Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1987

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1987

Ook in 1987 groeide de Stichting 'Westffiese Families'. Zij het niet meer zo explosief als in voorgaande jaren. Opvallend is wel de trouw van de leden. Velen zijn reeds sedert de oprichting aangesloten. Wat ook byzonder is: er zijn leden die op de meest uiteenlopende plaatsen ergens op deze aardbol wonen en vandaar uit tòch hun hobby beoefenen. Een voorbeeld? Ben Beemster MHM. Hij werkt al 30 jaar aan zijn stamboom, woont al jaren in Cameroen.
In 1987 werd een onderzoek ingesteld naar de aktiviteiten van onze leden. Het resultaat zal in 1988 beschikbaar komen en voor de komende jaren ongetwijfeld nog veel kopie opleveren voor 'Westfriese Geslachten' en voor 'Westfriese Families'.
In 1987 werden 476 exemplaren van 'Westfriese Geslachten' verkocht. In januari 1988 werd het geslacht Rood als 25e uitgave in deze serie gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in café 'De Vriendschap' in Wadway. Als jubileumuitgave kreeg het boek een zilveren 'jasje', met daarop de naam in rode opdruk.
Door onze Stichting werd een deel van het programma van de in Wadway gehouden najaarsstreekmiddag verzorgd. Op een 'anders dan andere wijze' werd door onze voorzitter een inleiding gehouden over de genealogie. In de expositiestand van het Genootschap werden diverse uitgaven van de Stichting gepresenteerd. Door de verkoop en de opgaaf van nieuwe leden bleek duidelijk dat een en ander op prijs werd gesteld.
Een onderzoek naar het geslacht Speets, door mevr. S. Messchaert-Heering en de heer J. Gutker de Geus, werd voltooid. Een uitgave in de serie 'Westfriese Geslachten' wordt overwogen, maar de financiële haalbaarheid moet nog worden onderzocht.
In portfeuille is de genealogie Botman. Er moet nog wat aan worden gesleuteld, maar mogelijk komt het in 1988 tot een uitgave.
Ik wil dit jaarverslag op dezelfde wijze beëindigen als onze penningmeester het zijne: 'Westfriese Families is een welvarend 'bedrijf'.

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap