Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1974

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1974

De Commissie voor Westlriese Genealogie heeft in 1974 weer een viertal nummers van 'Westfriese Families' kunnen uitgeven: tegen een abonnementsprijs van ƒ 6,- per jaar. Het aantal abonnees nam toe tot 292 op 31 december.
In de reeks 'Westfriese Geslachten' kwam de familiebeschrijving 'Wit' gereed, welke werd samengesteld door de heer Blauw te Haarlem met behulp van de heer A. J. Wit, eveneens te Haarlem. Bij de verkoop van deze familiebeschrijving heeft de heer Wit - die in de loop van het jaar als lid tot de commissie toetrad - zich eveneens zeer verdienstelijk gemaakt, zodat nog slechts een gering aantal exemplaren voor de verkoop beschikbaar is: ƒ 8,- franco huis.
De redactie werd aangevuld met de heer P. Boon te Wijdenes, die het reeds eerder verschenen boekje over de familie Breebaart in deze reeks heeft samengesteld. Inmiddels wordt gewerkt aan de in 1975 te verwachten uitgaven van de geslachten Appelman en Mantel.
Van verschillende lezers werden gegevens en beschrijvingen ontvangen. waarvoor de commissie zeer erkentelijk is.
Ir C. Koeman gaf te kennen, dat hij aan het einde van 1974 uit de commissie wilde treden. Een groot verlies.Jaren achtereen heeft de verzorging van de kopie wat je zou kunnen noemen op hem 'gedreven'.
De commissie ziet echter, gezien de aanvullingen bij de redactie en het feit dat voorzitter mr. P. J. Avis meer tijd vrij hoopt te kunnen maken voor het genealogische werk, de toekomst met optimisme tegemoet.

K. A. Visser-Molenaar


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap