Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1986

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1986

In 1986 is het dan gebeurd. Uit een klein groepje enthouiaste amateurgenealogen is een formidabele Stichting 'Westfriese Families' gegroeid met meer dan 700 contribuanten. Om precies te zijn 710. Een groei, die eigenlijk niemand had verwacht.
De toename van de beoefening van de genealogie is mede te danken aan de stroom gegevens, die in de afgelopen 30 jaar in ons blad 'Westfriese Families' is gepubliceerd en door de bekendheid, die onze serie 'Westfriese Geslachten' heeft gekregen. Nog onlangs, bij het verschijnen van de genealogie Zwaan, kreeg de stichting een compliment van het Centraal Bureau voor Genealogie voor de keurige verzorging, waarbij werd opgemerkt dat de stichting duidelijk hoge kwaliteitseisen stelt aan haar uitgaven.
De bereidheid van vroegere en huidige bestuursleden om zich in te zetten voor de Stichting en onze contribuanten met raad en daad bij te staan heeft mijns inziens óók voor een groot deel bijgedragen aan dit succes.
In het afgelopen jaar verscheen van de hand van mevr. Beets-Zwaan in de serie 'Westfriese Geslachten' nummer 24, de genealogie Zwaan. Een zeer goede bijdrage aan deze serie, waarmee de betrokken familie zich duidelijk ingenomen voelde. Het aantal bestellingen overtrof namelijk onze verwachting. In voorbereiding is het geslacht Rood. Deze 25e aflevering in de serie 'Westfriese Geslachten' zal waarschijnlijk in de eerste helft van 1987 verschijnen.
Op de 'Westfriese Flora' waren wij wederom in de stand van het Genootschap vertegenwoordigd en wij verkochten daar met succes onze uitgaven. Ons jubileumboekje is uitverkocht en er komt geen herdruk meer. De bestuursvergaderingen werden wederom gehouden in het Timmermansgildehuis, voor welke gastvrijheid wij het bestuur van het Genootschap onze dank zeggen.

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap