Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1982

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1982

De Stichting "Westfriese Families" heeft in 1982 een bijzonder goed jaar gemaakt. De heer J. Leeuw trad toe als lid van de redactiecommissie en daarmee werd het bestuur weer compleet.
Voor de verzorging van onze uitgaven werd een nieuwe copieermachine gekocht, zodat alle uitgaven weer kunnen worden geleverd. In 1982 werden in totaal 503 familieboekjes verkocht, waarvan 74 als copie, met een gezamenlijke waarde van ruim ƒ 12.000,-. Ook onze andere uitgaven werden weer in flinke aantallen afgenomen. Het "jubileumboekje" van mevrouw Lucieer-Wit beleefde zelfs een derde druk: een fijn geschreven boekje (kosten ƒ 10,-) dat in geen Westfries gezin mag ontbreken.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Stichting werd in Hoorn een contactmiddag gehouden, die zeker geslaagd mag worden genoemd. Vele ervaringen en gegevens werden uitgewisseld. Ook op de Flora in Bovenkarspel waren wij weer aanwezig en maakten daar goede propaganda.
Door een zuinig beleid, een toenemend ledental en een stijging van de verkoop van onze uitgaven zijn wij er wederom in geslaagd de contributie op het zelfde peil te handhaven. Die contributie bedraagt sinds 1974 ƒ 12,50 per jaar, waarvoor men ons vier maal per jaar verschijnend blad gratis ontvangt. Per 31 december 1981 waren er 537 leden, per 31 december 1982 waren er 600. Deze mijlpaal werd geruisloos overschreden. Wanneer de 700-grens is bereikt zal er beslist meer aandacht aan worden besteed.
Vlak voor het einde van het jaar verscheen in de serie "Westfriese Geslachten" het boek over de familie Dekker, geschreven door mevr. S. Messchaert-Heering. Een zeer goede in deze reeks. Het was al snel uitverkocht en een herdruk wordt overwogen. De uitgave bezorgde ons o.m. een lid in Australië.
In eerste druk zijn nog voorradig Saal, Van BalenBlanken, Kollis, Haas, Jongejeugd, Noordeloos en Mol. Alle andere zijn alleen nog als copie verkrijgbaar.
Een toenemend aantal vragen betreffende genealogie werd beantwoord en we zijn verheugd te kunnen vaststellen dat de Stichting in een brede kring van genealogen bekend is geworden: tot ver over de grens.

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap