Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1980

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1980

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 48e bundel, pagina 242-243.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1981.

Ook in 1980 is het ledenaantal van de Stichting 'Westfriese Families' met een forse sprong omhoog gegaan: met 63. Drie leden overleden, acht bedankten en zeven werden geroyeerd wegens wanbetaling.
De belangstelling voor de genealogie neemt nog steeds toe; deels als gevolg van de grotere bekendheid en de propaganda, die er de laatste jaren aan wordt gegeven en óók door de toenemende vrije tijd, waarover steeds meer mensen beschikken. Er is nu zelfs een cursus genealogie verschenen bij het instituut P.B.N.A.
In de omzet van onze uitgaven bemerkten wij deze groei eveneens. In 1980 werden verkocht 300 jubileurnboekjes van de tweede oplage, 224 originele familieboekjes en kopieën van 27 uitverkochte exemplaren: in totaal ongeveer 2000 kopieën. Daarnaast nog een flink aantal kwartaalbladen en herdrukken van de eerste zeven jaargangen.
Het secretariaat verwerkt een steeds groter wordend aantal verzoeken om informatie. Het bestuur heeft de contributie op het oude peil, ƒ 12,50 per jaar, kunnen handhaven; waarbij de kwaliteit van onze uitgaven aanzienlijk is verbeterd. Het aanbod van komplete genealogieën is ook alweer als gevolg van de toenemende belangstelling groot. In de komende tijd zullen in onze serie 'Westfriese Geslachten' overzichten verschijnen van de families Mol, Dekker en Pool. De in 1980 verschenen familieboekjes Jongejeugd en Noordeloos kregen grote belangstelling. In de serie 'Westfriese Geslachten' zijn tot dusver verschenen: Donker, Saal, Nobel, Van Balen Blanken, Wonder Kollis, De Hart, Helder, Breebaart, Singer, Wit, Appelrnan, Mantel, Paarlberg, Haas, Jongejeugd en Noordeloos.
Overwogen wordt om - als de uitvoerbaarheid blijkt - eens per jaar een Westfriese genealogendag te organiseren.
Al met al kunnen wij met tevredenheid constateren dat steeds meer 'speurders' in het verleden van de Westfriese bevolking historische gegevens vezamelen; daarmee aansluitend bij onze oude zinspreuk 'Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd.'

A.J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap