Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 2003

Jaarverslag 2003

Ook in de 44e jaargang verscheen het blad van de Stichting Westfriese Families ieder kwartaal. In wederom 144 pagina's zijn deelgenealogieën gepubliceerd van een flink aantal families.
Een aantal van de behandelde families zijn De Goede (met als eerste een boer in de Schermer), Meijer (met de in 1810 geboren Cornelis als opzichter bij de bouw van de H. Georgiuskerk te Spierdijk), Vetje (in een kwartierstaat), Koemeester, Nap (met een befaamd schaatstrainer) en Andijker.
We besteedden aandacht aan een soms lastig fenomeen in de genealogie: naamsverandering binnen een gezin of familie. Zoals bij een familie Dekker. De eerste twee generaties noemden zich Smack. Een telg in de derde generatie tooide zich na zijn tweede huwelijk - in 1767 te Oostwoud - opeens met de naam Dekker. Deze familie Dekker, met de bekende tekenaar Gerrit Dekker (1911-1991), is in drie afleveringen uitvoerig belicht.

Vurig patriot
Ook allerlei andere facetten betreffende familieonderzoek zijn aangesneden in ons kwartaaltijdschrift. Zo is na de vondst van een notariële akte uit 1799 verhaald over Pieter Klaasz. Nan uit Venhuizen als een patriot in hart en nieren. Gecompleteerd met mooie foto's is uitgeweid over het leven van Dirk Lourensz. Schuitemaker (1807-1890), landman, secretaris en wethouder te Grosthuizen. Aan de hand van de kwartierstaten van Pieter Kuijper en Dieuwertje Diepsmeer is ingegaan op een mislukte emigratie naar Brazilië.
Voorts was ons blad ook in 2003 een belangrijk platform van uiteenlopende genealogische vragen. Veel kopij voor het tijdschrift wordt spontaan aangeleverd. Daarmee prijzen we ons gelukkig. Het aanbod van, artikelen is een bewijs dat ons blad in een behoefte blijft voorzien. Zorgen daarentegen baart de zich gestaag doorzettende daling van het aantal abonnees. Onze stichting is het jaar 2004 begonnen met 741 abonnees, 24 minder dan een jaar eerder. We ondervinden de gevolgen van vergrijzing van ons abonneebestand.

Gouden jubileum
Op verschillende manieren spannen we ons in om interesse bij jongeren voor genealogie en onze activiteiten te vergroten. Een van de initiatieven is verdere uitbreiding van het informatieaanbod op onze website www.westfriesefamilies.nl. Voorts verwachten wij een extra impuls van de viering van ons gouden jubileum. Onze stichting bestaat komende herfst vijftig jaar. Een van de jubileumactiviteiten is het publiceren van een overzicht wie welke familie(s) uitzoekt. Een eerste oproep heeft een ongekend grote respons opgeleverd. Een speciaal jubileumnummer is in voorbereiding.
Deel 35 verscheen in onze serie Westfriese Geslachten. Het boek is geheel gewijd aan de familie Schenk. Ons bestuurslid Suus Messschaert-Heering was een van de samenstellers. Nieuwe uitgaven in de reeks Westfriese Geslachten zijn in voorbereiding. Onze bibliotheek - voor donateurs gratis te raadplegen - is verrijkt met een flink aantal genealogische boeken, steeds aan één familie gewijd. Aan deze nieuwe uitgaven is ook aandacht besteed in ons tijdschrift. De volgende boeken kwamen tot ons: 'Krijnen' (een loodsengeslacht van Texel), 'Blok' (een Enkhuizer geslacht), 'Theunisz en Visser' (Enkhuizen), 'Breg' (stammend uit Hauwert), 'Haakman' en 'Huiberts' (in verschillende schrijfwijzen). Het boek 'Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn, 1795-2002' biedt onder meer een overzicht van de samenstelling van de gemeenteraad gedurende deze periode. Ons bestuur onderging in 2003 geen verandering.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap