Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1971

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1971

De Commissie voor Westfriese Genealogie mocht ook in 1971 constateren dat het familie-onderzoek door de meest uiteenlopende personen werd beoefend. Het aantal abonnees bleef ongeveer gelijk.
Het abonnementsgeld moest noodgedwongen per 1 januari 1972 worden verhoogd van ƒ 4,- naar ƒ 6,-. De uitgave van het blad wordt sedert januari 1971 verzorgd door de offsetdrukkerij Schrickx te Hoorn: naar wij menen en hopen tot volle tevredenheid van de abonnees. In de reeks 'Westfriese Geslachten' verscheen de familiebeschrijving 'Breebaart'. Op enkele nummers na was de oplage aan het einde van het jaar uitverkocht. De prijs van eventuele volgende uit te geven familiebeschrijvingen zal evenwel zeker op ƒ 10,- per exemplaar of meer dienen te worden gesteld.

K. A. Visser-Molenaar


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap