Kaas uit Amsterdam hun familie.
In zes afleveringen in het kwartaalblad Oud Nuus van Stichting Oud Aalsmeer schrijft Klaas Maarse Kzn. uit Leiderdorp over het geslacht Eilander, een West-Friese familie in de Haarlemmermeer.
Twee boeken zijn geschonken uit de nalatenschap van ons oud-hoofdredacteur en –bestuurslid Jan Joosten (1937-2015): ‘Familie Joosten, vijf eeuwen in en buiten de Zaanstreek’ en ‘Genealogie Hartog, een familie Hartog van de Zijpe via Alkmaar naar de Zaan’.
Donateurs van Westfriese Families kunnen gratis boeken lenen uit onze bibliotheek.

Klaas Roos uit Alkmaar (geboren in Oosterleek) draait mee in het bestuur. Hij volgt in 2016 Gré Bakker-Bruijn op als hoofdredacteur van ons tijdschrift. Oud-bestuurslid en oud-hoofdredacteur Jan Joosten overleed op 17 januari 2015 op 78-jarige leeftijd. In 2011 nam hij afscheid als bestuurslid. Liefst 35 jaar hij actief in het bestuur. Twintig jaar was hij hoofdredacteur van ons tijdschrift.

Het aantal donateurs daalde van 472 naar 421.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2023 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap