Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1960

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie en naamkunde over 1960

Onze commissie kan over het afgelopen jaar weinig nieuws vertellen en voor haar mogelijkheden en moeilijkheden verwijzen naar het verslag over 1959; de omstandigheden hebben zich sedert 1959 vrijwel niet gewijzigd.
Door toenemende moeilijke familie-omstandigheden sedert februari 1960 werd de secretaris-penningmeester en redacteur van het blad 'Westfriese Families' zeer beperkt in zijn bewegingsvrijheid, die juist zo noodzakelijk is voor bespreking met belangstellenden en voor het verzamelen, aanvullen of verbeteren van gegevens.
Met medewerking van enkele specialisten die een bepaald geslacht tot werkterrein hadden gekozen was het mogelijk om de gegevens van een aantal in onze omgeving bekende families sterk uit te breiden en voor enkele daarvan een leesbaar geheel samen te stellen zoals die betreffende Van der Deure, Bennemeer en Donker. Op dezelfde manier wordt gewerkt aan Waiboer, Stapel, Portegijs en Peereboom en aan nog enkele kleinere geslachten. Met belanghebbenden voor bepaalde namen werden vele gegevens uitgewisseld.
In 1960 verscheen van ons blad een dubbelnummer 3 en 4 van de 3e jaargang met drie vrij uitvoerige stukken; vooreerst werd behandeld een tak van de zeer veel voorkomende naam Hoek, dan het slot van de Koedijker familie Stam en tenslotte nog het laatste stuk van de zeer grote familie van Cornelis Winkel; de familie Winkel uit onze omgeving is hierin voor het allergrootste gedeelte verwerkt.
Spoedig hopen wij het slotnummer van de 3e jaargang te kunnen laten verschijnen; hierna volgt nog een inhoudsopgave en naamregister.
Intussen wordt overwogen een andere vorm te zoeken voor het verspreiden van de door ons verkregen gegevens.

C. Koeman,
wnd. secr. Westfriese genealogie en naamkunde.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap