Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2016

Jaarverslag 2016 van Stichting Westfriese Families

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 84e jaarboek, pagina 211-213.
Uitgave: Westfries Genootschap, 2017.

Honderdtwintig rijk gevulde pagina's bevatte in 2016 het tijdschrift van Stichting Westfriese Families, verdeeld over drie nummers: maart, september en december. Het bestuur is trots op het blad, het paradepaardje van de stichting. Ook deze 57e jaargang staat boordevol interessante genealogische informatie over allerlei families.
Families vormen de ruggengraat van Westfriesland. Zonder families geen Westfriesland, het is goed om dat te beseffen. De Westfriese Omringdijk hanteren wij niet strikt als afbakening van ons werkgebied. Daarmee zouden wij onze voorouders geen recht doen. Westfriesland is immers geen eiland. Kijk over de grens en verbreed je horizon, da's niks nieuws.
Welke families kwamen in 2016 aan bod in ons tijdschrift? Een greep. Klaver, Broer(s)(e), De Wit, Verra, Wijker, Geugjes, Bont, Bankert, Wiebes, Doef en Bijl. De familie Bijl kreeg extra aandacht. Dat leidde tot een paginagroot artikel in de Helderse Courant en Schager Courant, twee edities van het Noordhollands Dagblad.

Van Aaij tot Zwier
Het eerste nummer van een nieuwe jaargang kent volgens traditie een bijlage. Een bijlage om voor altijd te bewaren: de index van alle personen die zijn genoemd in de voorafgaande jaargang. Van Aaij tot Zwier. Elk jaar een imposant overzicht.
Tijdschrift Westfriese Families wordt gevuld met aangeboden publicaties. De vele enthousiaste auteurs zijn wij – en met ons geheel genealogisch Westfriesland en wijde, wijde omgeving – zeer erkentelijk. Zonder hen geen blad. Auteurs in 2016 waren onder anderen Gré Mantel-Visser uit Sijbekarspel, Siem Kieft uit Hoorn, Jan Bijl uit Vollenhove en Dik Vermeulen uit Zaandijk. Siem (Simon) Kieft overleed op 10 augustus 2016 op 87-jarige leeftijd. Hij heeft veel gepubliceerd in Westfriese Families.
In het septembernummer stelde Klaas Roos uit Alkmaar zich voor. Klaas heeft ons bestuur versterkt. Hij is de nieuwe redacteur van ons tijdschrift. Klaas volgt Gré Bakker-Bruijn uit Venhuizen op. Gré heeft een stapje teruggedaan, maar blijft gelukkig bestuurslid.

Oosterleek
De roots van Klaas, gepensioneerd politieman, liggen in Oosterleek. De eerste Roos in de rechte lijn komt al in 1767 voor in dit mooie Westfriese dorp aan het IJsselmeer. Zijn ouders zijn Jan Roos, veehouder in Oosterleek, en Antje Geertje Koeman, geboren in de Beemster. De kwartierstaat van Klaas Roos in het septembernummer bevat bekende achternamen: Coevert, Bakker, Visser, Koomen, De Ruijter, Molenaar, Tensen, Hartog, Zijp. Voor veel lezers een feest van herkenning.
Met enige regelmaat krijgen wij portretten van onbekende personen aangeboden. Jammer als onbekend blijft wie wie is. Foto's worden in ons blad afgedrukt en op onze website geplaatst, met daarbij een oproep. Dankzij reacties kunnen raadsels soms worden opgelost.
Genealogie leeft. Dat blijkt ook uit een stijgend aantal vragen die ons per mail bereiken. Als wij zelf geen antwoord weten, proberen wij de vragensteller door te verwijzen.

Website
Onze website wordt steeds vaker bezocht. Het aantal unieke bezoekers over 2016 was bij elkaar opgeteld 13.369 personen, steeds gerekend per maand. Zij waren samen goed voor 32.123 ‘hits’.
Wie wil de plek van Chris Kistemaker innemen en de nieuwe webmaster van Stichting Westfriese Families worden? Interesse? Stuur een mail naar secretaris@westfriesefamilies.nl.

Westfriese Families wil zich graag laten zien. Met een promotiestand waren wij aanwezig op de Westfriezendag in Schagen.
Het jaar openden wij met 421 donateurs. In 2017 gebeurde dat met 386 personen. Ondanks de gestage terugloop van het aantal sympathisanten is onze financiële positie goed.
Onze bibliotheek breidde zich uit met een aantal schenkingen. Een van de aanwinsten was het boek ‘450 jaar genealogie Gons, 1560-2010, van Gonne tot Gons’, samengesteld door Peter Gons uit Blokker. Mevrouw J. Kiewiet uit Sijbekarspel schonk ons 35 jaargangen van genealogisch tijdschrift Gens Nostra. Aanvullingen kwamen over de families Rooker en Koning. Donateurs kunnen boeken uit de bibliotheek gratis lenen.

Najaarsfamiliemiddag
Onze zevende Najaarsfamiliemiddag was een succes. Voor deze bijeenkomst op 11 september in dorphuis De Brink te Obdam bestond met zo'n 65 bezoekers veel belangstelling. Nel den Os-van Leijen uit Goes vertelde over de molenaarsfamilies Van Leijen en Pauw. Bestuurslid Klaas Roos vertelde over de mogelijkheden van de genealogische website MyHeritage.
In 2017 is de Najaarsfamiliemiddag op 24 september, in Obdam.
Oud-voorzitter Piet Boon overleed op 26 oktober. Voor een in memoriam zie elders in dit jaarboek.
Trouwe donateurs (minstens vanaf 1980 sympathisant van onze stichting) kregen als eenmalige kerstgroet een speciale oorkonde. Als dank voor hun jarenlange donateurschap. Met als wens dat zij zich nog lang betrokken mogen voelen bij Westfriese Families. Op deze wijze werden 58 personen verrast.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap