Westfriese families
Westfriese Families

Doelstelling

De Stichting is een werkgroep van het Westfries Genootschap en heeft tot doel de beoefening van de Westfriese genealogie te bevorderen.
Ze geeft een geïllustreerd tijdschrift uit dat drie keer per jaar verschijnt (tot en met 2014 elk kwartaal).
Daarnaast worden in de serie "Westfriese Geslachten" familieboeken uitgegeven.
Het bestuur vergadert circa drie keer per jaar in het Timmermansgildehuis te Hoorn.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Noordwest-Holland) onder nummer 4123428.

 

De Stichting Westfriese Families is voortgekomen (1954) uit de commissie genealogie van het Westfries Genootschap.

Wapen van Westfriesland

"Die zijn voorgeslacht niet eert,
is zijn eigen naam niet weerd."
Dr. G.C. van Balen Blanken


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap