Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1995

Jaarverslag 1995

De Stichting Westfriese Families bleef in 1995 wat betreft het aantal abonnees stabiel. Het aantal bedankjes door beëindiging van het onderzoek of door overlijden werd ruimschoots opgevangen door het toetreden van nieuwe abonnees.
De contributie moest - na jaren - weer eens worden verhoogd: van ƒ 15.- naar ƒ 17.50 per jaar. Uit reakties bleek duidelijk, dat alle contribuanten hiervoor begrip hadden. Ons blad "Westfriese Families" is dankzij de vele bijdragen, maar vooral door de onvermoeibare inzet van hoofdredakteur Jan Joosten, een internationaal gewaardeerde uitgave geworden. We mochten bijvoorbeeld een reaktie uit Argentinië ontvangen. Zelfs daar is "Westfriese Families" dus bekend.
Hoewel in 1995 geen uitgave is verschenen in de serie "Westfriese Geslachten" was de verkoop van reeds uitgekomen boeken wederom een succes. Er werden 100 boeken verkocht met een opbrengst van ruim ƒ 3.000.-.
Door bestuursleden werd weer medewerking verleend aan bijeenkomsten van verenigingen in West-Friesland met het geven van info over genealogie. Dat gebeurt dan in een kleine informatiestand, gevuld met de door ons inmiddels uitgegeven familieoverzichten. Er kan altijd een beroep op ons worden gedaan. Deze medewerking is uiteraard gratis.
Op de najaarsstreekmiddag werd ons bestuurslid P.A. Boon bedacht met de Westfrieslandprijs voor zijn publikaties over onder meer de zeevaart en West-Friesland.
Begin januari 1996 werd in een uitzending van radio Noord-Holland aandacht besteed aan onze penningmeester / materiaalbeheerder Maarten A. Haas. Hij werd 90 en is waarschijnlijk de oudste aktieve penningmeester in ons land. Hij houdt ermee op wanneer hij de trap in ons Timmermansgildehuis niet meer kan bestijgen.
Op 26 april overleed hij, plotseling.

A.J. WIT, voorzitter/secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap