Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1968

Jaarverslag van de Commissie voor Westfriese Genealogie over 1968

Het afgelopen jaar is wederom gebleken, dat de interesse in genealogisch onderzoek, meestal van eigen families, doch voor de enthousiaste beoefenaars ook van andere families, steeds groter wordt. Dit werd op de jaarvergadering van bovengenoemde commissie geconcludeerd.
Bijdragen van lezers en correspondentie met de commissie getuigden hiervan. Onder zeer moeilijke huiselijke omstandigheden wist de redacteur Ir. C. Koeman de drie nummers van jaargang 9 volledig te doen verschijnen, waarvoor alle hulde.
Helaas was de verschijning van de nummers 2 en 3 wel verlaat, ook al daar de penningmeester de financiële afwerking niet tijdig kon verzorgen. Meerdere lezers voldeden de contributie te laat, zodat een volgende uitgave niet zeker kon worden gesteld.
Hoewel aan de goede bedoelingen van de lezers niet wordt getwijfeld, zal toch een dringend beroep op tijdige betaling moeten worden gedaan.
Naast de familie-genealogie werden enkele historische artikelen geplaatst en aandacht gewijd aan thans verschijnende uitgaven, welke voor de historie van betekenis kunnen worden.
De inhoud van 'Westfriese Families' werd hierdoor wat gevarieerder en wat levendiger.
Er worden inmiddels pogingen gedaan om het tijdrovende werk van de redacteur te verlichten door één of twee belangstellende lezers bereid te vinden met de heer Koeman een commissie van redactie te vormen.
Wij hopen hierdoor tevens in de toekomst het voortbestaan van de commissie voor genealogie zekerder te stellen.
Hoewel door overlijden enige lezers afvielen, bleef het ledental praktisch op hetzelfde niveau.
De commissie, waarvan de samenstelling in het afgelopen jaar ongewijzigd bleef, heeft op aangename wijze samengewerkt en hoopt in eenzelfde prettige sfeer door te gaan.

Hem, 1969

K. A. Visser-Molenaar
secretaresse


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap