Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1966

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese genealogie over 1966

Het werk in bovengenoemde commissie verliep in het afgelopen jaar volgens plan.
Er verscheen een complete jaargang van 'Westfriese Families' en daarnaast verschenen twee boekjes in de reeks 'Westfriese Geslachten', te weten de families Wonder en Kollis.
Mede door de verschijning van deze uitgaven werden de nummers 2 en 3 van 'Westfriese Families' door tijdgebrek enigszins verlaat. Verheugend kan worden genoemd dat de redacteur van enkele lezers medewerking ontving, in de vorm van bijdragen, welke door hem konden worden bewerkt of overgenomen.
Het aantal lezers is goed vooruitgegaan en gezien de aan de commissie gerichte vragen, ook door niet-leden, bleek dat het werk in onze commissie in steeds breder kring bekendheid geniet.
De inhoud van 'Westfriese Families' bevatte niet meer uitsluitend genealogie, doch tevens enkele korte stukjes historie.
Door de groei van het aantal abonnee's hopen wij de eerstvolgende jaargang in een wat royaler uitgave te doen verschijnen. Het ligt in de bedoeling het blad met enkele pagina's uit te breiden en de drukletter te vergroten, waardoor het makkelijker leesbaar zal worden.
Zeer erkentelijk is de commissie voor de vele uren arbeid, die de redacteur wederom met animo en belangeloos verrichtte, hierdoor de belangstelling voor de genealogie van ons gewest stimulerend. Wij hopen in het jaar 1967 onverminderd door te gaan.
De samenstelling van de commissie bleef, evenals vorig jaar, ongewijzigd.

Hem, maart 1967

K. A. Visser Molenaar


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap