Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2014

Jaarverslag 2014 van Stichting Westfriese Families

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 82e jaarboek, pagina 213-214.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2015.

Voor Stichting Westfriese Families stond 2014 in het teken van het 60-jarig bestaan. Het jubileum is op 23 december gevierd in het Timmermansgildehuis te Hoorn. Op een feestelijke bijeenkomst is een speciaal nummer van ons tijdschrift ‘Westfriese Families’ gepresenteerd. Deze uitgave is een boek van 240 pagina's geworden met daarin de kwartierstaten van negen (oud-)bestuursleden. Voorzitter Harold Bos overhandigde voorzitter Jan Smit van het Westfries Genootschap het eerste exemplaar.
Er zijn nog exemplaren van de jubileumuitgave verkrijgbaar.

Ons tijdschrift verschijnt voortaan drie keer per jaar. Tot 2014 kwam ons blad elk kwartaal uit. De belangrijkste reden van deze verandering is de keuze voor meer beeld. Meer foto's en andere afbeeldingen bij de artikelen, en mooier afgedrukt. Een goed voorbeeld is het maartnummer. Een groot aantal illustraties daarin is in kleur. Een primeur in de geschiedenis van Westfriese Families!
In dit maartnummer komt de familie Erkamp uitgebreid aan bod. Henk Erkamp (1897-1963) wordt belicht als een ‘zondagsschilder uit Enkhuizen’. Het artikel is rijk geïllustreerd met werken van hem.

In de 55e jaargang is voorts aandacht besteed aan onder meer de families Duijves/alias Schuijtemaker, Bankerts, Scheeringa, Van der Meer, Blokker, De Boer, Steen en Frans. De schenking van fotoalbums leidde tot een groot artikel in ons tijdschrift over de nazaten van Jan Ruiter (1860-1941) en Marijtje Ruiter-Bakker (1863-1942) uit Tersluis (Venhuizen).
In de rubriek ‘Genealogen en hun hobby’ vertelt Arie Leeuwrik uit Alkmaar over zijn verrassende speurtochten. Een overzicht vermeldt een flink aantal bierstekers rond Hoorn, in het gebied De Veenhoop.

Bibliotheek
Onze bibliotheek (gratis toegankelijk voor donateurs) is dankzij schenkingen uitgebreid met boeken over families de Haas/DeHaas, Lenting, Vennik, Koning, Smit, Aaij/Aay, Zuurbier, Wijnker/Wenker. Een andere aanwinst is de kwartierstaat Smit-van Klaveren. Gulle gevers: hartelijk dank!

Evert Grooteman is gestopt als bestuurslid. Achttien jaar heeft hij zich ingezet voor Westfriese Families. Als depothouder verzorgde hij ook de bestellingen. Zijn opvolger is Dilly Koetsier-Speets uit Hoogkarspel. Haar echtgenoot Jan Koetsier nam het penningmeesterschap over van Cor Langedijk. Vijf jaar heeft Cor onze penningen beheerd.

Op de vijfde editie van onze jaarlijkse Najaarsfamiliemiddag, 5 oktober in dorpshuis de Brink te Obdam, boeide Jaap Zomerdijk met een lezing over zijn boek ‘Drie eeuwen Zomerdijk, een familie uit West-Friesland’. Ook vertelde hij over DNA-onderzoek.
Het aantal donateurs daalde van 516 naar 472.
Op onze website (www.westfriesefamilies.nl) zijn de overzichten ‘Wie is met wie bezig?’ en ‘Familiesites’ sterk uitgebreid.
Met een promotietafel was Westfriese Families 's ochtends aanwezig op de Westfriezendag van het Westfries Genootschap in Schagen. Voor herhaling vatbaar!

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap