Westfriese families
Westfriese Families

Jaarverslagen » 1999

Jaarverslag 1999

'Moeder is 75 jaar geworden!!'. Met deze jubelende kop opende de stiching Westfriese Families het derde nummer van de 40e jaargang van haar tijdschrift. Dit nummer, van september 1999, was een bijzondere uitgave van ons kwartaalblad. Het stond geheel in het teken van de negen eerste bestuursleden van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. De samenstelling was in handen van onze bestuursleden, onder aanvoering van de hoofdredacteur.
De voorbereiding van het bijzondere nummer vergde veel genealogisch onderzoek, tot ver buiten de Westfriese Omringdijk. De bestuursleden die aan de wieg stonden van 'onze moeder' zijn genealogisch op verschillende manieren ontleed, door een kwartierstaat, stamreeks en stamboom. Ook niet-leden van Westfriese Families konden kennis nemen van resultaten van dit genealogisch onderzoek. Het jubilerende genootschap bood namelijk al zijn leden de gelegenheid een exemplaar van de rijk geïllustreerde uitgave aan te schaffen voor een gering bedrag. Met de stamboom van de glashandelaar Joosten werd onder de kop 'De Hoornse familie Joosten' (geen familie van onze hoofdredacteur) het eerste nummer van ons tijdschrift in 1999 geopend. De vier afleveringen van ons blad besloegen ook dit jaar weer samen 144 pagina's. Een flink aantal Westfriese families kwam hierin aan bod. Zoals de geslachten Schermer (een uitgebreide aanvulling), Posker, Weeder/Weder, Diepsmeer, Onneweer en Faust. Voorts werd 'het raadsel War(de)naar = Raven?' opgelost (voor de nieuwsgierigen: zie nummer vier, pagina 141 en 142) en leidde een oude lepel met inscriptie tot een artikel over de familie Terweij. Traditiegetrouw bevatte het eerste nummer een index op namen van personen die in de jaargang 1998 van ons blad zijn genoemd.
Ook Westfriese Families had dit jaar een jubileum. Het was in 1999 45 jaar geleden dat de aanzet werd gegeven voor onze stichting. Dit jubileum is begin november herdacht in de oudste herberg van oostelijk West-Friesland, Het Roode Hert in Bovenkarspel (anno 1593). Voor alle leden leidde het 45-jarig bestaan tot een cadeautje: een register van de voornaamste genealogieën en stamreeksen die in de veertig jaargangen van Westfriese Families zijn gepubliceerd. Ook wordt hierin een overzicht gegeven van boeken en andersoortige publicaties die in onze bibliotheek aanwezig zijn.
We zijn met 835 leden de nieuwe eeuw ingegaan, zes minder dan bij de voorgaande jaarwisseling. Met een stand vol met familieboeken in onze uitgavereeks Westfriese Geslachten en kwartaalbladen waren we present op enkele genealogische markten.

Ed Dekker, Secretaris


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap