Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1978

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1978

In 1978 nam het ledental van de Stichting "Westfriese Families" weer toe. In 1976 telde zij 333 leden, in 1977 was dit aantal 413. In 1978 kwamen er 65 leden bij, 8 bedankten, 5 werden geroyeerd en één lid overleed, waardoor de eindstand in 1978 464 leden was.
De belangstelling voor genealogie is nog steeds groeiende, maar wat misschien nog belangrijker is: men krijgt door dit zoeken in het verleden steeds meer aandacht voor de historie van West-Friesland. In 1978 verscheen in de serie Westfriese Geslachten het boekje "Haas", waarvoor als bij alle voorgaande uitgaven zeer veel belangstelling is. Het boekje "Pool" is nog niet klaar, maar zal vermoedelijk dit jaar verschijnen.
De heruitgave van de eerste zeven jaargangen van Westfriese Families is bijzonder geslaagd en wordt goed verkocht.
Het jaar 1979 is voor onze stichting een tweevoudig jubileumjaar. Onze commissie bestaat namelijk 25 jaar en onze voorzitter mr. P. C. Avis zwaait al evenlang de voorzittershamer. Voldoende redenen om onze leden een geschenk aan te bieden. De keus hiervoor is gevallen op een boekje over een echte Westfriese familie, waarvan eerder een genealogische uitgave is verschenen. Naast het voor de leden bestemde aantal, zullen er 500 extra worden gedrukt, die aan liefhebbers van een echte familiehistorie zullen worden verkocht. Het boekje is geschreven door mevr. M. Lucieer-Wit en zal omstreeks 1 september verschijnen.
Het bestuur van onze stichting is in 1978 niet gewijzigd. Het ziet met vertrouwen de volgende 25 jaar tegemoet.

A. J. Wit.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap