Westfriese families
Westfriese Families

Bibliografie van West-Friesland » 1971

Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) 1971

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud en Nieuw, 39e bundel, pagina 156-159.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1972.

Algemeen
KOEMAN, C.: Westfriese Families,
WFON, 38 (1971) 103-107.

ANTHONISZ
BELONJE, J.: Biografische notities over mr. Adriaan Anthonisz. superintendent der fortificatiën,
Jaarverslag, 1970, van de Stichting Menno van Coehoorn, blz. 42 e.v.

BREEBAART
BOON, P. A.: Overzicht van de familie Breebaart,
Westfriese Geslachten, 1970, dl. 9, 52 blz.

COMMANDEUR
HET VOORGESLACHT van de burgermeestersfamilie Commandeur te Wognum,
Westfriese Families, 11 (1970), afl. 1, blz. 4-12. Zie ook 10 (1969) afl. 2, blz. 14-16 en 12 (1971) 2-5.

CRAP
MEESTERS, G. L.: Het regentengeslacht Crap te Hoorn,
Gens Nostra, 25 (1970) 160-163.

DANGERMOND
DANGERMOND, D.: Het geslacht Dangermond in Enkhuizen,
Westfriese Families, 12 (1971) 14-19.

VAN DER DEURE
OVERZICHT van de familie Van der Deure,
Westfriese Families, 12 (1971) 48-55.

GROOT
VOSDINGH BESSEM, A. G.: Parenteel Jan Albertsz Groot, 'presiderende burgemeester Ao. 1537' Enkhuizen (vervolg),
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 24 (1970) 213-345. Zie ook 23 (1969) 238-325.

VOSDINGH BESSEM, A. G. (met medewerking van M. Dewolf en M. Watts Dewolf): Parenteel Jan Albertsz Groot 'presiderende burgemeester Ao. 1537, doen de Gelderschen meenden Enckhuysen te overvallen'. z.pl. z.j. (1971) 231 blz. en 3 tabellen.

HUYGH
DAVIDSON, C. M. R.: Het Enkhuizer geslacht Huych,
De Nederlandse Leeuw, 87 (1970) kol. 7-21, 48.

JONKER
JONKER, J. JACZN.: Stamboom familie Jonker (Venhuizen),
Westfriese Families, 12 (1971) 24-28.

KLOOS
WESTFRIES voorgeslacht van Willem Kloos,
Westfriese Families, 12 (1971) 46.

KOLLIS
KOLLIS, H.: Het geslacht Kollis op het Schermereiland,
Gens Nostra, 25 (1970) 153-159, 177-182, 223-230, 284-287.

KORVER (CORVER)
DE FAMILIE Korver (Corver), Wijdenes en omgeving,
Westfriese Families, 12 (1971) 37-42.

LEEUWRIK
DE FAMILIE Leeuwrik,
Westfriese Families, 12 (1971) 42-44, 55-60.

LOOSEN
DEWOLF, M. en WATTS DEWOLF, M.: Het Enkhuizer geslacht Van Loosen,
De Nederlandse Leeuw, 88 (1971) kol. 238-290, 302-324, 428.

MELCHIOR
GENEALOGIE Melchior,
Westfriese Families, 12 (1971) 47.

MESSCHAERT
STAMBOOM van de Hoornse tak van de familie Messchaert,
Westfriese Families, 11 (1970) afl. 3, blz. 25-44.

OOSTWOUDER
DAVIDSON, C. M. R.: De grote groep Oostwouder uit West-Friesland.
Westfriese Families, 11 (1970) afl. 2, blz. 13-24. Zie ook 10 (1969) afl. 2, blz. 16-20.

OTTENBROS
BIJZONDERHEDEN van de familie Ottenbros, met stamboom,
Westfriese Families, 12 (1971) 5-12.

REUS
STAMBOOM Reus,
Westfriese Families, 12 (1971) 47-48.

ROOS
STAMBOOM van de familie Roos (Oosterleek, gem. Wijdenes) ,
Westfriese Families, 11 (1970) afl. 1, blz. 2-4. Zie ook 10 (1969) afl. 2, blz. 25-28 en afl 3, blz. 35-44.

SCHILDER
EEN TAK van de familie Schilder,
Westfriese Families, 12 (1971) 19-24.

SIJP
SIJP, C.: Familie Sijp,
Westfriese Families, 11, (1970) afl. 4, blz. 46-60.

DE VRIES
VOSDINGH BESSEM, A. G.: De herkomst van Arend de Vries, schout van Enkhuizen 1712-1727,
De Nederlandse Leeuw, 88 (1970) kol. 195-202, 384-385.

WIJDENES
DEKKER, M.: De familie Wijdenes,
Westfriese Families, 12 (1971) 30-37.

ZIJPE
ZIJP, W. L. en N. J.: Het geslacht Zijp. Nakomelingen van Lambert Michielsz. en Maretje Pietersz.
Alkmaar-Den Helder, 1970, 61 blz. geïll. (gestenc.).


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap