Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2005

Jaarverslag 2005

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 73e jaarboek, pagina 225-226.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2006.

We blijven de toekomst van Stichting Westfriese Families zonnig inzien, ondanks de gestage daling van het aantal abonnees van ons kwartaal-tijdschrift. Het aantal abonnees is gedaald tot onder de 700 personen. Er blijft echter voldoende perspectief voor onze stichting.
Onze website (www.westfriesefamilies.nl) zal steeds belangrijker worden. Bij genealogisch onderzoek neemt internet inmiddels een voorname plaats in. Genealogen moeten op hun digitale zoektocht niet om ons heen kunnen, daar doen wij ons best voor.

Verbetering van onze site is vooral het werk van Chris Kistemaker. Hij heeft in 2005 ons bestuur versterkt. Chris vult de plaats in van Jan Ott en heeft de taak van webmaster op zich genomen. Hij is een kleinzoon van Piet Kistemaker, de man die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de historie van Andijk en daarover ook veel heeft gepubliceerd.
Chris heeft de site sterk uitgebreid, en dat is een voortdurend proces. De uitbreiding bestaat onder meer uit jaarverslagen van Westfriese Families en elders gepubliceerde genealogisch getinte artikelen. Donateurs van Westfriese Families kunnen een eigen genealogische pagina samenstellen op onze site. Voor genealogen en andere geïnteresseerden in de historie van families uit West-Friesland moet, zo is het streven, onze site uitgroeien tot een onmisbaar medium. En het mooie daarbij blijft dat familiegeschiedenis ook heel veel vertelt over algemene ontwikkelingen in de streek.

Verdeeld over vier afleveringen telde ons tijdschrift 'Westfriese Families' 144 pagina's. Ook dit jaar is veel kopij aangeleverd door hobbyisten die de resultaten van enig onderzoek publiekelijk willen vastleggen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Een van de behandelde families is Jonker. Deze fragmentgenealogie begint in 1792 als Gerrit Sieuwertsz Jonker, watermolenaar, in Sint Maarten trouwt met Neeltje Cornelis Preeker.
Voorts is aandacht besteed aan een familie Langedijk uit Enkhuizen (met mooie foto's én een uitgebreide boedelinventaris), Molenaar/Koster uit Wervershoof, Stammis/Stammes uit de omgeving Obdam, Nan (immigranten uit West-Friesland) en Momp/Van der Neer. Het overzicht 'Wie is met welke familie bezig' is meermalen aangevuld.

Aan het einde van het jaar is Jaap van Beek gestopt als hoofdredacteur. Hij heeft deze functie na vijf jaar overgedragen aan medebestuurslid Gré Bakker-Bruijn. Jaap blijft op de achtergrond betrokken bij de productie van het blad, evenals Klaas Bant.
Voor Piet Boon, van wie wij in 2004 afscheid namen als voorzitter, is nog geen definitieve opvolger gevonden. Klaas Bant neemt nog steeds het voorzitterschap waar.

Onze bibliotheek - gratis te raadplegen door donateurs - is ook dit jaar verrijkt met een aantal bijzondere uitgaven. Een daarvan is het boek 'Een 'gulden snede', door het Zijper geslacht Blaauboer, met de verwante families Jimmink, Veuger en Lanser'. Het boek, samengesteld door Piet Dekker, bestaat uit twee delen.
Andere schenkingen voor de bibliotheek waren onder meer 'Rood, een kleurrijke familie', kwartierstaat van Adrie Smit uit Wognum, de familie Dekkers (van Brabant via Amsterdam naar West-Friesland) en de kwartieren van Engelina Nelie Stapel en Neeltje IJtje Catharina Stapel, dochters van ir. C. Stapel uit Helmond.

Ook bij Westfriese Families is enthousiast gereageerd op de oproep van genootschapsbestuurslid Netty Zander om activiteiten op touw te zetten rond de herdenking van het sneuvelen van graaf Willem II bij Hoogwoud, januari 2006 750 jaar geleden. Het eerste deel van een artikel werd in het decembernummer van ons tijdschrift gepubliceerd.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap