Westfriese families
Westfriese Families

Bibliografie van West-Friesland » 1996

Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) 1996

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 64e bundel, pagina 180-182.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1997.

Algemeen
BUSSE, A.P. VAN DER: Kwartierstaat "Van der Busse".
Kamerik, 1996. 214 p.

CHIN-SELIE, J.A.: Kwartierstaat Selie.
Koggenland, jrg. 11 (1996), nr. 3, p. 54-56 en nr. 4, p. 70-73.

GROOT, F.Ch.: Kwartierstaat Groot (RK).
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 3, p. 73-80.

HOLLANDS Noorderkwartier: Kwartierstaten deel 4.
Alkmaar, 1995.99 p.

HOLLANDS Noorderkwartier: periodiek van de afdeling Hollands Noorderkwartier van de
Nederlandse Genealogische Vereniging.
Hollands Noorderkwartier, jrg. 10 (1996), nr. 26, 27 en 28.

MUELINK, J.: Van wie ben je derien?; een kwartierstaat van een oude plaatselijke familie.
Scoronlo, nr. 15 (1996), p. 4-5, ill. Betreft de familie Dapper.

PANNEKEET, R.H.: Kwartierstaat Pannekeet (slot).
Koggenland, jrg. 11 (1996), nr. 1, p. 15-20. Vervolg van vorige jaargang.

APELDOORN
APELDOORN, Gerard: Stamboom van de familie Apeldoorn.
Alkmaar, 1996.44 p., ill.

BERKHOUT
BERKHOUT, C.J., A. van Gelderen-Berkhout: De Berkhouten van Nibbixwoud: genealogie van Teunis Jansz. Berkhout (1650) Nibbixwoud.
Krommenie, 1996. 187 p., ill.

BLAAUBOER
BLAAUBOER, W.H.: Een andere tak van de familie Blaauboer.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 4, p. 137-142.
BLAAUBOER, W.H.: Genealogie van de familie Blaauboer.
Santpoort, 1996. 78 p.

BOS/VAN DEN BOS
MANTEL-VISSER, G.: Van den Bos/Bos: buitenlanders, gekomen en gebleven.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 1-3, p. 18-34, 57-70 en 103, ill.

FRANS/FRANCIS
JOOSTEN, J.W.: Antje Frans en Francis en hun echtgenoten.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 1, p. 16-17.

GEUZEBROEK
GEUZEBROEK, Nanda: De geschiedenis van de West-Friese familie Geusebroeck.
Haarlem, 1996. 211 p., ill.

HAM
GROOT, K. en K. Balk-Oud: De Westfriese Families Ham.
Schoorl, 1996. 192 p., ill.

HELDER
HELDER, J.: Aanvulling op de fam. Helder.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 1, p. 35-36.

KORVER
JOOSTEN, J.W.: Het (bijna) diamanten echtpaar Korver-Jansen.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 1, p. 2-13, ill. Met overzichten van de afstamming van Jan Korver en Guurtje Jansen.

LANGE, DE
HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN.: Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange.
Rotterdam, 1996. 761 p., ill.

RIGTER
RIGTER, B.J.: De Rigters in Hoorn.
Koggenland, jrg. 11 (1996), p. 59-61.

SCHUIT, VAN DER
SCHUIT, J.J. VAN DER: Kroniek en genealogie van het geslacht van der Schui(j)t (Werkendam en De Werken).
Alkmaar, 1995.252 p., ill.

SPAANDER
GENEALOGIE van Jan (Jong Jan, Cleijn Jan) Pietersz. Spaender.
Krommenie, 1996. 18 bl., 30 cm. Samensteller: K. Kramer.
SPAANDER, Klaas: Stamboom van de familie Spaander vanaf 1520 tot 1995.
Kingston (Australië), 1995. 151 p., ill. Pagina's aan beide zijden bedrukt.
SCHUTTE, 0.: De oudere generaties van het geslacht Spaander.
De Nederlandsche Leeuw, jrg. 111 (1996), nrs. 4-6, kol. 138-157.

VLAM
VLAM, A.P., C.C. Vlam e.a.: XIII generaties Vlam.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 2, p. 38-52, nr. 3, p. 81-103 en nr. 4, p. 109-136, ill.

VROEGOP
JOOSTEN, J.W.: Vele malen Abra(ha)m Vroegop.
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 2, p. 70-71, ill.

VlJN/FIJN
HOEKSTRA, G. e.a.: De familie Vijn/Fijn: een Westfriese Protestantse familie en een Westfriese Katholieke familie.
Schoorl, 1996. 312 p, ill.

VlJZELAAR
VlJZELAAR, P., E.W.A. Elenbaas-Bunschoten: Genealogie Vijzelaar te Enkhuizen en omgeving.
Hilversum, 1996. 119 bl., ill.

WIT
WIT, A.J.: Van 200 jaar "Wit"-bloed tot 300 jaar "Eregoed".
Westfriese Families, jrg. 37 (1996), nr. 2, p. 52-55.

WORTEL
BROEK, J.P. VAN DEN: Dirk Wortel en zijn naaste familie.
Koggenland, jrg. 11 (1996), nr. 2, p. 28-31.

ZENTVELD
KORVER, C.M.: Genealogie Zentveld. Den Helder, 1996. 133 p., ill.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap