Westfriese families
Westfriese Families

Bibliografie van West-Friesland » 1991

Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) 1991

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 59e bundel, pagina 178-180.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1992.

Algemeen
APPELMAN, J.: De familie van Simon Jansz. te Nibbixwoud.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 1, p. 33-34.

GENEALOGISCH tijdschrift voor de afdeling Hollands Noorderkwartier, jrg. 5 (1991), nr. 3 en jrg. 6 (1991), nr. 1.

GLIM, A.P.: Kwartierstaat van Maria, Adrianus en Nicolaas Glim.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr, 3, p. 97-103 en nr. 4, p. 133-137.

KUIPER, P.: Kwartierstaat Kuiper.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland', jrg. 6 (1991), nr. 3, p. 58-63.

KWARTIERSTATEN Hollands Noorderkwartier deel 2.
Alkmaar, 1991. 152 p.

REUS, J. DE: Kwartierstaat De Reus.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland' : jrg. 6 (1991), nr. 1, p. 16-19.

VOORTMAN-DEKKER, W.: Kwartierstaat Dekker-Westbroek.
Genealogisch tijdschrift voor de afdeling 'Koggenland' : jrg. 6 (1991), nr. 4, p. 74-79.

BALTUS
BALTUS, R.J.: Speurtocht naar de familie Baltus.
Oud Alkmaar, jrg. 15 (1991), nr. 3, p. 9-17, ill.

BEEREPOOT
BEEREPOOT-VAN DIEPEN, J.M. en M.M.J. Hoogenbosch: De familie Beerepoot.
Schoorl, 1991. 211 p., ill.

BRALLER
WENDTE, J.F.: De geslachten Braller te Hoorn.
De Nederlandsche Leeuw, jrg. 108 (1991), nr. 6-7, kol. 224-231, ill.

BUIS
BUIS Tzn., Piet en Jos Buis: Het menselyk bedryf van Buijs: overzicht - geschiedenis - stamboom van de familie Buijs-Buis.
Bussum, 1991. 318 p., ill.

DO(O)DEMAN
DOODEMAN, Dick: Stamboom familie Do(o)deman.
Blokker, 1991. 160 p., ill.

DUIF
TUINDERSFAMILIE, Een; samengest. door de werkgroep genealogie St. Pancras.
De Klin, jrg. 6 (1991), p. 12-21, ill.

FRANS
JOOSTEN, J. W.: Pieter Frans en zijn voor- en nageslacht.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 3, p. 73-95 en nr. 4, p. 143, ill.

HAVERKORN
DEKKER-LOER, Nel: Genealogie Haverkorn: deel 2.
De Kakelepost, jrg. 5 (1991), nr. 5, p. 16-21, ill.

HOLSMULLER
HOLSMULLER, H.W.: Van Oberöwisheim naar Alkmaar: een verhaal over de Alkmaarse familie Holsmuller.
Alkmaar, 1991. 41 p., ill. (Alkmaarse cahiers; 2).

HOUTER
HOUTER, P.J.: Het Westfriese geslacht Houter.
[Hoorn], 1991. 164 p., ill. (Westfriese Geslachten; XXX).

JONGKIND
JONGKIND, M.S.: Genealogie van het geslacht Jongkind van St. Maarten-Wieringen.
Heiloo, 1990. 66 p., ill.

KOOLHAAS
WESTFRIESE, De, tak der fam. Koolhaas.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991): nr. 1, p. 15-33, nr. 2, p. 38-63 en nr. 3, p. 105.

KRUIT
KRUIT, Kees: De familie 'Kruit' uit West-Friesland 1632 (Winkel) - 1990: voorlopig resultaat van een onderzoek.
Den Haag, 1990. 98 p., ill.

KRUYENAAR
GENEALOGIE van de famiJie Kruyenaar; samengest. door de Archiefgroep van de vereniging 'Oud Akersloot'.
Akersloot, 1991. 73 p., ill.

LAND VAN DIJK, OP 'T
JOOSTEN, J. W.: Op 't Land van Dijk te Oudkarspel.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 1, p. 10-15, ill.

LEIJEN
SCHOON, S.: Fragment van het geslacht Leijen.
Akersloot, 1991. 24 p., ill.

LOOTS
MESSCHAERT-HEERlNG, S.: De familie Loots.
Schoorl, 1991. 141 p., ill.

LUKEN
LUKEN-SLUIS, Marry en Ria Put-Luken: Genealogie Luken: beschrijving van een familie landarbeiders die woonden en werkten in het polderland van midden Noord-Holland van ± 1750-1990. Heerhugowaard [etc.], 1990. 93 p., ill.

METTEN
MESSCHAERT-HEERlNG, Suus: De familie Metten.
Enkhuizen, 1990. [34] bl., ill.

MINNES
BULK-BUNSCHOTEN, A. M. W.: Aanvullingen op het Hoornse regentengeslacht Minnes.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 1, p. 36.

OVER
FAMILIE, De, Over in West-Friesland; [samengesteld door C. Buis].
[Huizen], 1991. 19 bl.

SPIL
ETTES, J. P. M.: De rk. familie Spil uit de Wogmeer.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 1, p. 1-9. Verscheen eerder in Genealogisch tijdschrift voor de afdeling "Koggenland", jrg. 5 (1990), nr. 3 en 4.

STOPPEL
ELEMA, P. J. C.: Genealogie Stoppel (afkomstig uit Andijk).
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 2, p. 63-70.

STRALEN, VAN
WAGEMAKER-VAN STRALEN, Annie, Marian van Stralen: Familie van Stralen, door de eeuwen heen: geschiedenis van een West-Fries geslacht.
[Sijbekarspel], 1990. 51 p., ill.

TERMAAT
BEETS-ZWAAN, G.: Historisch overzicht van de familie Termaat vanaf 2e helft zestiende eeuw.
Sijbekarspel, 1990 [1991]. 85 p., ill.

VISSER alias VOERMAN MANTEL-VISSER, G.: Visser alias Voerman.
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 4, p. 109-131, ill.

VREEKER
VREEKER, Anton: Het stamboomboek van de familie Vreeker.
Blokker, [1991]. 114 p., ill.

WALRAVEN
WENDTE, J. E: Walraven te Hoorn.
Gens Nostra, jrg. XLVI (1991), nr. 6, p. 245-253, ill.

WIELEN, VAN DER
APPELMAN, Jan: Dr. Sybout Ysbrantsz. van der Wielen Spierdijk 1675-1740?
Westfriese Families, jrg. 32 (1991), nr. 4, p. 138-141.

WINDT
KRÜGER, Rietje, Theo Windt en Jan Windt: Genealogie, geschiedenis, en stamboom van de Westfriese familie Windt, Wind, Wendt.
Bovenkarspel, 1990. 254 p., ill.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap