Westfriese families
Westfriese Families

Links

Genealogische software | Genealogie algemeen | West-Friesland | Noord-Holland

 

Genealogische software

 

PRO-GEN
PRO-GEN is een genealogisch programma voor een PC met vaste schijf. PRO-GEN kan u van dienst zijn bij uw hobby vanaf het onderzoek tot en met het maken van uw publicatie.

Haza-Data
Het Nederlandse programma Haza-Data is al sinds 1989 een uniek hulpmiddel bij uw genealogisch onderzoek. Reeds vele duizenden genealogen en archieven in Nederland en België, maar ook in Scandinavië, Duitsland, Polen en andere landen kozen voor dit programma met zijn vele mogelijkheden.
Nieuw is Haza-21, een relationeel informatiesysteem voor historisch onderzoek met de geïntegreerde onderdelen Genealogie en Goederen.

Aldfaer (gratis)
Aldfaer is een krachtig, gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma voor het vastleggen van alle stamboomgegevens.
Op één overzichtelijk scherm staan de belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief de ouders, huwelijken, kinderen, broers en zusters, notities, leeftijd bij belangrijke familiegebeurtenissen en foto's.

Genealogie Software Startpagina
Onderdeel van de Genealogie Startpagina, bevat links naar genealogie software.

 

Genealogie algemeen

 

Nieuwsgroep Benelux
Globaal gezegd is het onderwerp van deze nieuwsgroep: genealogie in België, Nederland en Luxemburg. De nieuwsgroep wordt niet gemodereerd, d.w.z. alle berichten die worden gepost komen zonder enige vorm van filtering direct in de nieuwsgroep terecht. De nieuwsgroep kent een volledig uitwisseling van berichten met de mailinglist gen-benelux-l@rootsweb.com, dus berichten gepost in de mailinglist of de nieuwsgroep zijn via beide kanalen te lezen. Zie verder de volledige tekst van het charter (1995) van de nieuwsgroep.

Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het kennis- en documentatiecentrum voor genealogie, familiegeschiedenis en verwante wetenschappen.
Hier vindt u informatie over genealogisch onderzoek en over onze dienstverlening, collecties en uitgaven. Kijk in de catalogus of er bij gegevens op uw familienaam zijn.
De website is ook een plaats waar u andere genealogen kunt ontmoeten. Kijk in de agenda voor allerlei genealogische evenementen en zoek in de catalogus naar lopend onderzoek en homepages.

Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
De NGV heeft verspreid over het land 31 regionale afdelingen die alle geregeld lezingen of afdelingsbijeenkomsten organiseren, de manier om andere genealogen te ontmoeten. Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet leden (toegang is vrij).
De NGV heeft ook nog 3 functionele afdelingen die landelijk opereren nl.:
• de afdeling Computergenealogie
• de afdeling Heraldiek
• de afdeling Familieorganisaties
• NGV-leden ontvangen gratis 10x per jaar het blad Gens Nostra en hebben gratis toegang tot het NGV-Verenigingscentrum in Weesp.

GeneaKnowHow.net
Geneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten.
• Digitale Bronbewerkingen Nederland en België
• GeneaScript
• Van Papier Naar Digitaal
• FAQ Genealogie Benelux
• Regelgeving in de Nederlanden
• Genea-Lokaal
• Het verleden in beeld

Genealogie Startpagina
Onderdeel van Startpagina, 100den links naar genealogie websites.

Genealogie-vereniging Startpagina
Onderdeel van Startpagina, links naar websites van diverse genealogie verenigingen.

Genealogie-opnaam Startpagina
Onderdeel van Startpagina, 100den links naar familie (genealogie) websites.

Namen-familienamen Startpagina
Onderdeel van Startpagina, 100den links naar familie websites.

Archiefnet
Archiefnet is een zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland. Archiefnet wordt sinds 1995 dagelijks onderhouden.
U kunt kiezen tussen de hoofdrubrieken Nederland, Vlaanderen, wereld en overig. Bij de rubrieken Nederland en Vlaanderen kunt u zowel op plaats als op provincie zoeken. De rubriek wereld is ingedeeld naar werelddeel. In de rubriek overig vindt u verwijzingen naar portalsites en websites van overige instellingen.

Familysearch (Mormonen)
FamilySearch Internet Genealogy Service is een wereldwijde internet service van de kerk. U kunt via de website zoeken in genealogische bestanden of informatie uitwisselen.
Via de 'search' optie van FamilySearch kan de bezoeker op familienaam de databases doorzoeken. U kunt alleen de familienaam waarin ue geïnteresseerd bent in typen, maar het zoeken ook op allerlei manieren beperken door het toevoegen van criteria, bijvoorbeeld voornamen, namen van echtgenoot/echtgenote en ouders.

Voorouders.net
Startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland.

StamboomSurfpagina.nl
Pagina met veel (genealogie) links.

Trefwoordenlijst Genealogie
Verzameling van trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen.
De 3e editie is gratis te downloaden en ook te koop. Voor de bezitters van de 2e editie (in boekvorm) is er een aanvulling van 115 blz. beschikbaar.

Genlias
Genlias is een landelijke database met de onmisbare gegevens voor het uitzoeken van uw stamboom. De database is gratis op internet te raadplegen. Genlias is het product van de vereende inspanning van een groot aantal samenwerkende archieven in Nederland.
Met Genlias vindt u de informatie uit de officiële akten van de burgerlijke stand in Nederland.

Wegwijzergenealogie
Uitgebreid linkoverzicht, ook met aanverwante rubrieken.

hcc!genealogie
Doelstelling is het leggen en bevorderen van contacten tussen genealogen die bij hun onderzoek en bij het vastleggen van gegevens de computer gebruiken; het verstrekken van informatie op genealogisch gebied.
Om dit doel te bereiken ontwikkelt hcc!genealogie een aantal activiteiten, zoals het houden van bijeenkomsten met voordrachten over (computer)genealogische onderwerpen en het verspreiden van het contactblad 'Gens Humana'.

College bescherming persoonsgegevens
Het CBP houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Het CBP houdt dus toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politieregisters (Wpolr) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

Bidprentjes Archief
De grootste particuliere bidprentjesbank van Limburg.

 

West-Friesland

 

Westfries Genootschap
Het Westfries Genootschap werd opgericht op 6 augustus 1924. Het genootschap is een overkoepelende vereniging die zich conform de statuten op alle fronten bezighoudt en actief inzet voor het beheer en de ontwikkeling van de West-Friese cultuur, zoals het landschap, de klederdrachten en het dialect.

Westfries Archief
Archieven van de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland, Wognum, waterschap Westfriesland.

West-Friesland.com
Website voor West-Friesland.

Westfries Museum
Het Westfries Museum is gehuisvest in een van de opmerkelijkste gebouwen van Hoorn. Achter een 17de eeuwse pronkgevel vol leeuwen en stadswapens gaat een complex schuil met statige zalen, intieme kamers, hoge zolders en geheimzinnige kelders. Aan het Rode Steen, het oude bestuurs- en handelscentrum van Hoorn, ontstond uit de huizen van proost en leenman een gebouw dat diende als vergaderplaats voor de Staten van West-Friesland en het Noorderkwartier. Later kwam het in gebruik als gerechtsgebouw en sinds 1880 als museum. Nu kunt u er schilderijen, zilver, porselein en vele andere schatten uit het verleden bewonderen op het gebied van bijvoorbeeld kunst, scheepvaart en archeologie.

Westfriese OmringDaikSait
Een fenomeen in het NHlandschap is de Westfriese Omringdijk. Al in 1250 was hij een feit: 126 km. lang en het begin van een bewogen verhaal. Hoewel de dijk veel van zijn functie heeft verloren na grootschalige inpolderingen en de aanleg van de Afsluitdijk, is het nog steeds een indrukwekkend monument dat zijn stempel op het landschap drukt.
Deze Sait is een eerbetoon aan hen die de dijk tot stand brachten en aan het machtige dijkmonument zelf......

Vereniging Oud Hoorn
Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

Vereniging Oud Enkhuizen
De Vereniging Oud Enkhuizen bestudeert de geschiedenis en probeert de "roerende monumenten" te behouden: voorwerpen, afbeeldingen en foto's zijn van groot belang. Archief- en archeologisch onderzoek zijn belangrijke taken van de vereniging. Het bouwhistorisch onderzoek naar de bouwgeschiedenis van een monument heeft in de vereniging een grote belangstelling.

Historisch Zwaag
Alles over het Zwaag van vroeger.

Historische Vereniging Blokker
De Historische Vereniging Blokker heeft tot doel:
• het vastleggen op foto, film en schrift van gebouwen, gebeurtenissen etc. van vroeger en nu.
• het organiseren van thema-avonden waarin de historie van Blokker centraal staat.
• het organiseren van de 'Blokkerdag' op de laatste zondag van januari.

Historische vereniging "Suyder Cogge"
De historische vereniging "Suyder Cogge" is opgericht in 1992. Het eerste doel was: "Zoveel mogelijk oude historische gegevens onderzoeken en vastleggen." Het tweede doel was: "De geschriften en dagboeken, tekeningen en foto's, liedjes en verhalen van de laatste 150 jaar verzamelen en zorgvuldig in een computerbestand opslaan.

NGV afd. Oostelijk West-Friesland
"NGV afd. Oostelijk West-Friesland" is een regionale afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en omvat het gebied in Noord-Holland met de plaatsen met de volgende postcodes: 1600 t/m 1699 en 1710 t/m 1719.

Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
Geschiedenis van de kerkdorpen Binnenwijzend, Hoogkarspel en Westwoud.

 

Noord-Holland

 

Rijksarchief in Noord-Holland
Het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem is het historisch onderzoekscentrum voor Noord-Holland. Het beheert een grote collectie bronnen voor de geschiedenis van Noord-Holland en voor de wetenschapsgeschiedenis.
De collectie omvat de archieven van rijksinstellingen in de provincie, de archieven die zijn overgedragen door de provincie Noord-Holland, en die van vele andere organisaties, particulieren en bedrijven.
Daarnaast beheert het Rijksarchief de Provinciale Atlas van Noord-Holland, bestaande uit kaarten, prenten, tekeningen, foto's en prentbriefkaarten.
Ten slotte heeft het Rijksarchief een goed voorziene bibliotheek op het gebied van de regionale en lokale geschiedenis van Noord-Holland en de waterstaatsgeschiedenis van Nederland.

Hollands Noorderkwartier
Het Hollands Noorderkwartier is een regionale afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en omvat het gebied in Noord Holland met de plaatsen die met de volgende postcodes beginnen: 170*, 172*, 174*, 180*, 193*. Doelstelling: het bevorderen van de beoefening van de genealogie.

Beeldbank Noord-Holland
Een initiatief van een aantal instellingen die prachtig historisch beeldmateriaal over Noord-Holland beheren. U kunt op deze site zoeken naar oude foto's, prentbriefkaarten, tekeningen, prenten en kaarten van plaatsen en gebeurtenissen in Noord-Holland, van de 16e eeuw tot heden.
De Beeldbank omvat binnenkort meer dan 100.000 beelden van Noord-Holland. Onder het kopje 'deelnemers' kunt u de lijst met deelnemende instellingen vinden, die hun beeldmateriaal via de Beeldbank ter beschikking stellen. Sinds kort zijn echter niet alleen beeldcollecties van archieven doorzoekbaar via de Beeldbank, maar ook het beeldmateriaal van de historische verenigingen die aangesloten zijn bij de Geschiedenisbank Noord-Holland.

NGV Afdeling Kennemerland
Regionale afdeling van Nederlandse Genealogische Vereniging.
De volgende 24 gemeenten liggen binnen het werkgebied van de afdeling:
Aerdenhout, Beinsdorp, Bennebroek, Bentveld, Beverwijk, Bloemendaal, Buitenkaag, Driehuis, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, Hoofddorp, Lisse, Nieuw Vennep, Santpoort, Spaardam, Velsen, Velserbroek, Vijfhuizen, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort en Zwanenburg.

Grafstenen project Noord-Holland
Doelstelling:
• De gegevens die op een grafmonument staan vast te leggen, zodat deze niet verloren gaan als de graven geruimd worden.
• De foto's gratis beschikbaar te stellen.
• Andere genealogen te helpen bij het zoeken naar familie namen en gegevens.
• Een aanzet te geven tot oprichting van een projectgroep Noord-Holland.

Noordhollandse Huwelijken
Van de gemeenten Barsingerhorn, Beemster, Broek op Langedijk, Beverwijk, Harenkarspel, Hensbroek, Huizen, Midwoud, Noordscharwoude, Zuidscharwoude, Oudkarspel, Petten, de Rijp. Schagen, Twisk, Ursem, Veenhuizen, Velsen, Warmenhuizen, Winkel, Wieringen met Wieringerwaard en Zandvoort zijn gezinsreconstructies gemaakt aan de hand van de huwelijken die in deze gemeenten plaatsvonden in het tijdvak 1811-1890.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap