Westfriese families
Westfriese Families

Kwartaalbladen » 1970 (jaargang 11) » No. 3 » pagina 25-42

Stamboom van de Hoornse tak van de familie Messchaert

In het Westfries Museum te Hoorn bevindt zich een familie-archief, met betrekking tot de zanger Johannes Martinus Messchaert, waarvan in 1968 door Mej. M.C. Canneman een "Inventaris van Gedenkstukken" is samengesteld en uitgegeven door het Westfries Museum.
Deze uitstekende catalogus geeft een inzicht in de wel zeer uitgebreide verzameling; wellicht een van de best bewaarde familie-archieven uit onze omgeving. Voor belanghebbenden stelt men deze catalogus verkrijgbaar. Daardoor is de fraaie verzameling voor elke belangstellende opengelegd. Voor ons was de hierboven genoemde uitgave aanleiding om iets te weten te komen over de familie Messchaert, waarvan nog steeds nakomelingen, o.m. te Enkhuizen, in onze omgeving leven.

Daarbij bleek ons dat deze familie al meer dan een eeuw geleden de aandacht van genealogen had getrokken: een fraaie uitgave, getiteld "Geslachtslijst der familie Messchaert, beginnende met het jaar 1555" is te Rotterdam in 1836 uitgegeven. Maar ook later, in de bekende serie "Nederlands Patriciaat" is de familie Messchaert opgenomen in de 16e jaargang van 1926 onder Rotterdamse Geslachten II. Van de beide gedrukte uitgaven is geen van beide volledig, terwijl ook sommige gegevens niet overeenkomen met de officiële stukken. Uitvoerig is over deze aangelegenheid gesproken in Gens Nostra, jg 25, nr. 4/5 1970 onder de titel "Nakomelingen van Cornelis Seylemaker". Wij hebben daarom getracht de Hoornse tak zo volledig mogelijk te verwerken in onderstaande bijdrage. Daarbij hebben wij allereerst gebruik gemaakt van beide gedrukte uitgaven over de familie Messchaert en verder van de vele archief-gegevens. Van de jongere generaties, in het bijzonder die van de Enkhuizer-groep, hebben enkele mensen ons aan gegevens geholpen. In dit verband noemen wij gaarne Mevrouw S. Messchaert-Heering te Enkhuizen, zelf een ijverige genealoge, die ons voortreffelijk hielp.

Desondanks zijn er verschillende onvolkomenheden aan het overzicht van de Hoornse tak, welke begint met Dirk, te Brielle, geboren in 1687 als zoon van de Rotterdamse familie, Dirk Messchaert en gehuwd voor de derde keer met Catharina Treffier. Deze zoon is, eveneens zijn vader, ook drie keer getrouwd geweest maar dan te Hoorn. Sedert 1707 zijn dus de Messchaerts te Hoorn gevestigd geweest - thans is er nog een enkele nakomeling te Hoorn, maar te Enkhuizen is de nakomelingschap van de Hoornse tak nog in ruim aantal aanwezig. Merkwaardig is dat de bekende zanger Johannes Martinus Messchaert en de thans levende Messchaerts in deze omgeving al gescheiden zijn bij het 2e- en 3e huwelijk van stamvader van de Hoornse tak, Dirk Messchaert (1687-1752). Deze twee groepen hebben dus meerdere generaties vrijwel naast elkaar geleefd - zolang zelfs, dat velen van de nakomelingen maar moeilijk kunnen aannemen dat ze onderling verwanten zijn!
Voor de onvolkomenheden en mogelijke fouten vragen wij U bij voorbaat gaarne verontschuldiging. Een schrale troost is, dat er vrijwel geen familieoverzicht bestaat zonder onvolkomenheden!

STAMBOOM HOORNSE TAK MESSCHAERT.

I.
Dirk Messchaert, 3e x gehuwd met Catharina Treffier.
Uit dit huwelijk een zoon:
Dirk, geb. Brielle 26-12-1687; gehuwd 1e x Hoorn 1707, zie II, 1 a
2e x Hoorn 1720, zie II, 1 b.
3e x Hoorn 1732, zie II, 1 c.

II, 1 a
Dirk Messchaert, geb. Brielle 26-12-1687, ov. Hoorn 31-5-1752 (begr. Gr. Kerk 6-6-1752); gehuwd 1e x Hoorn 5-12-1706 met:
Pietje Claas, geb. Hoorn (?) 13-12-1687, ov. Hoorn 6-3-1717; jd.
Kinderen uit dit huwelijk:
Catharina, geb. Hoorn 10-1 2-1708, ov. Hoorn 20-12-1718 ?
Claes, geb. Hoorn 10-9-1709, ov. Hoorn 20-12-1709 ?
Claas, geb. Hoorn 12-2-1711, ov. Hoorn 24-8-1732 ?
Cornelia, geb. Hoorn 3-3-1715, x Adriaan Kempe ?

II, 1 b
Dirk Messchaert, gegevens zie boven; gehuwd 2e x Hoorn 29-10-1719 met:
Elisabeth Louterbach, geb. omstreeks 1688, ov. Hoorn 19-11-1731; jd.
Kinderen uit dit huwelijk:
Catharina, geb. Hoorn 1720, jong ov.
Dirk, geb. Hoorn 12-11-1722, 1e x Rotterdam 1754, zie III, 1 a,
2e x Hoorn 1771, zie III, l b,
Pieter, geb. Hoorn 6-11-1723, 1e x Hoorn 1747, zie III, 2 a,
2e x Hoorn 1759, zie III, 2 b.
Onbekend (volgens Patriciaat), jong ov.
Onbekend (volgens Patriciaat), jong ov.
Jan, geb. Hoorn 28-2-1728, 1e x Hoorn 1755, zie III, 3 a,
2e x Hoorn 1769, zie III, 3 b.
Abraham, geb. Hoorn 4-5-1729, ov. Hoorn 1774.
Elisabeth, geb. Hoorn 1730, jong ov.
Aaltje, geb. Hoorn 1731, ov. Hoorn 19-11-1731.

II, 1 c
Dirk Messchaert, gegevens zie boven; gehuwd 3e x Hoorn 24-8-1732 met:
Joanna ("Janneke") Beets, geb. Hoorn 11-1-1699, ov. Hoorn 21-10-1780;
begraven Gr. Kerk 27-10-1780; d.v. Ds. Pieter Beets, leraar
D.G. Gemeente, x Maritje Rosekrans.
Kinderen uit dit huwelijk:
Maria, geb. Hoorn 21-6-1733, x H. 6-7-1760 Cornelis Vogel.
Nicolaas, geb. Hoorn 10-12-1734, x H. 1760, zie III, 4.
Izaak, geb. Hoorn 4-4-1737, ov. Hoorn 2-3-1756.
Jacob, geb. Hoorn 4-4-1737, ov. Hoorn 5-4-1737.

III, 1 a
Dirk Messchaert, geb. Hoorn 12-11-1722, ov. Hoorn 9-2-1784 (begr. Gr.Kerk 13-2-1784); gehuwd 1e x Rotterdam 30-5-1754 met:
Catharina Messchaert, geb. Rotterd. 20-1-1730, ov. Hoorn 27-10-1764 (begr. Gr. Kerk 5-11-1764);
d.v. Jan Messchaert x Cornelia Maria Messchaert.
Kinderen uit dit huwelijk:
Cornelia, geb. Hoorn 22-2-1755, ov. Hoorn 23-2-1755.
Jan, geb. Hoorn 4-4-1756, ov. Hoorn 22-12-1766.
Dirk, geb. Hoorn 11-7-1758, ov. Hoorn 11-8-1761.
Cornelia, geb. Hoorn 4-12-1762, ov. Hoorn 9-2-1767.

III, 1 b
Dirk Messchaert, gegevens zie boven; gehuwd Hoorn 5-5-1771 met:
Aafje Westerhout, ged. Rem. 3-1-1746, ov. Hoorn.
(Aafje Westerhout is in 1772 "van de Remonstrantse Religie alhier bij de Roomsen gedoopt").
Kinderen uit dit huwelijk:
Dirk, geb. Hoorn 27-6-1772, x H. 1792, zie IV, 1.

III, 2 a
Pieter Messchaert, geb. Hoorn 6-11-1723, ov. Opperdoes 24-4-1783; gehuwd 1e x Hoorn 28-5-1747 met:
Leentje Kerk, geb. Hoorn 26-11-1715, ov. Hoorn 9-6-1754.
Kinderen uit dit huwelijk:
Elisabeth, geb. Hoorn 8-3-1748, ov. Hoorn omstreeks 1748.
Jan, geb. Hoorn 16-10-1749, x H. 1773, zie IV, 2.
Dirk, geb. Hoorn 9-6-1754, ov. Hoorn 23-6-1754.

III, 2 b
Pieter Messchaert, gegevens zie boven; gehuwd 2e x op 16-9-1759 met:
Dieuwertje Symons Baes "van Oosterend", ov. Opperdoes 1-6-1779.
Kinderen uit dit huwelijk:
Elisabeth, geb. Opperdoes 19-6-1760, ov. Medemblik 31-7-1788.
Catharina, geb. Opperdoes 10-9-1763, ov. Opperdoes 26-6-1766.
Aeltje, geb. Opperdoes 10-6-1765, ov. Opperdoes 10-9-1765.
Dirk, geb. Opperdoes 11-10-1766, ov. omstreeks 1826, ongehuwd.

III, 3 a
Jan Messchaert, geb. Hoorn 28-2-1728, ov. Hoorn 10-2-1771; koopman in kruidenierswaren; gehuwd 1e x Hoorn 2-2-1755 met:
Aaltje Maas, geb. Hoorn, 25-8-1732, ov. Hoorn 14-5-1766; d.v. Pieter Maes x Aafje Baars.
Kinderen uit dit huwelijk:
Dirk, geb. Hoorn 3-2-1756, ov. Hoorn omstreeks 1764.
Pieter, geb. Hoorn 30-9-1759, ov. Hoorn 8-12-1772.

III, 3 b
Jan Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd Hoorn (?) 3-11-1769 met:
Johanna van der Kolk, geb. Hoorn 19-1-1745; d.v. Dirk van der Kolk x Aleida van Baer.
Kinderen uit dit huwelijk:
Alida, geb. Hoorn 28-8-1770, gehuwd met Ds. Gerardus Hendricus Ernst, predikant te Beemster en Gorinchem.

III, 4
Nicolaas Messchaert, geb. Hoorn 10-12-1734, ov. Hoorn 16-7-1811; koopman te Hoorn; gehuwd Hoorn 16-3-1760 met:
Johanna Bel, geb. Hoorn 3-10-1739, ov. Hoorn 13-9-1806; d.v .Pieter Willemsz. Bel x Trijntje Boendermaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
Johanna, geb. Hoorn 25-4-1762, ov. Hoorn 28-10-1825, ongehuwd.
Pieter, geb. Hoorn 16-4-1764, x H. 1788, zie IV, 3.
Trijntje, geb. Hoorn 17-11-1766, ov. Hoorn 25-4-1769.
Dirk, geb. Hoorn 28-4-1768, ov. Hoorn 28-1-1803, ongeh.
Willem, geb. Hoorn 26-11-1770, 1e x Hoorn 1797, zie IV 4 a,
2e x Hoorn 1805, zie IV, 4 b.
Izaak, geb. Hoorn 6-9-1772, 1e x Hoorn 1795, zie IV, 5 a,
2e x Hoorn 1809, zie IV, 5 b,
3e x Hoorn 1821, zie IV, 5 c.
Nicolaas, geb. Hoorn 14-7-1774, x Blokzijl 1796, zie IV, 6.
Paulus, geb. Hoorn 3-12-1759 ov. Hoorn 20-1-1782.
Cornelis, geb. Hoorn 2-4-1778, x Hoorn 1800, zie IV, 7.
Jacob, geb. Hoorn 19-4-1781, x Loosdrecht 1805, zie IV, 8.

IV, 1
Dirk Messchaert, geb. Hoorn 27-6-1772, ov. Enkhuizen?; gehuwd Hoorn 6-4-1792 (impost Hoorn) met:
Grietje Kolleman van Hoorn, ov. Amsterdam?
(Dirk Messchaert is bij geboorte katholiek gedoopt; op 2-2-1798 werd hij Doopsgezind. Grietje Kolleman was katholiek. Van de kinderen zijn de vier jongsten katholiek gedoopt).
Kinderen uit dit huwelijk:
Aafje, geb. Hoorn, ov. Amsterdam.
Arie, geb. Hoorn 22-4-1794.
Dirk, geb. Hoorn 3-9-1795.
Adriana, geb. Hoorn 28-12-1797.
Adriana Agatha, geb. Hoorn 3-3-1799.

IV, 2
Jan Messchaert, geb. Hoorn 16-10-1749, ov. Hoorn 4-11-1825; gehuwd Hoorn 2-5-1773 met:
Jannetje Holstein, geb. Hoorn 24-12-1747, ov. Hoorn 11-2-1811; d.v. Klaas Holstein x Grietje Wagemaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
Pieter, geb. Hoorn 26-4-1775, ov. Hoorn 5-6-1775.
Klaas, geb. Hoorn 6-1-1777, x Hoorn 1803, zie V, 1.
Grietje, geb. Hoorn 25-3-1784, x Hoorn 28-4-1805 Pieter de Wit.
Leentje, geb. Hoorn 15-12-1780, x Hoorn 26-5-1799 Aris Bakker.

IV, 3
Pieter Messchaert, geb. Hoorn 16-4-1764, ov. Parijs 7-2-1800; gehuwd Hoorn 14-7-1788 met:
Geertje Beets, geb. Hoorn 26-8-1766, ov. Nibbixwoud 30-12-1849; d.v. Nicolaas Beets x Neeltje Brouwer.
Kinderen uit dit huwelijk:
Nicolaas, geb. Hoorn 23-11-1788, ov. Hoorn 16-11-1794.
Neeltje geb. Hoorn 13-8-1790, x Hoorn 5-4-1818 Frans de Wit.
Dirk, geb. Hoorn 22-8-1792, ov. Hoorn 4-9-1792.
Nicolaas, geb. Hoorn 10-5-1796, ov. N.O. Indië 22-3-1826, ongeh.
Jan, geb. Hoorn 14-11-1798, x Midwoud 1820, zie V, 2.

IV, 4 a
Willem Messchaert, geb. Hoorn, 26-11-1770, ov. Hoorn 11-10-1829; gehuwd te x Hoorn 23-4-1797 met:
Trijntje ter Geun, geb. Hoorn 14-5-1772, ov. Hoorn 14-5-1802; d.v. Hendrik ter Geun x Antje Greels.
Kinderen uit dit huwelijk:
Klaas, geb. Hoorn 10-1-1798, x Hoorn 1827, zie V, 3.
Jannetje, geb. Hoorn 19-11-1798, ov. Hoorn 7-1-1799.
Antje, geb. Hoorn 18-5-1800, x Hoorn 16-4-1826 Arend Bakker.
Jannetje, geb. Hoorn 27-12-1801, ov. Hoorn 17-10-1803.

IV, 4 b
Willem Messchaert, gegevens zie boven; gehuwd 2e x Hoorn 1-12-1805 met:
Maria Catharina Glindkamp, geb. omstreken Purmerend, ov. Hoorn 22-1-1833; 66 jaar oud. ouders onbekend.
Kinderen uit dit huwelijk:
Johan Anthonie, geb. Hoorn ov. Hoorn 22-6-1809.

IV, 5 a
Izaak Messchaert, geb. Hoorn 6-9-1772, ov. Hoorn 1-9-1829; grutter Hoorn, gehuwd 1e x Hoorn 17-5-1795 met:
Maritje Walbeek, geb. Hoorn 18-11-1794, ov. Hoorn 25-10-1808; d.v. Jacob Walbeek x Neeltje Jacobs Arents.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob, geb. Hoorn 12-10-1795, x Hoorn 1820, zie V, 4.
Nicolaas, geb. Hoorn 15-11-1796, ov. Hoorn 20-9-1830, ong huwd.
Jan, geb. Hoorn 11-2-1799, ov. Hoorn 9-6-1809.
Pieter, geb. Hoorn 16-10-1800, ov. Hoorn 7-12-1807.
Neeltje, geb. Hoorn 29-1-1802, ov. Hoorn 6-10-1802.
Izaak, geb. Hoorn 16-10-1803, ov. Hoorn 12-3-1808.
Neeltje, geb. Hoorn 13-3-1805, ov. Hoorn 19-3-1808.
Dirk, geb. Hoorn 23-8-1806, ov. Hoorn 18-11-1810.
Johanna, geb. Hoorn 21-3-1808, x Hoorn 20-5-1829 Dirk Helleman.

IV, 5 b
Izaak Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd 2e x Hoorn 24-4-1809 met:
Maria de Wit, geb. Hoorn 9-9-1785, ov. Hoorn 2-5-1820, d.v. Jan de Wit x Cornelia Houttuyn.
Kinderen uit dit huwelijk:
Cornelia, geb. Hoorn 4-5-1811, ov. Hoorn 8-5-1811.
Cornelia, geb. Hoorn 4-5-1815, ov. Utrecht 9-12-1897, ongehuwd.
Neeltje, geb. Hoorn 27-4-1817, ov. Dordrecht 28-12-1874.
Geertruid, geb. Hoorn 11-5-1819, ov. DeBilt 28-3-1903, ongehuwd.

IV, 5 c
Izaak Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd 3e x Hoorn 31-10-1821 met:
Geertruida ("Geertje") de Wit, geb. Hoorn 17-11-1783, ov. Enkhuizen 7-12-1865; d.v. Jan de Wit x Cornelia Houttuyn.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jan, geb. Hoorn 10-8-1823, x Parijs 1855, zie V, 5.
Maria, geb. Hoorn 5-2-1827, ov. Hoorn 21-2-1827.

IV, 6
Nicolaas Messchaert, geb. Hoorn 19-7-1774, ov. Utrecht 13-7-1833; D. G. predikant, schrijver, schoolopziender; gehuwd Blokzijl 1-6-1796 met:
Geertje Bakker, geb. Stavoren 26-8-1768, ov. Rotterdam 4-6-1846; d.v. Thomas Bakker (moeder niet vermeld).
Kinderen uit dit huwelijk:
Thomas, geb. Rotterdam 11-9-1796, ov. Rott. 24-4-1803.
Nicolaas, geb. Blokzijl 22-3-1798, 1e x Haarlem 1823, zie V, 6 a.
2e x Rott. 1833, zie V, 6 b.
Pieter, geb. Blokzijl 31-10-1799, x Rotterdam 1824, zie V, 7.
Paulus, geb. Grouw 26-1-1802, ov. Grouw 26-1-1801.
Johanna, geb. Rotterdam 17-8-1804, x Rotterdam 13-5-1829 Govert George Snellen.
Thomas, geb. Rotterdam 24-7-1806, ov. Rott. 25-1-1808.

IV, 7
Cornelis Messchaert, geb. Hoorn 2-4-1778, ov. Zaandam 28-3-1854; gehuwd Hoorn 2-6-1800 met:
Aaltje Houttuyn, geb. Hoorn 26-7-1775, ov. Beverwijk 7-2-1851; d.v. Gerrit Houttuyn x Maria Bregger.
Kinderen uit dit huwelijk:
Nicolaas, geb. Hoorn 17-3-1801, x Hoorn 1831, zie V, 8.
Gerrit, geb. Hoorn 9-4-1802, ov. Hoorn 23-4-1802.
Maria, geb. Hoorn 7-7-1803, ov. Hoorn 14-11-1821.
Gerrit, geb. Hoorn 20-4-1805, x Hoorn 1840, zie V, 9.
Pieter, geb. Hoorn 14-4-1806, ov. Hoorn 23-5-1815.
Johanna, geb. Hoorn 19-6-1808, x Beverwijk 21-4-1843 Cornelis Callis Merens.
Pieter, geb. Hoorn 18-2-1818, ov. Amsterdam 17-9-1851, ongehuwd.

IV, 8
Jacob Messchaert, geb. Hoorn 19-4-1781, ov. Hoorn 20-5-1812; gehuwd Loosdrecht 9-6-1805 met:
Marietje Volkmaers, geb.Loosdrecht 10-9-1784, ov. Amsterdam 27-5-1856; d.v. Adriaan Volkmaers x Maria Grietje Kruiff.
Kinderen uit dit huwelijk:
Johanna, geb. Amsterdam 23-9-1805, x Hoorn 20-12-1832 Jan Schokker.
Adrianus, geb. Amsterdam 1-8-1807, ov. Amsterdam 3-8-1807.

V, 1
Klaas Messchaert, geb. Hoorn 6-1-1777, ov. Hoorn 5-12-1852; koopman in ijzerwaren, Hoorn: gehuwd Hoorn 26-6-1803 met:
Alida (Aaltje) Draaks, geb. Hoorn 15-11-1773, ov. Hoorn 9-11-1826, d.v. Pieter Draaks x Trijntje Langerhuyzen.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jannetje, geb. Hoorn 30-7-1804, ov. Hoorn 7-5-1880, ongehuwd.
Alida, geb. Hoorn 2-6-1809, ov. Hoorn 18-12-1810.
Pieter, geb. Hoorn 15-6-1818, x Dordrecht 1848, zie VI, 1.

V, 2
Jan Messchaert, geb. Hoorn 14-11-17989 ov. Nibbixwoud (Hauwert) 14-4-1868; bouwman (landbouwer) Benningbroek en Hauwert; gehuwd Midwoud 23-4-1820 met:
Aaltje Kool, geb. Sijbekarspel 7-9-1804, ov. Nibbixwoud 21-12-1872, d.v. Freek Kool x Trijntje Nuisman.
Kinderen uit dit huwelijk:
Geertruid, geb. Midwoud 1-11-1821, x Nibb. 1-5-1842 Evert Brouwer.
Pieter, geb. Midwoud 19-9-1823, x Schermerhorn 1851, zie VI, 2.
Frederik, geb. Sijbekarspel 6-9-1825, ov. Nibbixwoud 25-11-1846, ongehuwd.
Trijntje, geb. Sijbekarspel 10-11-1827, 1e x Sijbek. 1-5-1853 Jan Grootewal,
2e x Sijbek. 8-5-1870 Jan Beemster.
Nicolaas, geb. Sijbekarspel 11-3-1829, ov. Nibbixw. 21-2-1860, ongehuwd.
Jan, geb. Sijbek. 28-8-1830, 1e x Hoogw. 1856, zie VI, 3 a
2e x Heerhugow. 1874, zie VI, 3 b.
Reindert, geb. Nibbixw. 29-3-1832, 1e x Nibbixw. 1858, zie VI, 4 a,
2e x Nibbixw. 1861, zie VI 4 b,
3e x Nibbixw. 1876, zie VI, 4 c.
Frans, geb. Nibbixw. 20-10-1833, x Hoogw. 1858, zie VI, 5.

V, 3
Klaas ("Nicolaas") Messchaert, geb. Hoorn 10-1-1798, ov. Hoorn 2-12-1839; winkelier Hoorn; gehuwd Hoorn 15-4-1827 met:
Anthonie Genis, geb. Hoorn 9-2-1799, ov. Hoorn 24-5-1875; d.v. Jacob Genis x Hendrika Drup.
Uit dit gezin geen kinderen.

V, 4
Jacob Messchaert, geb. Hoorn 12-10-1795, ov. Hoorn 27-7-1860; grutter Hoorn; gehuwd Hoorn 23-4-1820 met:
Johanna Volten, geb. Hoorn 26-5-1795, ov. Hoorn 30-7-1859; d.v. Jan Gerrit Volten x Geertruy Veldkamp.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jan Gerrit, geb. Hoorn 5-2-1821, x ?, zie VI, 6.
Izaak, geb. Hoorn 18-7-1823, 1e x Enkhuizen 1853, zie VI, 7 a.
2e x Hoorn 1862, zie VI, 7 b.
Geertruid, geb. Hoorn 20-12-1825, x Blokker 10-1-1847 Pieter Dekker, 1e huwelijk
Maritje, geb. Hoorn 22-12-1827, 1e x Hoorn 5-12-1847 Ferdinand Lodewijk Bruggemann,
2e x Blokker 11-5-1857 Cornelis Sikking,
3e x Blokker 20-6-1867 Pieter Dekker, 2e huwelijk.
Jacobus, geb. Hoorn 31-12-1829, x Hoorn 1856, zie VI, 8.
Hendrik, geb. Hoorn 30-3-1833, x Hoorn 1866, zie VI, 9.
Johanna geb. Hoorn 22-5-1837, ov. Blokker 13-4-1866, ongehuwd.
Hendrika, geb. Hoorn 13-2-1841, x ? Pieter Smit.

V, 5
Jan Messchaert, geb. Hoorn 10-8-1823; gehuwd Parijs 7-4-1855 met:
Leonide Jeanne Peeters. (Verder niets bekend).
Jan, geb. Parijs 15-5-1857, verder niets bekend.
Felicite, geb. Parijs 5-2-1859, ov. ? 21-2-1859.

V, 6 a
Nicolaas Messchaert, geb. Blokzijl 22-3-1798, ov. Rotterdam 19-6-1858; belastingambtenaar; gehuwd 1e x Haarlem 17-4-1823 met:
Anna Moerbeek, geb. Haarlem 25-3-1798, ov. Haarlem 22-8-1831; d.v. Pieter Moerbeek x Alida Ris.
Geen kinderen uit dit huwelijk.

V, 6 b
Nicolaas Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd 2e x Rotterdam 13-2-1833 met:
Christina Messchaert, geb. Rotterdam 13-5-1798, ov. Rotterdam 5-4-1867; d.v. Antoni Messchaert x Francina van der Wallen van Vollenhoven.
Geen kinderen uit dit huwelijk.

V, 7
Pieter Anne Messchaert, geb. Blokzijl 31-10-1799, ov. 's-Gravenhage 24-11-1877; apotheker; gehuwd Rotterdam 21-7-1824 met:
Catharina Anthonette Scheerenberg, geb. Hoorn 28-9-1800, ov. Rotterdam 7-10-1865; d.v. Daniel Scheerenberg x Annegien van der Sluis.
Kinderen uit dit huwelijk:
Geertruida, geb. Rotterdam 13-9-1825, ov. Den Haag 11-3-1879, ongehuwd.
Nicolaas, geb. Rotterdam 1-5-1827, ov. Rotterdam 18-12-1829.
Annetta, geb. Rotterdam 11-2-1829, x Den Haag 14-12-1881 Gerrit Cool.
Anna Maria, geb. Rotterdam 30-1-183 1, x Rotterdam 8-10-1856 Johannes Leonardus Nierstrasz.
Johanna, geb. Rotterdam 9-11-1832, ov. Rotterdam 19-1-1834.
Johanna, geb. Rotterdam 12-8-1834, x Rotterdam 23-4-1868 Pieter Brouwer.
Christina, geb. Rotterdam 4-7-1836, x Rotterdam 30-11-1364 Dr. Herman Adrianus Bickter Caarten.
Nicolaas, geb .Rotterdam 8-11-1838, x Rotterdam 1867, zie VI, 10.
Antoni, geb. Rotterdam 12-12-1840, verder niets bekend.
Catharina Antonetta, geb. Rotterdam 31-12-1843, ov. Rotterdam 13-9-1854.

V, 8
Nicolaas Messchaert, geb. Hoorn 17-3-1801, ov. op weg Marseille naar Allicante 25-10-1842; wijnkoper Hoorn; gehuwd Hoorn 20-1-1831 met:
Petronella Tasman, geb. Hoorn 24-6-1810, ov. Hoorn 28-8-1858; d.v. Willem Tasman x Catharina Hulleman.
Kinderen uit dit huwelijk:
Cornelis, geb. Hoorn 17-12-1831, ov. Hoorn 22-10-1832.
Willem, geb. Hoorn 7-12-1833, ov. Hoorn 16-6-1834.
Cornelis Willem, geb. Hoorn 13-3-1835, ov. Amsterdam 17-1-1862, ongeh.
Catharina Alida, geb. Hoorn 1-5-1837, ov. Haarlem 13-12-1917, ongeh.
Pietertje Nicoletta, geb. Hoorn 26-3-1839, ov. Hoorn 29-7-1839, 4 mnd.

V, 9
Gerrit Messchaert, geb. Hoorn 20-4-1805, ov. Hoorn 19-3-1874, commissionair, gehuwd Hoorn 10-6-1840 met:
Jacoba Klomp, geb. Hoorn 4-10-1810, ov. Hoorn 4-6-1869; d.v. Evert Klomp x Catharina Knap.
Kinderen uit dit huwelijk:
Catharina Alida, geb. Hoorn 25-3-1841, (ov. Haarlem omstreeks 1926?).
Evert Cornelis, geb. Hoorn 7-7-1842, ov. Hoorn idem.
Evert Cornelis, geb. Hoorn 7-12-1843, ov. Hoorn 14-3-1844.
Everhard Cornelis, geb. Hoorn 22-1-1847, ov. Hoorn 16-11-1869, ongeh.

VI, 1
Pieter Messchaert, geb. Hoorn 15-6-1818, ov. Hoorn 26-2-1892; winkelier in ijzerwaren; gehuwd Dordrecht 13-4-1848 met:
Maria Schouman, geb. Dordrecht 6-11-1824, ov. Hoorn 6-3-1897; d.v. Aplonius Schouman x Sophia de Koningh.
Kinderen uit dit huwelijk:
Pieter Johannes, geb. Hoorn 14-4-1854, x Hoorn 1877, zie VII, 2.
Nicolaas Aplonius, geb. Hoorn 17-2-1851, x Groningen 1892, zie VII, 1.
Johannes Martinus, geb. Hoorn 22-8-1857, x Amsterdam 1885 Johanna Jacoba Alma, zie VII, 3.

VI, 2
Pieter Messchaert, geb. Midwoud, 19-9-1823, ov. Schermerhorn 14-9-1857; landbouwer Schermerhorn; gehuwd Schermerhorn 20-4-1851 met:
Maartje de Bakker, geb. Schermerhorn 13-9-1820, ov. Schermerhorn 17-5-1903; eerste huwelijk; d.v. Jan de Bakker x Grietje Cornelia Duinkerken.
Kinderen uit dit huwelijk:
Aaltje, geb. Schermerhorn 30-5-1852, x id. 7-7-1860 Jan de Bakker.
Jan, geb. Schermerhorn 30-4-1856, x Schermerh. 1881, zie VII, 4.

VI, 3 a
Jan Messchaert, geb. Sijbekarspel 28-8-1830, ov. Hoogwoud gehuwd te Hoogwoud 9-3-1856 met:
Trijntje Kos, geb. Abbekerk 4-4-1831, ov. Venhuizen 1-9-1866; d.v. Jacob Kos x Dieuwertje Gorter.
Kinderen uit dit huwelijk:
Aaltje, geb. Abbek. 15-9-1857, x Heerhugowaard 14-10-1876 Johannes Ens.
Dieuwertje, geb. Abbek. 17-11-1858, ov. Venhuizen 16-4-1876, ongehuwd.

VI, 3 b
Jan Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd 2e x H.H. Waard 27-9-1874 met:
Aafje Schagen, geb. Wognum 1-10-1831, 2e huwelijk; d.v. Klaas Schagen x Antje Zweed.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

VI, 4 a
Reindert Messchaert, geb. Nibbixwoud 29-3-1832, ov. Hoogwoud 10-2-1885; landman Nibbixwoud; gehuwd 1e x 2-5-1858 met:
Marijtje Berkhout, geb. Opperdoes 13-6-1832, ov. Nibbixw. 12-2-1859; d.v. Dirk Berkhout x Trijntje Meurs.
Kind uit dit huwelijk:
Jan, geb. Nibbixw. 4-2-1859, x Nibbixw. 1879, zie VII, 5.

VI, 4 b
Reindert Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd 2e x Nibbixw. 7-4-1861 met:
Neeltje Broertjes, geb. Hoogkarspel 12-6-1834, ov. Nibbixw. 28-6-1873; d.v. Klaas Broertjes x Elisabeth Davidson.
Kinderen uit dit huwelijk:
Aaltje, geb. Nibbixw. 14-3-1862, x Hoogw. 10-9-1885 Jacob Groot, 2e x.
Nicolaas, geb. Nibbixw. 4-10-1863, ov. Nibbixw. 6-10-1863.
Elisabeth, geb. Nibbixw. 25-7-1864, ov. Nibbixw. 27-7-1864.
Klaas, geb. Nibbixw. 8-4-1866, ov. Nibbixw. 18-6-1877.
Pieter, geb. Nibbixw. 14-9-1867, ov. Nibbixw. 7-8-1868.
Elisabeth, geb. Nibbixw. 14-2-1869, ov. Nibbixw. 27-8-1870.
Pieter, geb. Nibbixw. 15-11-1870, ov. Nibbixw. 26-12-1870.
Pieter, geb. Nibbixw. 15-12-1871, ov. Nibbixw. 15-12-1871.
Elisabeth, geb. Nibbixw. 18-6-1873, x Jan Koster (?).

VI, 4 c
Reindert Messchaert, gegevens zie boven, gehuwd 3e x Nibbixw. 6-4-1876 met:
Maartje Koomen, geb. Sijbekarspel 19-6-1839, ov. Schellinkhout 15-1-1901; 2e huwelijk; d.v. Teunis Koornen x Jantje Bakker.
Kinderen uit dit huwelijk:
Teunis, geb. Nibbixw. 4-5-1879, 1e x Overveen 1914, zie VII, 6 a.
2e x Haarlem 1924, zie VII, 6 b.
Pieter, geb. Nibbixw. 11-12-1880, ov. Nibbixw. 30-4-1881.

VI, 5
Frans Messchaert, geb. Nibbixwoud 20-10-1833, ov. Nibbixw. 16-3-1901; landbouwer Nibbixw.; gehuwd Hoogwoud 21-3-1858 met:
Neeltje Kos, geb. Abbekerk 31-7-1837, ov. Wognum 10-2-1922; d.v. Jacob Kos x Dieuwertje Gorter.
Kinderen uit dit huwelijk:
Aaltje, geb. Abbekerk 23-3-1856, ov. Abbek. 17-5-1861.
Jacob, geb. Abbekerk 27-2-1862, ov. Abbek. 5-6-1862.
Aaltje, geb. Abbekerk 19-8-1863, x Abbek. 10-5-1883 Pieter Kistemaker.
Trijntje, geb. Hoogwoud 11-10-1871, x Wognum 21-4-1892 Dirk Bruin.

VI, 6
Jan Gerrit Messchaert, geb. Hoorn 5-2-1821, ov. Sloten (Nh.) 7-1-1892; gehuwd onbekend met:
Dieuwertje de Vries, geh. Ilpendam 12-11-1829, ov. Hoorn 3-1-1866, d.v. Jacob de Vries x Lijsbeth Ruiter, 1e x.
Kinderen uit dit huwelijk:
Johanna, geb. Hoorn 23-4-1865, x Beemster 23-4-1888 Christiaan Vink.
Jacob, geb. Hoorn 25-11-1866, ov. Hoorn 7-12-1866.

VI, 7 a
Izaak Messchaert, geb. Hoorn 18-7-1823, ov. Hoorn (?) omstreeks 1910; gehuwd 1e x Enkhuizen 23-6-1853 met:
Grietje de Boer, geb. Enkhuizen 14-6-1823, ov. Hoorn 25-9-1857; d.v. Hendrik de Boer x Hendrikje van Rijsel.
Kinderen uit dit huwelijk:
Hendrik, geb. Enkhuizen 1-4-1854, ov. Enkhuizen 20-4-1854.
Hendrik, geb. Hoorn 8-8-1856, ov. Hoorn 21-3-1857.

VI, 7 b
Izaak Messchaert, gegevens zie boven; gehuwd 2e x Hoorn 24-10-1862 met:
Elisabeth Kapteijn, geb. Hoorn 1-1-1829, ov. onbekend; d.v. Egbert Kapteijn x Anna Elisabeth Hovenier.
Kind uit dit huwelijk:
Johanna Elisabeth, geb. Hoorn 28-5-1865, ov. Hoorn.

VI, 8
Jacob Messchaert, geb. Hoorn 31-12-1829, ov. Hoorn 2-2-1864; gehuwd Hoorn 1-2-1856 met:
Antje Mes, 1e x, geb. Hoorn 7-3-1831, ov. onbekend; d.v. Jan Mes x Geertruida Smit.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob, geb. Hoorn 26-4-1856, x Wognum 1883, zie VII, 9.
Geertruida, geb. Hoorn 23-6-1857, x Rotterdam 1882 Johannes Heeze.
Jan Gerrit, geb. Hoorn 23-6-1858, ov. Hoorn 23-7-1864.
Margaretha, geb. Hoorn 2-9-1861 x ? Adolfs?
Philip, geb. Hoorn 26-1-1863, x Hoorn 1895, zie VII, 10.

VI, 9
Hendrik Messchaert, geb. Hoorn 30-3-1833, ov. Hoorn 25-5-1873; koopman Hoorn; gehuwd Hoorn 18-5-1866 met:
Aafje Beek, geb. Hoorn 14-3-1843, 1e x; ov. omstreeks 1910; d.v. Frans Beek x Leentje Zaal.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob, geb. Hoorn 9-4-1867, x Hoorn (?) 1892; zie VII, 7.
Frans, geb. Hoorn 5-7-1868, ov. Hoorn 11-8-1868.
Leentje, geb. Hoorn 27-10-1869, ov. Hoorn 3-1-1873.
Hendrik, geb. Hoorn 16-1-1871, ov. Hoorn 14-1-1873.
Hendrik, geb. Hoorn 25-2-1873, x Hoorn 1899, zie VII, 8.

VI, 10
Nicolaas Messchaert, geb. Rotterdam 8-11-1838, ov. Rotterdam 10-10-1913; geneesheer Rotterdam; gehuwd Rotterdam 17-4-1867 met:
Cornelia Bicker Caarten, geb. Rotterdam 27-6-1842, ov. Rotterdam 9-12-1907; d.v. Arnold Jacob Bicker Caarten x Cornelia Arnolda van Burg.
Kinderen uit dit huwelijk:
Catharina Anthoinetta, geb. Rotterd. 12-3-1869, verder niets bekend.
Nicolaas, geb. Rotterd. 11-9-1871, ov. Rotterd. 4-2-1885.
Elisabeth Cornelia, geb. Rotterd. 15-3-1874, x Rotterd. 6-6-1901 Herman Kolff.
Annetta, geb. Rotterdam 9-10-1879, 1e x Rotterd. 23-4-1903 Gerrit Prince,
2e x Den Haag 18-7-1907 Ryck August van Prehn.

VII, 1
Nicolaas Aplonius Messchaert, geb. Hoorn 17-2-1851, ov. Den Haag 19-3-1899; leraar Wiskunde; gehuwd Groningen 20-7-1892 met:
Rensina Sophia Johanna Piccardt geb. Scheemda 19-5-1854, ov. Den Haag; d.v. Hendrik Piccardt x Helena Oortwijn.
Geen kinderen bekend.

VII, 2
Pieter Johannes Messchaert, geb. Hoorn 14-4-1854, ov. Hoorn 18-3-1919; ijzerkoopman Hoorn; gehuwd Hoorn 12-7-1877 met:
Elisabeth Best, geb. Hoorn 7-6-1855, ov. Hoorn 3-7-1927; d.v. Johannes Best x Elisabeth Grootes.
Geen kinderen uit dit huwelijk.

VII, 3
Johannes Martinus Messchaert, geb. Hoorn 22-8-1857, ov. Zürich 9-9-1922; bekend zanger, dirigent en zangleraar; gehuwd Amsterdam 30-7-1885 met:
Alma, Johanna Jacoba, geb. Amsterdam 27-12-1860, ov. Amsterdam 16-8-1935; d.v. Adrianus Alma x Ybeltje Stelwagen.
Kinderen uit dit gezin:
Maria ("Mieke"), geb. A'dam 10-5-1886, ov. Zürich 21-2-1950.
Elisabeth ("Elsje"), geb. A'dam 10-5-1886, ov. Zürich 26-6-1946.

VII, 4
Jan Messchaert, geb. Schermerhorn 30-4-1856, ov. onbekend; metselaar en bouwkundige te West-Graftdijk; gehuwd Grafd. 10-4-1881 met:
Lambertha Weeshoff, geb. West-Graftdijk 5-2-1858, ov. onbek.; d.v. Hendrik Weeshoff x Aaltje Ruyter.
Kinderen uit dit huwelijk:
Pieter, geb. West-Graftdijk 18-1-1882, zie VIII, 1.
Aaltje, geb. West-Graftdijk x Graft 1909 Cornelis Leegwater.
Maartje, geb. West-Graftd. 6-2-1884, verder niets bekend.
Hendrika Johanna, geb.W.-Graftd. 26-1-1887, verder niets bekend.
Hendrik, geb W.-Graftd. 1-10-1891, ov. W.-Grd. 5-2-1893.
Hendrik, geb. W.-Graftd. 28-2-1895, ov. W.-Grd. 28-6-1896.

VII, 5
Jan Messchaert, geb. Nibbixwoud 4-2-1859, ov. Hoogkarspel 16-??-1933; veehouder Hem (Venhuizen); gehuwd Nibbixwoud 25-4-1879 met:
Geertje Gorter, geb. Hem (Vh.) 31-6-1859, ov. Hoogkarspel 10-9-1947; d.v. Frederik Gorter x Trijntje Broertjes.
Kinderen uit dit gezin:
Marijtje, geb. Hem (Vh.) 9-2-1880, x Hoogk. 1900 Klaas Stapel.
Trijntje, geb. Hem (Vh.) 17-6-1882, x Hoogk. 1903 Jacob Zijp.
Reindert, geb. Hem (Vh.) 17-6-1882, ov. Hoogk. 24-9-1936.

VII, 6 a
Teunis Messchaert, geb. Nibbixwoud 4-5-1879, ov. onbekend; leraar Haarlem; gehuwd 1e x Overveen 9-4-1914 met:
Alida Cornelia Gehrels, geb. Overveen 23-6-1885, ov. Haarlem 28-6-1919; d.v. Johannes Christiaan Gehrels x Alida Cornelia Vervoorn.
Kinderen uit dit huwelijk:
Reindert, geb. Haarlem 2-12-1917, verder niets bekend.
Alida Cornelia, geb. Haarlem 26-6-1919, verder niets bekend.

VII, 6 b
Teunis Messchaert, zie boven; gehuwd 2e x Haarlem 7-8-1924 met:
Jeanette Cornelia Gerardina Bakker, geb. Haarlem 10-10-1877; d.v. Dirk Bakker x Jannetje Cornelia Gerardina Sterk.
Geen kinderen uit dit huwelijk.

VII, 7
Jacob Messchaert, geb. Hoorn 9-4-1867, ov. Bovenkarspel 23-9-1922; groentenzouter Bovenkarspel; gehuwd Hoorn 11-8-1892 met:
Trijntje Klouwers, geb. Enkhuizen 12-8-1872, ov. Enkhuizen 15-3-1945; d.v. Willem Klouwers x Geertje Mantel.
Kinderen uit dit gezin:
Hendrik Willem, geb. Enkhuizen 8-5-1893, x Zwaantje Dijkstra (verder niets bekend, zie VIII, 2).
Geertje, geb. Enkh. 30-8-1895, x Enkh.1919 Nico Hoogkarspel.
Willem Hendrik, geb. Enkh. 13-2-1898, zie VIII, 3.
Jacob, geb. Enkh. 18-1-1900, zie VIII, 4.
Sieuwert, geb. Enkh. 30-5-1901, zie VIII, 5.
Aafje, geb. Enkh. 16-4-1903, 1e x Den Helder 1928 Cornelis Bruul,
2e x Enkh. 1946 Maarten Kouwenhoven.
Antje, geb. Enkh. 6-12-1905, x Enkh. 1926 Willem Rieuwerts.

VII, 8
Hendrik Messchaert, geb. Hoorn 25-2-1873, ov. Hoorn, gehuwd Hoorn 11-5-1899 met:
Matje de Flart, geb. Hoorn 13-2-1876, ov. Hoorn 16-2-1968; d.v. Lourens Flart x Geertje Bakker.
Kinderen uit dit huwelijk:
Aafje, geb. Hoorn 22-3-1901, x Hoorn 1924 Bertus Stam.
Joseph Lever, geb. Hoorn 9-7-1902, zie VIII, 6.

VII, 10
Philip Messchaert, geb. Hoorn 28-1-1863, ov. Zaandam 27-1-1934; gehuwd Hoorn 20-12-1895 met:
Margaretha ("Marijtje") Dekker, geb. Hoorn 7-2-1873, ov. Zaandam 31-12-1952; d.v. Jan Dekker x Elisabeth van Goor.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob, geb. Hoorn 13-3-1896, ongeh. ov.
Elisabeth Maria, geb. Hoorn 31-1-1898, ov. Hoorn 8-3-1898.
Jan, geb. Hoorn 8-3-1900, ov. Zaandam 27-5-1938, ongeh.
Gerrit, geb. Zaandam 22-5-1910, zie VIII, 7.

VII, 9
Jacob Messchaert, geb. Hoorn 26-4-1856, ov. onbekend; koopman te Wognum; gehuwd Wognum 3-5-1883 met:
Neeltje Bennemeer, geb. Wognum 21-6-1857, ov. Wognum 11-10-1919; d.v. Klaas Pennemeer x Geertje Tromp.
Geen kinderen uit dit huwelijk.

VIII, 1
Pieter Messchaert, geb.Graft (West-Graftdijk) 18-1-1882, ov. onbekend; Hoofdcommies Prov. Griffie Leeuwarden; gehuwd Leeuwarden 1-6-1910 met:
Rinske Sonnega, geb. Leeuwarden 21-4-1883, ov. onbekend; d.v. Eise Sonnega x Aalke Affolter.
Kinderen uit dit huwelijk:
Lambertha, geb. Leeuwarden 21-6-1914, verder niets bekend.
Aafke Janna, geb. Leeuwarden 8-5-1922, verder niets bekend.

VIII, 2
Hendrik Willem Messchaert, geb. Enkhuizen 8-5-1893, gehuwd met:
Zwaantje Dijkstra. Verder niets bekend.

VIII, 3
Willem Hendrik Messchaert, geb. Enkhuizen 13-2-1898; pakhuisknecht Bovenkarspel; gehuwd Bovenkarspel 30-10-1919 met:
Kristien Majon, geb. Bovenkarspel 9-4-1902; d.v. Mens Majon x Johanna Mantel.
Kinderen uit dit gezin:
Jacob, geb. Bvk. 6-3-1920; zie IX, 1.
Mens, geb. Bvk. 6-5-1921, zie IX, 2.
Trijntje, geb. Bvk. 22-7-1923, x Amsterdam 1954 Cornelis Groot.
Johanna, geb. Bvk. 31-8-1927, 1e x Bvk. 1946 Norman Harrison,
2e x Toronto 1956 Frank Aston.
Hendrik Willem, geb. Bvk. 26-2-1929, zie IX, 3.
Geertruida, geb. Bvk. 8-8-1931, x Lemmer 1952 Jacob Visser.
Willem Hendrik, geb. Bvk. 15-11-1932, zie IX, 4.
Kristien, geb. Bvk. 11-7-1934, x Amersfoort 1955 Gerrit de Ruiter.
Sieuwert, geb. Bvk. 11-7-1936, 1e x, zie IX, 5 a,
2e x, zie IX, 5 b.
Jenny, geb. Bvk. 22-9-1937, x Maarten Rolle.
Aafje, geb. 28-11-1938, x Bvk. 1957. Arie Luise Nicolaas Koopman.
Antje, geb. Grootebroek 27-3-1943, x Toronto 1966 Manfred Breuning.
Jan, geb. Grootebroek 25-8-1945, ongehuwd.

VIII, 4
Jacob Messchaert, geb.Enkhuizen 18-1-1900; groentenzouter; gehuwd Enkh. 7-5-1925 met:
Maria Greiner, geb. Enkhuizen 21-12-1905, ov. Enk. 6-1-1933; d.v. Johannes Greiner x Lammertje Kouwenhoven.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob, geb. Enk. 28-10-1925, zie IX, 6.
Lamberta Johanna, geb. Enk. 1-12-1926, x Enk. 1945 Juri Pasterkamp.
Trijntje, geb. Enkh. 30-3-1930, x Enk.1952 Sieco Petrus Sikkens.
Marinus, geb. Enkh. 6-1-1933, zie IX, 8.

VIII, 5
Sieuwert Messchaert, geb. Enkh. 30-5-1901, gehuwd Enkh. 19-5-1927 met:
Antje van Doornik, d.v. Pieter van Doornik x Antje Brouwer.
Kinderen uit dit huwelijk:
Trijnte, geb. Enkh. 27-12-1929, x Enkh. 1952 Gerard Edelenbos.
Johanna, geb. Enkh., x Enkh. 1955, Cornelis Buis.

VIII, 6
Joseph Lever Messchaert, geb. Hoorn 9-7-1902; timmerman te Hoorn; gehuwd Hoorn 14-10-1932 met:
Alida Olthof, geb. Hoorn 22-11-1902, ov. Hoorn 4-12-1962; d.v. Jacob Olthof x Geertje Reek.
Geen kinderen uit dit gezin.

VIII, 7
Gerrit Messchaert, geb. Zaandam 22-5-1910; gehuwd Hoorn 13-9-1940 met:
Elisabeth Volten, geb. Hoorn 6-8-1917; d.v. ?
Geen kinderen uit dit gezin.

IX, 1
Jacob Messchaert, geb. Bovenkarspel 6-3-1920; tuinman; gehuwd Enkh. 2-4-1942 met:
Elisabeth Bijl, geb. Enkh. 8-5-1922; d.v. Willem Bijl x Trijntje Sterk.
Kinderen uit dit gezin:
Willem, geb. Bvk. 22-10-1942; zie X, 1.
Trijntje, geb. Bvk. 2-12-1945, x Bvk. 1967 Jan Stavenuiter.
Christiaan, geb. Bvk. 1-1-1951.
Wilhelmina Johanna, geb. Bvk. 12-3-1959.

IX, 2
Mens Messchaert, geb. Bovenkarspel 6-5-1921; timmerman Enkhuizen; gehuwd Enkh. 17-10-1946 met:
Stijntje Kouwenhoven, geb. Enk. 26-3-1924; d.v. Maarten Kouwenhoven x Dieuwertje Kramer.
Kinderen uit dit gezin:
Willem Hendrik, geb. Enkh. 24-8-1947.
Dineke, geb.Enkh. 14-7-1953.
Maarten Jacob, geb. Enkh. 18-9-1955.

IX, 3
Hendrik Willem Messchaert, geb. Bovenkarspel 26-12-1929; timmerman Enkhuizen; gehuwd Enkh. 5-5-1949 met:
Trijntje Boonstra, geb. Enkh. 7-6-1931; d.v. Douwe Boonstra x Elisabeth Koopen.
Kinderen uit dit gezin:
Willem Hendrik, geb. Enkh. 27-11-1949.
Elisabeth, geb. Enkh. 2-3-1953.
Cornelis Douwe, geb. Enkh. 14-12-1955.

IX, 4
Willem Hendrik Messchaert, geb. Bovenkarspel 15-11-1932; uitvoerder Bovenkarspel; gehuwd Enkhuizen 26-8-1960 met:
Jet de Swart, geb. Enkh. 6-9-1938; d.v. Roelof de Swart x Maartje Visser.
Kinderen uit dit gezin:
Maria Christine, geb. Bvk. 23-10-1961.
Rudolf Hilmar, geb. Bvk. 14-1-1963.
Denis, Geb.Bvk. 27-5-1970.

IX, 5 a
Sieuwert Messchaert, geb. Bovenkarspel 11-7-1936; gehuwd 1e x Hoorn 19-8-1959 met:
Grietje Hogervorst, geb. Hoorn 19-8-1959; d.v. Jan Hoogervorst x M. J. Dooren.
Kinderen uit dit gezin:
Mario Michel, geb. Purmerend 15-1-1960.
Eduward Richard, 3-1-1963.

IX, 5 b
Sieuwert Messchaert; gegevens zie boven; 2e huwelijk te Hoorn op 25-7-1969 met:
Marjanne Merrienboer, geb. Hoorn 15-5-1948; d.v. J.van Merrienboer x M. W. Duinmeyer.

IX, 6
Jacob Messchaert, geb. Bovenkarspel 28-10-1925; timmerman Enkhuizen; gehuwd Enkh. 14-7-1955 met:
Susanna Heering, geb. Enkh. 8-2-1933; d.v. Willem Heering x Aafje Goos.
Kinderen uit dit huwelijk:
Jacob, geb. Enkh. 10-7-1957.
Willem Simon, geb. Enkh. 24-4-1960.
Marco, geb. Enkh. 26-4-1966.

IX, 7
Johannes ("Jan") Messchaert, geb. Enkhuizen 18-9-1928; timmerman Enkhuizen; gehuwd Andijk 17-5-1956 met:
Dirkje de Vries, geb. Andijk 18-9-1937; d.v. Arie de Vries x Antje Pijpstra.
Kinderen uit dit huwelijk:
Antje Maria, geb. Enkh. 15-5-1957.
Jolanda Desiree, geb. Enkh. 26-12-1961.

IX, 8
Marinus Messchaert, geb. Enkhuizen 6-1-1933; werknemer Draka; gehuwd Andijk 7-9-1967 met:
Niesje Koster, geb. Andijk 5-1-1944; d.v. Dirk Koster x Willempje Foppen.
Kinderen uit dit huwelijk:
Dirk, geb. Andijk 21-5-1970.

X, 1
Willem Messchaert, geb. Bovenkarspel 22-10-1942; gehuwd Utrecht 10-3-1964 met:
Trudi Key, geb. Buurmalsem 27-2-1944.
Kinderen uit dit huwelijk:
Mirjam, geb. 30-1-1964.
Jonnie, geb. 19-8-1966.
Michel, geb. 5-2-1969.

 

Nagekomen mededeling:
Over dit onderwerp is in 1999 een boek verschenen, getiteld "De familie MESSCHAERT", samengesteld door Suus Messchaert-Heering. Via deze link is dit boek bij Pirola te bestellen.

De familie Messchaert heeft al eerder de aandacht getrokken van genealogen. Van die gepubliceerde gegevens is gebruik gemaakt en met vroegere gegevens uit België aangevuld. De Indische tak die in de andere uitgaven niet voorkwam, is nu opgenomen in dit familieboek.

De genealogie begint met Heindrich Messchaert die omstreeks 1525 huwt met N.N. waaruit drie zoons zijn geboren.
De familie Messchaert vluchtte om geloofsvervolging ± 1578-80 uit Meenen, dat tegen de Franse grens aan ligt, naar Holland.
We treffen in het familieboek zowel de naam Messchaert als Messchert aan.
Er zijn drie personen die iets meer aandacht krijgen, te weten;
de baritonzanger Johannes Martinus Messchaert, ds Nicolaas Messchaert en de dichter Willem Messchert.

Wie nu de naam Messchaert draagt zijn nakomelingen van Dirk Messchaert, die vanuit Brielle op 16 november 1707 naar Hoorn verhuisde. Uniek is het handschrift van deze voorvader uit 1680, dat op het Centraal Bureau Genealogie is teruggevonden.

De poëzie-dichter Hubertus K. Poot (1689-1739) heeft enige verjaardag-, huwelijk- en rouwgedichten aan de familie opgedragen, die u uiteraard ook in het boek zult aantreffen.

Verder komen we de geschiedenis van Meenen tegen uit de tijd dat onze voorouders daar rondliepen. Op een plattegrond van de stad Meenen zijn de plaatsen aangegeven waar de Messchaerts in de 16e eeuw woonden.
De verklaring van de naam Messchaert wordt uiteengezet in dit familieboek.

Naast de interessante genealogie bevat het boek tal van wetenswaardigheden die samen met fotomateriaal het boek méér maken dan alleen maar stamboomgegevens. U krijgt er beslist geen spijt van als u dit familieboek aanschaft.


© 1954-2024 | Westfriese Families | E-mail | Sitemap
"Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd."

Westfries Genootschap