Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2004

Jaarverslag 2004

Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 72e jaarboek, pagina 226-228.
Uitgave:Westfries Genootschap, 2005.

Voor de Stichting Westfriese Families begon het jaar met gebak. Op de eerste bestuursvergadering van het jaar werd getrakteerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Westfriese Families. Dit gouden jubileumhebben we het gehele jaar door gevierd. Een fiks aantal activiteiten stond in het teken van onze vijftigste verjaardag. Het septembernummer van ons kwartaaltijdschrift 'Westfriese Families' was een bijzondere uitgave. Het nummer was geheel gevuld met artikelen van bestuursleden over één of meer opmerkelijke leden in de eigen familie. Als extraatje was er een prijsvraag aan verbonden. Lezers konden raden wie de auteur was. Dat was nog een hele puzzel! De goede inzenders - drie personen - ontvingen ieder een boek naar keuze uit onze serie 'Westfriese Geslachten'.

Wie is met wie bezig?
Een speciale bijlage was toegevoegd aan ons decembernummer. De bijlage biedt een overzicht van wie momenteel welke familie uitzoekt. Een oproep om zich te melden leverde een zeer groot aantal reacties op. Meer dan driehonderd personen, in binnen- en buitenland, zijn bezig met genealogisch onderzoek naar één of - vaak - meer families, zo bleek. Het overzicht, compleet met (e-mail)adres, is vooral bedoeld om genealogen met elkaar in contact te brengen.

Het 50-jarig bestaan leverde veel publiciteit op. Artikelen over onze stichting verschenen in een aantal edities van het Noordhollands Dagblad en in het tijdschrift Historisch West-Friesland. Ook Westfriesland Radio besteedde aandacht aan onze mijlpaal. Het bestuur heeft het jubileum in september gevierd. Een onderhoudende rondrit door een deel van West-Friesland, met Cor Spijker als deskundige gids, is besloten met een gezellig samenzijn in restaurant Robacher's Watermolen te Hauwert. De feestelijke bijeenkomst in Hauwert stond ook in het teken van het afscheid van voorzitter Piet Boon als bestuurslid van onze stichting. Piet heeft liefst dertig jaar deel uitgemaakt van het bestuur van Westfriese Families. Hij vervulde de taak van hoofdredacteur van 1975 tot in 1982. In 1997 nam hij het voorzitterschap over van Bert Wit. In afwachting van een definitieve opvolger heeft Klaas Bant het voorzitterschap tijdelijk op zich genomen. Stichting Westfriese Families is september 1954 opgericht als Commissie Westfriese Genealogie en Namenkunde van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. De commissie is in 1976 omgezet in een stichting.

Dalend aantal abonnees
Het aantal abonnees op ons tijdschrift blijft dalen. We begonnen 2004 met 741 abonnees, we eindigden het jaar met 712 personen. Overlijden, niet meer actief op genealogisch terrein en de noodzaak tot bezuinigen zijn de vaakst genoemde redenen tot opzeggen. Nieuwe abonnees melden zich slechts mondjesmaat aan. Deze neergaande ontwikkeling baart ons zorgen. We denken intensief na over de vraag op welke wijze Westfriese Families de interesse van jongere generaties kan wekken. Veel verwachting hebben wij van internet. Onze site (www.westfriesefamilies.nl) wordt steeds vaker bezocht. Wij broeden op mogelijkheden om op digitale wijze een grotere rol te spelen. Ook wordt nagedacht over eventuele aanpassing van ons tijdschrift.

Een stevige Sara Een stevige Sara, met als tekst: 'Deze Sara geeft ons aan, dat Stichting Westfriese Families dit jaar kan vieren dat zij 50 jaar bestaat.' De bestuursleden van de jubilerende stichting mochten op een feestelijke bijeenkomst in september hun tanden in deze heerlijke Sara zetten.
(Foto J. Raat, Stichting Projector)

De vier afleveringen van ons tijdschrift omvatten totaal 150 pagina's. Een flink aantal families is belicht, zoals Swart uit Heerhugowaard/Zuid-Scharwoude, Zwier uit Opperdoes, doopsgezinde familie Bakker uit Enkhuizen, Posch/Post (een gegoede boerenfamilie) en Zevenhuizen (onder meer uit Heerhugowaard).

Onze bibliotheek, gratis te raadplegen voor abonnees, is verrijkt met diverse uit gaven. De aanwinsten zijn boeken over onder meer de families Huiberts, Haakman, Spijker, Breg, Rood, Nan/Smit en Jonkman. Een ander boek bevat deelgenealogieën van diverse families (onder wie Horn, Timmerman, Boedes, Bocht, Krijger en Buis). Het boek 'De erfgenamen van Lijsbeth Jacobs uit Binnenwijzend en hun nakomelingen' bevat vele bekende namen uit West-Friesland.

We waren vertegenwoordigd op een grote genealogisch-historische markt in Alkmaar van de afdeling Noorderkwartier van de Nedelands Genealogische Vereniging. Het 750-jarig bestaan van Alkmaar als stad was de aanleiding voor het evenement. Ook waren wij met een stand present op een themadag in Haarlem van het Rijksarchief in Noord-Holland. Veel nieuwe abonnees leveren dergelijke activiteiten doorgaans niet op, maar onze aanwezigheid bij dergelijke gelegenheden is altijd goed voor de naamsbekendheid.

Onze stichting verzorgde een deel van het programma op de Najaars-streekmiddag in De Weere.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap