Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1993

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1993

Bij de Stichting "Westfriese Families" was in 1993 het aantal nieuwe abonnee's groter dan het aantal opzeggingen. Het groeide met zes stuks. Het aantal loopt langzaam op naar de 900. Opzeggingen zijn overwegend een gevolg van overlijden of van het bereiken van het gestelde doel: het afronden van de eigen stamboom.

Op Nieuwjaarsdag verloren wij door overlijden mevr. Katrien Alida Visser-Molenaar te Hoorn. In augustus 1963 nam zij het secretariaat over van ir. C. Koeman. In 1969 werd zij ook tot penningmeester benoemd. In september 1976 legde zij deze beide functies neer. In augustus 1984 trad zij, na 21 jaar, uit ons bestuur. Mevr. Molenaar bereikte de leeftijd van ruim 84 jaar.

Er werden in 1993 in totaal 98 familieboeken verkocht. Een topper was - evenals in 1992 - het geslacht Wit, gevolgd door de geslachten Dekker en Haas. Het is nu mogelijk om, dankzij de goede copieer- en inbindsystemen elk familieboek opnieuw uit te geven. Dat geldt eveneens voor onze kwartaalbladen.

De financiële positie van de Stichting is goed. Hetgeen, gezien de geringe contributie (ƒ 15.- per jaar) best een prestatie mag worden genoemd. Ons kwartaalblad kon nog steeds, qua inhoud en uitvoering een vergelijking met andere bladen op dit gebied glansrijk doorstaan. De in de afgelopen 39 jaar uitgegeven familieboeken, alsmede de verzamelde gegevens over Westfriese families zijn inmiddels een grote steun voor al degenen, die een onderzoek doen naar hun voorgeslacht. Ook onze bibliotheek wordt steeds meer geraadpleegd.

Ik schreef het reeds eerder: er is ons alles aan gelegen om zoekers naar hun Westfriese voorgeslacht te helpen en te adviseren. Activiteiten, waarmee wij in 1994, het jaar waarin onze Stichting veertig jaar bestaat, enthousiast zullen doorgaan.

A.J. Wit, voorzitter/secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap